Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مجوز جدید امریکا برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان

وزارت خزانه‌داری امریکا هفته گذشته یک مجوز جدید را برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صادر کرد.

یک مقام وزارت خزانه‌داری امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که این مجوز به دولت امریکا و شرکای آن اجازه می‌دهد تا تسهیل کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ادامه بدهند.

این مجوز در حالی صادر شده است که پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان، اکثر کشورهای دنیا و نهادهای بین المللی کمک‌های شان را به افغانستان متوقف کرده‌اند.

از آنجائی‌که طالبان در فهرست سیاه تحریم‌های امریکا قرار دارند، این مجوز به امریکا و شرکایش صلاحیت می‌دهد تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را تسهیل کنند.

این مجوز ویژه، به گزارش رویترز، شامل ارسال کمک‌های بشردوستانه همچون غذا و مواد خوراکی می‌شود.

یک مقام وزارت خزانه‌داری امریکا به رویترز گفته است: «این یک کمک انسانی است که برای کمک به مردم افغانستان درنظر گرفته شده است.»

این مجوز پس از آن صادر شده است که نگرانی‌های وجود دارد که تحریم واشنگتن در برابر طالبان به بدتر شدن بحران انسانی در افغانستان خواهد شد.

به گزارش رویترز، این مجوز که هفته گذشته صادر شده است، در اول ماه مارچ سال ۲۰۲۲ میلادی به پایان می‌رسد.

این مجوز در حالی صادر شده است که سازمان ملل متحد از عمیق شدن فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده است.

انتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحده، گفته است که در حال حاضر از هر سه افغان یک نفر شان توانایی فراهم سازی مواد خوراکی را ندارد.

به گفته گوتریش، تقریبا نیم جمعیت افغانستان شدیدا به کمک‌های بشردوستانه برای زنده ماندن نیاز دارند.

مجوز جدید امریکا برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان

مجوز وزارت خزانه‌داری امریکا در حالی صادر شده است که سازمان ملل از عمیق‌تر شدن بحران انسانی در افغانستان هشدار داده است.

Thumbnail

وزارت خزانه‌داری امریکا هفته گذشته یک مجوز جدید را برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صادر کرد.

یک مقام وزارت خزانه‌داری امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که این مجوز به دولت امریکا و شرکای آن اجازه می‌دهد تا تسهیل کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ادامه بدهند.

این مجوز در حالی صادر شده است که پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان، اکثر کشورهای دنیا و نهادهای بین المللی کمک‌های شان را به افغانستان متوقف کرده‌اند.

از آنجائی‌که طالبان در فهرست سیاه تحریم‌های امریکا قرار دارند، این مجوز به امریکا و شرکایش صلاحیت می‌دهد تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را تسهیل کنند.

این مجوز ویژه، به گزارش رویترز، شامل ارسال کمک‌های بشردوستانه همچون غذا و مواد خوراکی می‌شود.

یک مقام وزارت خزانه‌داری امریکا به رویترز گفته است: «این یک کمک انسانی است که برای کمک به مردم افغانستان درنظر گرفته شده است.»

این مجوز پس از آن صادر شده است که نگرانی‌های وجود دارد که تحریم واشنگتن در برابر طالبان به بدتر شدن بحران انسانی در افغانستان خواهد شد.

به گزارش رویترز، این مجوز که هفته گذشته صادر شده است، در اول ماه مارچ سال ۲۰۲۲ میلادی به پایان می‌رسد.

این مجوز در حالی صادر شده است که سازمان ملل متحد از عمیق شدن فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده است.

انتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحده، گفته است که در حال حاضر از هر سه افغان یک نفر شان توانایی فراهم سازی مواد خوراکی را ندارد.

به گفته گوتریش، تقریبا نیم جمعیت افغانستان شدیدا به کمک‌های بشردوستانه برای زنده ماندن نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره