Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته‌شدن سفارت‌خانه‌ها و خواست طالبان برای بازگشایی آن‌ها

همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، فعالیت‌های بسیاری از سفارت خانه‌های کشورهای جهان در کابل متوقف شده‌اند.

آگاهان سیاسی علت بسته شدن این سفارت خانه‌ها را اوضاع نابسامان کشور می‌دانند و هشدار می‌دهند که اگر حکومت آینده کشور پشتیبانی جامعه جهانی را نداشته باشد، افغانستان به بحران خواهد رفت.

در دو دهه پسین، ۴۶ سفارت‌خانه کشورهای گونه‌گون در افغانستان فعالیت داشتند و نیز هفتاد و یک سفارت‌خانه  و جنرال قونسلگری‌های افغانستان در بیرون از کشور فعالیت داشت. اما پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، فعالیت دیپلوماتیک بیشتر از سفارت‌خانه‌ها متوقف شده است.

محمد صدیق پتمن، آگاه امور سیاسی، گفت: «تاکنون چهل کشور دنیا با افغانستان همکاری نظامی داشت. وقت می‌گیرد تا این همکاری نظامی به همکاری سیاسی تبدیل شود. منظورم از وقت چند روز و یا چند هفته است. وقتی این همکاری نظامی به همکاری سیاسی بدل شود، طالبان به آن متعهد است و امنیت تامین است.»

به تازه‌گی ایالات متحده امریکا و بریتانیا سفارت خانه‌های شان را در کابل بستند.

از سوی دیگر، طالبان از جامعه جهانی، به ویژه ایالات متحده امریکا، می‌خواهد که فعالیت‌های دیپلوماتیک شان را دو باره آغاز کنند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت: «امریکا در افغانستان تنها حضور دیپلماتیک داشته باشد. ما با آن‌ها راه‌های ارتباطی داریم و توقع داریم که سفارت شان را دوباره در کابل باز کنند تا در بخش‌ بازرگانی هم همرای شان همکاری داشته باشیم.»

در حالیکه جامعه جهانی رژیم پشین طالبان را به رسمیت نشناخته بود اما خواست دیگر طالبان از جامعه جهانی به رسمیت شناخت حکومت اینده افغانستان است.

احمد الله وثیق، یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «ما به کشورهای جهان و منطقه و همسایه‌گان وعده می‌سپاریم که افغانستان یک کشور مستقل است و از خاک آن برضد هیچ کشوری استفاده نمی‌شود. دنیا افغانستان را به رسمیت بشناسد و در بخش آبادی و سرمایه‌گذاری همرای ما همکاری کند.»

شهروندان کشور از متوقف شدن فعالیت‌های بیشتر سفارت‌خانه در کشور نگران استند.

نورآغا هاشمی، باشنده کابل، گفت: «داشتن روابط با دنیا مهم است. همین روابط دیپلماتیک و سفارت‌خانه‌هاست که ما را با دنیا ارتباط می‌دهد. افغانستان در شرایط کنونی به شدت به همکاری دنیا نیاز دارد.»

احمد الله، باشنده کابل، گفت: «روابط دیپلماتیک یک اصل مهم نظام است. حکومت آینده و طالبان باید به این اصل متعهد بمانند.»

جامعه جهانی و سازمان ملل متحد  گفته اند که کمک های و فعالیت های دیپلوماتیک  جامعه جهانی وابسته گی به کار ها و عملی شدن وعده های طالبان وابسته گی دارد.

بسته‌شدن سفارت‌خانه‌ها و خواست طالبان برای بازگشایی آن‌ها

در همین حال طالبان از کشورهای دنیا و منطقه می‌خواهند که سفارت‌خانه‌های شان را در کابل بازگشایی کنند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، فعالیت‌های بسیاری از سفارت خانه‌های کشورهای جهان در کابل متوقف شده‌اند.

آگاهان سیاسی علت بسته شدن این سفارت خانه‌ها را اوضاع نابسامان کشور می‌دانند و هشدار می‌دهند که اگر حکومت آینده کشور پشتیبانی جامعه جهانی را نداشته باشد، افغانستان به بحران خواهد رفت.

در دو دهه پسین، ۴۶ سفارت‌خانه کشورهای گونه‌گون در افغانستان فعالیت داشتند و نیز هفتاد و یک سفارت‌خانه  و جنرال قونسلگری‌های افغانستان در بیرون از کشور فعالیت داشت. اما پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، فعالیت دیپلوماتیک بیشتر از سفارت‌خانه‌ها متوقف شده است.

محمد صدیق پتمن، آگاه امور سیاسی، گفت: «تاکنون چهل کشور دنیا با افغانستان همکاری نظامی داشت. وقت می‌گیرد تا این همکاری نظامی به همکاری سیاسی تبدیل شود. منظورم از وقت چند روز و یا چند هفته است. وقتی این همکاری نظامی به همکاری سیاسی بدل شود، طالبان به آن متعهد است و امنیت تامین است.»

به تازه‌گی ایالات متحده امریکا و بریتانیا سفارت خانه‌های شان را در کابل بستند.

از سوی دیگر، طالبان از جامعه جهانی، به ویژه ایالات متحده امریکا، می‌خواهد که فعالیت‌های دیپلوماتیک شان را دو باره آغاز کنند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت: «امریکا در افغانستان تنها حضور دیپلماتیک داشته باشد. ما با آن‌ها راه‌های ارتباطی داریم و توقع داریم که سفارت شان را دوباره در کابل باز کنند تا در بخش‌ بازرگانی هم همرای شان همکاری داشته باشیم.»

در حالیکه جامعه جهانی رژیم پشین طالبان را به رسمیت نشناخته بود اما خواست دیگر طالبان از جامعه جهانی به رسمیت شناخت حکومت اینده افغانستان است.

احمد الله وثیق، یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «ما به کشورهای جهان و منطقه و همسایه‌گان وعده می‌سپاریم که افغانستان یک کشور مستقل است و از خاک آن برضد هیچ کشوری استفاده نمی‌شود. دنیا افغانستان را به رسمیت بشناسد و در بخش آبادی و سرمایه‌گذاری همرای ما همکاری کند.»

شهروندان کشور از متوقف شدن فعالیت‌های بیشتر سفارت‌خانه در کشور نگران استند.

نورآغا هاشمی، باشنده کابل، گفت: «داشتن روابط با دنیا مهم است. همین روابط دیپلماتیک و سفارت‌خانه‌هاست که ما را با دنیا ارتباط می‌دهد. افغانستان در شرایط کنونی به شدت به همکاری دنیا نیاز دارد.»

احمد الله، باشنده کابل، گفت: «روابط دیپلماتیک یک اصل مهم نظام است. حکومت آینده و طالبان باید به این اصل متعهد بمانند.»

جامعه جهانی و سازمان ملل متحد  گفته اند که کمک های و فعالیت های دیپلوماتیک  جامعه جهانی وابسته گی به کار ها و عملی شدن وعده های طالبان وابسته گی دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره