Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منابع: طالبان خدمات شبکه‌های مخابراتی را در پنجشیر قطع کرده‌اند

منابعی محلی می‌گویند که طالبان خدمات شبکه‌های مخابراتی را در ولایت پنجشیر قطع کرده اند.

باشنده‌گان این ولایت می‌گویند که با قطع شدن خدمات شبکه‌های مخابراتی در این ولایت با مشکل روبرو شده اند.

گل حیدر، یک باشنده پنجشیر، گفت: «از دو روز به این سو خدمات شبکه‌های مخابراتی را بالای مردم قطع نموده اند و مردم پنجشیر دچار مشکل شده و نمی‌توانند با دوستان و خانواده شان در دیگر جاها ارتباط بگیرند.»

مصطفی، یک باشنده کابل، می‌گوید که وی نمی‌تواند با دوستانش در پنجشیر ارتباط برقرار کند. وی گفت: «تمام اقارب و دوستان ما در پنجشیر استند، متاسفانه از یک طرف راه مواصلاتی بند است و از طرف دیگر شبکه‌های مخابراتی کار نمی‌کنند.»

آنان می‌افزایند که طالبان راه‌های منتهی به مرکز این ولایت را نیز بستند و بهای مواد خوراک نیز درین ولایت به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است.

جمعه الدین، باشنده پنجشیر، گفت: «ادعا می‌کنند که هشتاد فیصد معضله پنجشیر حل است و مردم با ما جنگ ندارند. شما پس راه مردم را بسته کردید. امید ما این است که در این عملکرد خود تجدید نظر بکنند و به اذیت و آزار مردم نپردازند.»

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

احمدمسعود، پسر احمدشاه مسعود، رهبری مقاومت ضد طالبان در پنجشیر را به دوش دارد. پیش از این او گفته بود که اگر طالبان حاضر به مذاکره باشند و حکومت همه شمول را ایجاد کنند با این گروه صلح خواهند کرد در غیر آن نیروی مقاومت پنجشیر برای جنگ با طالبان آماده استند.

پیش از این طالبان گفته بودند که کاروان خودروهای شان به سوی پنجشیر در حرکت است تا این ولایت را تصرف کنند، اما رای‌زنی‌های طالبان و بزرگان پنجشیر سبب شده است تا از درگیری میان دو طرف  جلوگیری گردد.

منابع: طالبان خدمات شبکه‌های مخابراتی را در پنجشیر قطع کرده‌اند

باشنده‌گان پنجشیر می‌گویند که با قطع شدن خدمات شبکه‌های مخابراتی در این ولایت با مشکلات روبرو شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

منابعی محلی می‌گویند که طالبان خدمات شبکه‌های مخابراتی را در ولایت پنجشیر قطع کرده اند.

باشنده‌گان این ولایت می‌گویند که با قطع شدن خدمات شبکه‌های مخابراتی در این ولایت با مشکل روبرو شده اند.

گل حیدر، یک باشنده پنجشیر، گفت: «از دو روز به این سو خدمات شبکه‌های مخابراتی را بالای مردم قطع نموده اند و مردم پنجشیر دچار مشکل شده و نمی‌توانند با دوستان و خانواده شان در دیگر جاها ارتباط بگیرند.»

مصطفی، یک باشنده کابل، می‌گوید که وی نمی‌تواند با دوستانش در پنجشیر ارتباط برقرار کند. وی گفت: «تمام اقارب و دوستان ما در پنجشیر استند، متاسفانه از یک طرف راه مواصلاتی بند است و از طرف دیگر شبکه‌های مخابراتی کار نمی‌کنند.»

آنان می‌افزایند که طالبان راه‌های منتهی به مرکز این ولایت را نیز بستند و بهای مواد خوراک نیز درین ولایت به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است.

جمعه الدین، باشنده پنجشیر، گفت: «ادعا می‌کنند که هشتاد فیصد معضله پنجشیر حل است و مردم با ما جنگ ندارند. شما پس راه مردم را بسته کردید. امید ما این است که در این عملکرد خود تجدید نظر بکنند و به اذیت و آزار مردم نپردازند.»

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

احمدمسعود، پسر احمدشاه مسعود، رهبری مقاومت ضد طالبان در پنجشیر را به دوش دارد. پیش از این او گفته بود که اگر طالبان حاضر به مذاکره باشند و حکومت همه شمول را ایجاد کنند با این گروه صلح خواهند کرد در غیر آن نیروی مقاومت پنجشیر برای جنگ با طالبان آماده استند.

پیش از این طالبان گفته بودند که کاروان خودروهای شان به سوی پنجشیر در حرکت است تا این ولایت را تصرف کنند، اما رای‌زنی‌های طالبان و بزرگان پنجشیر سبب شده است تا از درگیری میان دو طرف  جلوگیری گردد.

هم‌رسانی کنید