Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آخرین مکالمه بایدن و غنی پیش از سقوط کابل

خبرگزاری رویترز متن آخرین گفت‌وگوی تلفونی ۱۴ دقیقه‌یی جوبایدن و اشرف غنی را که به تاریخ ۲۳ جولای انجام شده، پخش کرده است.

از این گفت‌وگو بر می‌آید که رییس جمهور امریکا، از نبرد نظامیان افغان در برابر طالبان راضی نیست و در عین حال گویا هر دوی آن‌ها از امکان پیشروی سریع طالبان در افغانستان آگاهی ندارند.

در عین حال، از محتوی این گفت‌وگوی تلفونی بر می‌آید که جوبایدن و اشرف غنی، گویا در سخنان شان با یکدیگر صادق نیستند.

در قسمتی از مکالمه، جوبایدن به غنی می‌گوید: «لازم نیست که به شما بگویم، من سراسر جهان و بخش‌های از افغانستان را زیر نظر دارم و به این باور استم که نبرد در برابر طالبان در افغانستان خوب پیش نمی‌رود.»

غنی اما به بایدن اطمینان می‌دهد که ارتش افغانستان به گونه فوق العاده از شهرها دفاع می‌کند و کار آنان فوق العاده است. وی می‌گوید: «آقای رییس جمهور! مقاومت در مناطق شهری خارق العاده استند. شهرهای استند که برای ۵۵ روز در محاصره بودند، اما تسلیم نشدند.»

رییس‌جمهور امریکا در این گفت‌وگو تاکید کرده است که اشرف غنی «بهترین ارتش» را با ۳۰۰ هزار نیروی مسلح در اختیار دارد و بر  پشتیبانی هوایی امریکا نیز تاکید کرده است.

بایدن به غنی می‌گوید که امریکا پشتیبانی لازم نظامی، سیاسی و اقتصادی را به افغانستان فراهم می‌سازد، اما حکومت غنی باید راهبردهای مشخص داشته باشد.

بایدن گفت: «من یک نظامی نیستم و از همین‌رو نمی‌توانم به شما بگویم که برنامه دقیق باید چگونه باشد.»

در قسمتی از مکالمه، غنی به بایدن می‌گوید که افغانستان با یک «تهاجم تمام عیار» روبروست و برای مقابله نیاز به پشتیبانی هوایی دارد.

از سویی هم غنی به بایدن می‌گوید که تقویت موضع ارتش افغانستان در میدان نبرد می‌تواند در آوردن صلح به افغانستان کمک کند.

اما با توجه به اوضاع آن زمان افغانستان، دیده می شود که بایدن و غنی در این گفت‌وگو با یک دیگر صادق نیستند.

آخرین مکالمه بایدن و غنی پیش از سقوط کابل

در آخرین مکالمه تلفونی، بایدن به غنی گفته است که ایالات متحده پشتیبانی لازم نظامی، سیاسی و اقتصادی به افغانستان فراهم می‌سازد.

تصویر بندانگشتی

خبرگزاری رویترز متن آخرین گفت‌وگوی تلفونی ۱۴ دقیقه‌یی جوبایدن و اشرف غنی را که به تاریخ ۲۳ جولای انجام شده، پخش کرده است.

از این گفت‌وگو بر می‌آید که رییس جمهور امریکا، از نبرد نظامیان افغان در برابر طالبان راضی نیست و در عین حال گویا هر دوی آن‌ها از امکان پیشروی سریع طالبان در افغانستان آگاهی ندارند.

در عین حال، از محتوی این گفت‌وگوی تلفونی بر می‌آید که جوبایدن و اشرف غنی، گویا در سخنان شان با یکدیگر صادق نیستند.

در قسمتی از مکالمه، جوبایدن به غنی می‌گوید: «لازم نیست که به شما بگویم، من سراسر جهان و بخش‌های از افغانستان را زیر نظر دارم و به این باور استم که نبرد در برابر طالبان در افغانستان خوب پیش نمی‌رود.»

غنی اما به بایدن اطمینان می‌دهد که ارتش افغانستان به گونه فوق العاده از شهرها دفاع می‌کند و کار آنان فوق العاده است. وی می‌گوید: «آقای رییس جمهور! مقاومت در مناطق شهری خارق العاده استند. شهرهای استند که برای ۵۵ روز در محاصره بودند، اما تسلیم نشدند.»

رییس‌جمهور امریکا در این گفت‌وگو تاکید کرده است که اشرف غنی «بهترین ارتش» را با ۳۰۰ هزار نیروی مسلح در اختیار دارد و بر  پشتیبانی هوایی امریکا نیز تاکید کرده است.

بایدن به غنی می‌گوید که امریکا پشتیبانی لازم نظامی، سیاسی و اقتصادی را به افغانستان فراهم می‌سازد، اما حکومت غنی باید راهبردهای مشخص داشته باشد.

بایدن گفت: «من یک نظامی نیستم و از همین‌رو نمی‌توانم به شما بگویم که برنامه دقیق باید چگونه باشد.»

در قسمتی از مکالمه، غنی به بایدن می‌گوید که افغانستان با یک «تهاجم تمام عیار» روبروست و برای مقابله نیاز به پشتیبانی هوایی دارد.

از سویی هم غنی به بایدن می‌گوید که تقویت موضع ارتش افغانستان در میدان نبرد می‌تواند در آوردن صلح به افغانستان کمک کند.

اما با توجه به اوضاع آن زمان افغانستان، دیده می شود که بایدن و غنی در این گفت‌وگو با یک دیگر صادق نیستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره