Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ده تن در حمله هواپیمای بی‌سرنشین امریکا در کابل کشته شدند

شمار قربانیان حمله هوایی یک هواپیمای بی‌سرنشین نیروهای امریکایی در کابل به ده تن افزایش یافت.

شام روز یک‌شنبه یک موتر در مربوطات حوزه پانزدهم شهر کابل آماج حمله پهبادی امریکا قرار گرفت و به گفته فرماندهی مرکزی امریکا این حمله پهبادی از یک حمله انتحاری بر فرودگاه کابل جلوگیری کرده است.

اما باشنده‌گان محل می‌گویند که در این حمله ده غیرنظامی کشته شدند و دو موتر و چندین خانه نیز تخریب شده‌اند.

در همین حال، یک مقام طالبان نیز به طلوع نیوز می‌گوید که تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامیان استند.

 به گفته بسته‌گان قربانیان، در این رویداد ده تن به شمول پنج کودک جان‌های شان را از دست دادند.

اجمل، از بسته‌گان قربانیان، گفت: «یکجای منم همرای شان شهید می‌شدم. برادرم بسیار آدم خوب بود، مثل پدر ما بود.»

ایمل، پدر یکی از قربانیان، گفت: «این حادثه دلخراشی را انجام داده اند که حتا اطفال‌ها این‌جا افتاده بودند، گوشت شان معلوم نبود. جسدها افتاده بود و همسایه‌ها آمدند آتش موتر را خاموش کردند.»

فرماندهی مرکزی امریکا گفته است که نظامیان این کشور در این حمله هوایی یک موتر بم‌گذاری شده گروه داعش را که می‌خواست حمله انتحاری بر فرودگاه کابل انجام دهند، آماج قرارداده است.

با این حال، سخنگوی فرماندهی مرکزی امریکا افزوده است که در باره چگونگی وارد شدن تلفات به غیرنظامیان در این حمله هوایی، بررسی‌ها آغاز شده است.

غریب الله، از نزدیکان جان باخته‌گان، گفت: «وقتی پدرشان داخل خانه می‌شود، طفل‌ها به داخل موتر هجوم میاورند که این حادثه رخ می‌دهد.»

نجیب الله، از نزدیکان جان باخته‌گان، گفت: «این حادثه جنابت بشری است. اگر حقوق  بشر است، پرسان است، حق ما را پرسان کند. ما نه در طالب استیم، نه داعش و نه در دولت بودیم.»

ده تن در حمله هواپیمای بی‌سرنشین امریکا در کابل کشته شدند

در حالی که نیروهای امریکایی گفته است آنان یک موتر بم‌گذاری شده داعش را آماج قرار داده است، بسته‌گان قربانیان می‌گویند تمامی جان باخته‌گان غیرنظامیان استند.

تصویر بندانگشتی

شمار قربانیان حمله هوایی یک هواپیمای بی‌سرنشین نیروهای امریکایی در کابل به ده تن افزایش یافت.

شام روز یک‌شنبه یک موتر در مربوطات حوزه پانزدهم شهر کابل آماج حمله پهبادی امریکا قرار گرفت و به گفته فرماندهی مرکزی امریکا این حمله پهبادی از یک حمله انتحاری بر فرودگاه کابل جلوگیری کرده است.

اما باشنده‌گان محل می‌گویند که در این حمله ده غیرنظامی کشته شدند و دو موتر و چندین خانه نیز تخریب شده‌اند.

در همین حال، یک مقام طالبان نیز به طلوع نیوز می‌گوید که تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامیان استند.

 به گفته بسته‌گان قربانیان، در این رویداد ده تن به شمول پنج کودک جان‌های شان را از دست دادند.

اجمل، از بسته‌گان قربانیان، گفت: «یکجای منم همرای شان شهید می‌شدم. برادرم بسیار آدم خوب بود، مثل پدر ما بود.»

ایمل، پدر یکی از قربانیان، گفت: «این حادثه دلخراشی را انجام داده اند که حتا اطفال‌ها این‌جا افتاده بودند، گوشت شان معلوم نبود. جسدها افتاده بود و همسایه‌ها آمدند آتش موتر را خاموش کردند.»

فرماندهی مرکزی امریکا گفته است که نظامیان این کشور در این حمله هوایی یک موتر بم‌گذاری شده گروه داعش را که می‌خواست حمله انتحاری بر فرودگاه کابل انجام دهند، آماج قرارداده است.

با این حال، سخنگوی فرماندهی مرکزی امریکا افزوده است که در باره چگونگی وارد شدن تلفات به غیرنظامیان در این حمله هوایی، بررسی‌ها آغاز شده است.

غریب الله، از نزدیکان جان باخته‌گان، گفت: «وقتی پدرشان داخل خانه می‌شود، طفل‌ها به داخل موتر هجوم میاورند که این حادثه رخ می‌دهد.»

نجیب الله، از نزدیکان جان باخته‌گان، گفت: «این حادثه جنابت بشری است. اگر حقوق  بشر است، پرسان است، حق ما را پرسان کند. ما نه در طالب استیم، نه داعش و نه در دولت بودیم.»

هم‌رسانی کنید