Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز تلاش‌ها برای عادی سازی پروازها در میدان هوایی حامد کرزی

طالبان می‌گویند که گروه‌های فنی از امارات متحده عربی و قطر به کابل آمده‌اند و کارها برای عادی سازی پروازها در میدان هوایی حامد کرزی آغاز خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، می‌گوید که میدان هوایی حامد کرزی به زودی برای پروازها آماده می‌شود.

مجاهد گفت: «میدان هوایی به زودی آماده و فعال می‌شود. متاسفانه نیروهای امریکایی بسیاری از بخش‌های میدان را تخریب کرده اند و اکنون به کمک کشورهای قطر و امارات متحده عربی ترمیم می‌شوند. به زودی این میدان هوایی به روی مردم باز می‌شود.»

شماری از کارمندان میدان هوایی که مسئوولیت خط پرواز این فرودگاه را به دوش دارند، نیز به محل کار شان آمده اند.

در همین حال، پس از نزدیک به دو هفته تعطیلی، امروز یک هواپیما حامل کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی در میدان هوایی حامد کرزی نشست کرد.

مجاهد می‌گوید که امارات متحده عربی نخستین کشوری است که ۶۰ تُن مواد غذایی و صحی را به افغانستان کمک کرده است.

طالبان از جامعه جهانی می‌خواهند که کمک‌های بشردوستانه شان را به افغانستان ادامه بدهند.

مجاهد گفت: «امارت اسلامی از تمام کشورها می‌خواهد که کمک‌های شان را به افغانستان ادامه بدهند.»

شماری از باشنده‌گان کشور نیز می‌گویند که در این اواخر بسیاری از مردم از خانه‌های شان بی‌جا شده اند و به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند.

نورخان، باشنده پکتیا، گفت: «بسیاری از خانواده‌ها از ولایات به کابل آمده اند و در این جا هیچ چیزی ندارند. بسیاری از مردم خانه ندارند و در چادرها زندگی می‌کنند. آنان با مشکلات اقتصادی روبرو استند و جهان باید به ما کمک کند.»

عطا محمد، باشنده کابل، گفت: «مردم افغانستان فقیر استند. باید تمام کشورهای جهان به افغانستان کمک کنند.»

آغاز تلاش‌ها برای عادی سازی پروازها در میدان هوایی حامد کرزی

طالبان می‌گویند که تیم‌های فنی بخش‌های را نیروهای امریکایی تخریب کردند، دوباره ترمیم می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

طالبان می‌گویند که گروه‌های فنی از امارات متحده عربی و قطر به کابل آمده‌اند و کارها برای عادی سازی پروازها در میدان هوایی حامد کرزی آغاز خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، می‌گوید که میدان هوایی حامد کرزی به زودی برای پروازها آماده می‌شود.

مجاهد گفت: «میدان هوایی به زودی آماده و فعال می‌شود. متاسفانه نیروهای امریکایی بسیاری از بخش‌های میدان را تخریب کرده اند و اکنون به کمک کشورهای قطر و امارات متحده عربی ترمیم می‌شوند. به زودی این میدان هوایی به روی مردم باز می‌شود.»

شماری از کارمندان میدان هوایی که مسئوولیت خط پرواز این فرودگاه را به دوش دارند، نیز به محل کار شان آمده اند.

در همین حال، پس از نزدیک به دو هفته تعطیلی، امروز یک هواپیما حامل کمک‌های بشردوستانه امارات متحده عربی در میدان هوایی حامد کرزی نشست کرد.

مجاهد می‌گوید که امارات متحده عربی نخستین کشوری است که ۶۰ تُن مواد غذایی و صحی را به افغانستان کمک کرده است.

طالبان از جامعه جهانی می‌خواهند که کمک‌های بشردوستانه شان را به افغانستان ادامه بدهند.

مجاهد گفت: «امارت اسلامی از تمام کشورها می‌خواهد که کمک‌های شان را به افغانستان ادامه بدهند.»

شماری از باشنده‌گان کشور نیز می‌گویند که در این اواخر بسیاری از مردم از خانه‌های شان بی‌جا شده اند و به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند.

نورخان، باشنده پکتیا، گفت: «بسیاری از خانواده‌ها از ولایات به کابل آمده اند و در این جا هیچ چیزی ندارند. بسیاری از مردم خانه ندارند و در چادرها زندگی می‌کنند. آنان با مشکلات اقتصادی روبرو استند و جهان باید به ما کمک کند.»

عطا محمد، باشنده کابل، گفت: «مردم افغانستان فقیر استند. باید تمام کشورهای جهان به افغانستان کمک کنند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره