Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض خبرنگاران و فعالان مدنی در کابل به خشونت گرایید

شماری از زنان خبرنگار و فعالان جامعه مدنی روز شنبه دومین گردهمایی اعتراضی شان را در کابل برگزار کردند.

این اعتراض اما زمانی به خشونت گرایید که اعتراض کننده‌گان خواستند به سوی کاخ ریاست جمهوری بروند.

 این زنان که از پل محمودخان به سوی کاخ ریاست جمهوری در حرکت بودند، از سوی طالبان محاصره شدند و اجازه رفتن برای شان داده نشد.

قطعات خاص طالبان برای جلوگیری از اعتراض، در برابر معترضان از گاز اشک آور کار گرفتند که در نتیجه آن این اعتراض‌ها به خشونت کشیده شد.

آزیتا نظیمی، خبرنگار، گفت: «بیست و پنج سال پیش زمانی که طالبان آمدند مانع رفتنم به مکتب شدند، بعد از پنج سال حکومت شان، در این بیست سال درس خواندم و زحمت کشیدم بخاطر آینده بهتر ما، این دست آورد را اجازه نمی‌دهیم که از بین برود.»

ثریا شریفی، از فعالان مدنی، گفت: «زمانی‌که با جمعی از زنان برای دفاع از حق خود به سوی ارگ می‌رفتیم، قبل از رسیدن به نزدیکی ارگ طالبان بالای ما حمله کردند، گاز اشک‌آور پاشیدن و یک تعداد دختران را مورد لت و کوب قرار دادند.»

با این حال، طالبان می‌گویند هنگامی که اعتراض کننده‌گان  از کنترول بیرون شدند، طالبان مجبور شدند که در برابر آن از گاز اشک‌آور کار بگیرند.

عبدالحق حماد، فعال رسانه‌یی، گفت: «این مظاهره کننده‌ها به طرف ارگ، وزارت خارجه و صدارت در حرکت بودند که یک ساحه امن است و هیچ کس اجازه رفتن به آن را ندارند. طالبان زیاد کوشش کردند که مانع شان شود، اما زمانی که مجبور شدند باز مانع رفتن زنان به طرف ارگ شدند.»

اعتراض‌های اخیر در کابل و هرات پس از آن آغاز شدند که طالبان گفتند که زنان نمی‌توانند در پست‌های بلند حکومتی کار کنند.

اعتراض خبرنگاران و فعالان مدنی در کابل به خشونت گرایید

شماری از زنان برای دومین روز در کابل گردهمایی اعتراضی برپا کردند و خواهان تثبیت حقوق شان در حکومت آینده شدند.

Thumbnail

شماری از زنان خبرنگار و فعالان جامعه مدنی روز شنبه دومین گردهمایی اعتراضی شان را در کابل برگزار کردند.

این اعتراض اما زمانی به خشونت گرایید که اعتراض کننده‌گان خواستند به سوی کاخ ریاست جمهوری بروند.

 این زنان که از پل محمودخان به سوی کاخ ریاست جمهوری در حرکت بودند، از سوی طالبان محاصره شدند و اجازه رفتن برای شان داده نشد.

قطعات خاص طالبان برای جلوگیری از اعتراض، در برابر معترضان از گاز اشک آور کار گرفتند که در نتیجه آن این اعتراض‌ها به خشونت کشیده شد.

آزیتا نظیمی، خبرنگار، گفت: «بیست و پنج سال پیش زمانی که طالبان آمدند مانع رفتنم به مکتب شدند، بعد از پنج سال حکومت شان، در این بیست سال درس خواندم و زحمت کشیدم بخاطر آینده بهتر ما، این دست آورد را اجازه نمی‌دهیم که از بین برود.»

ثریا شریفی، از فعالان مدنی، گفت: «زمانی‌که با جمعی از زنان برای دفاع از حق خود به سوی ارگ می‌رفتیم، قبل از رسیدن به نزدیکی ارگ طالبان بالای ما حمله کردند، گاز اشک‌آور پاشیدن و یک تعداد دختران را مورد لت و کوب قرار دادند.»

با این حال، طالبان می‌گویند هنگامی که اعتراض کننده‌گان  از کنترول بیرون شدند، طالبان مجبور شدند که در برابر آن از گاز اشک‌آور کار بگیرند.

عبدالحق حماد، فعال رسانه‌یی، گفت: «این مظاهره کننده‌ها به طرف ارگ، وزارت خارجه و صدارت در حرکت بودند که یک ساحه امن است و هیچ کس اجازه رفتن به آن را ندارند. طالبان زیاد کوشش کردند که مانع شان شود، اما زمانی که مجبور شدند باز مانع رفتن زنان به طرف ارگ شدند.»

اعتراض‌های اخیر در کابل و هرات پس از آن آغاز شدند که طالبان گفتند که زنان نمی‌توانند در پست‌های بلند حکومتی کار کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره