Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زنان معترض؛ در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست حضور پر رنگ می‌خواهیم

شماری از زنان و فعالان مدنی با گردهمایی در کابل از جامعه جهانی و طالبان می‌خواهند که به حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان حرمت گزارده شود و دستاوردهای دو دهه پسین زنان باید حفظ شوند.

این اعتراض‌ها پس از آن انجام می‌گیرد که چندی پیش طالبان گفته اند که زنان در موقف‌های بلند کار کرده نمی‌توانند.

زنان و فعالان مدنی اما در این گردهمایی می‌گویند که باید حقوق شان به عنوان شهروندان رسمی و قانونی افغانستان تثبیت شود.

ترنم سعیدی، فعال مدنی، گفت: «هیچ جامعه‌ای بدون حضور فعال زنان پیشرفت نخواهد کرد. بنابراین مشارکت سیاسی زنان در کابینه و بدنه حکومت یک امر جدی می‌باشد.»

این زنان می‌گویند که با نظرداشت قوانین اسلامی، می‌خواهند همانند مردان در بخش‌های گونه‌گون فعالیت داشته باشند.

راضیه، یک فعال مدنی، گفت: «می‌خواهیم در چارچوب اسلام همانند مردان کار کنیم.»

فعالان مدنی از دیگر زنان و دختران می‌خواهند که دو باره به کارهای شان برگردند و فعالیت‌های شان را از سر گیرند.

شبانه توانا، فعال مدنی، گفت: « پس از این‌که حکومت طالبان تشکیل شد، همه خانم‌ها بروید دوباره به کارهای تان. اجازه ندهید که دست‌آوردهای بیست ساله تان از بین برود.

با این حال، در تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود دیده می‌شود برخی از طالبان در محل مانع اعتراض آنان می‌شود.

این در حالیست که روز پنج شنبه نیز شماری از زنان در ولایت هرات برای دفاع از حقوق شان به جاده‌ها برآمدند و از طالبان خواستند که حقوق شان زیر پا نشود.

زنان معترض؛ در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست حضور پر رنگ می‌خواهیم

این معترضان می‌گویند که در حکومت آینده حضور زنان در بخش‌های تصمیم‌گیری و سیاسی باید پر رنگ باشد.

تصویر بندانگشتی

شماری از زنان و فعالان مدنی با گردهمایی در کابل از جامعه جهانی و طالبان می‌خواهند که به حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان حرمت گزارده شود و دستاوردهای دو دهه پسین زنان باید حفظ شوند.

این اعتراض‌ها پس از آن انجام می‌گیرد که چندی پیش طالبان گفته اند که زنان در موقف‌های بلند کار کرده نمی‌توانند.

زنان و فعالان مدنی اما در این گردهمایی می‌گویند که باید حقوق شان به عنوان شهروندان رسمی و قانونی افغانستان تثبیت شود.

ترنم سعیدی، فعال مدنی، گفت: «هیچ جامعه‌ای بدون حضور فعال زنان پیشرفت نخواهد کرد. بنابراین مشارکت سیاسی زنان در کابینه و بدنه حکومت یک امر جدی می‌باشد.»

این زنان می‌گویند که با نظرداشت قوانین اسلامی، می‌خواهند همانند مردان در بخش‌های گونه‌گون فعالیت داشته باشند.

راضیه، یک فعال مدنی، گفت: «می‌خواهیم در چارچوب اسلام همانند مردان کار کنیم.»

فعالان مدنی از دیگر زنان و دختران می‌خواهند که دو باره به کارهای شان برگردند و فعالیت‌های شان را از سر گیرند.

شبانه توانا، فعال مدنی، گفت: « پس از این‌که حکومت طالبان تشکیل شد، همه خانم‌ها بروید دوباره به کارهای تان. اجازه ندهید که دست‌آوردهای بیست ساله تان از بین برود.

با این حال، در تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود دیده می‌شود برخی از طالبان در محل مانع اعتراض آنان می‌شود.

این در حالیست که روز پنج شنبه نیز شماری از زنان در ولایت هرات برای دفاع از حقوق شان به جاده‌ها برآمدند و از طالبان خواستند که حقوق شان زیر پا نشود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره