تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نیروهای امریکایی تمام تجهیزات مرکز عملیاتی شان را تخریب کردند

طالبان امروز (دوشنبه ۱۵ سنبله) بزرگ‌ترین مرکز عملیاتی سی‌آی‌ای (CIA) در کابل را به خبرنگاران نشان دادند و به گفته طالبان نیروهای امریکایی در زمان خروج از افغانستان تمامی تجهیزات نظامی در این مرکز را تخریب کردند. 

به گفته طالبان، این مرکز که به نام ایگل مشهور است، در منطقه ده سبز کابل موقعیت دارد. پیش از این، کارمندان استخباراتی امریکا همراه با نیروهای قطعه صفر یک در این مرکز حضور داشتند، اما اکنون نیروهای طالبان آن را در کنترول دارند.

به گفته طالبان، در کنار سندهای مهم، صدها تانک هاموی، تانگ‌های زرهی و جنگ‌افزارهای پیشرفته در این مرکز تخریب و به آتش کشیده شده است.

طالبان می‌گویند با آن‌که هزینه تخریب این وسایل را دقیق نمی‌دانند، اما پیشینی می‌شود که به ارزش صدها میلون دالر وسایل نظامی در این مرکز تخریب شده است.

مولوی اثنین، مسول امنیتی مرکز ایگل، گفت: «هر آن چیزی که از آن استفاده صورت می‌گرفت از بین برده.»

معصب، یک تن از نیروهای طالبان، می‌گوید که دو سال پیش از سوی قطعه صفر یک در ولایت میدان وردک بازداشت شد و هفت روز در مرکز ایگل زندانی بود. 

وی گفت: «گرفتار شدم و هشت شب این‌جا بودم و خیلی وحشت بود.»

گزارش‌ها می‌رسانند که یک روز پیش از ترک نیروهای خارجی از میدان هوایی کابل، مرکز ایگل تخلیه و تخریب شده است.

همچنان، نشانه‌های وجود دارد که این مرکز پس از ترک نیروهای خارجی و قطعه صفریک بمباردمان شده است.

انس بارکزی، خبرنگار آزاد، گفت: «این‌ها در حال فرار بودند و همه چیز را از بین بردند. نباید این کار را می‌کرد.»

میتیواکین، خبرنگار نیوریاک تایمز در افغانستان، گفت: «آن‌ها نمی‌خواستند که سلاح و وسایل نظامی را به دست طالبان بدهند و به همین خاطر این کار را کردند.»

مسوولان امنیتی طالبان در این مرکز می‌گویند که از هراس ماین‌های جاسازی شده، تاکنون نتوانسته‌اند که بسیاری از اتاق‌ها و دخیره‌گاه‌های این مرکز دیدار کنند. 

پیش از این نیز گزارش‌های نشر شد که نیروهای امریکایی پیش از ترک میدان هوایی کابل، تمامی وسایل نظامی و چرخبال‌ها را تخریب کردند.

نیروهای امریکایی تمام تجهیزات مرکز عملیاتی شان را تخریب کردند

طالبان می‌گویند که نیروهای امریکایی تمام تجهیزات و وسایط نظامی بزرگ‌ترین مرکز عملیاتی سازمان سیاه در کابل را پیش از ترک افغانستان تخریب کردند.

Thumbnail

طالبان امروز (دوشنبه ۱۵ سنبله) بزرگ‌ترین مرکز عملیاتی سی‌آی‌ای (CIA) در کابل را به خبرنگاران نشان دادند و به گفته طالبان نیروهای امریکایی در زمان خروج از افغانستان تمامی تجهیزات نظامی در این مرکز را تخریب کردند. 

به گفته طالبان، این مرکز که به نام ایگل مشهور است، در منطقه ده سبز کابل موقعیت دارد. پیش از این، کارمندان استخباراتی امریکا همراه با نیروهای قطعه صفر یک در این مرکز حضور داشتند، اما اکنون نیروهای طالبان آن را در کنترول دارند.

به گفته طالبان، در کنار سندهای مهم، صدها تانک هاموی، تانگ‌های زرهی و جنگ‌افزارهای پیشرفته در این مرکز تخریب و به آتش کشیده شده است.

طالبان می‌گویند با آن‌که هزینه تخریب این وسایل را دقیق نمی‌دانند، اما پیشینی می‌شود که به ارزش صدها میلون دالر وسایل نظامی در این مرکز تخریب شده است.

مولوی اثنین، مسول امنیتی مرکز ایگل، گفت: «هر آن چیزی که از آن استفاده صورت می‌گرفت از بین برده.»

معصب، یک تن از نیروهای طالبان، می‌گوید که دو سال پیش از سوی قطعه صفر یک در ولایت میدان وردک بازداشت شد و هفت روز در مرکز ایگل زندانی بود. 

وی گفت: «گرفتار شدم و هشت شب این‌جا بودم و خیلی وحشت بود.»

گزارش‌ها می‌رسانند که یک روز پیش از ترک نیروهای خارجی از میدان هوایی کابل، مرکز ایگل تخلیه و تخریب شده است.

همچنان، نشانه‌های وجود دارد که این مرکز پس از ترک نیروهای خارجی و قطعه صفریک بمباردمان شده است.

انس بارکزی، خبرنگار آزاد، گفت: «این‌ها در حال فرار بودند و همه چیز را از بین بردند. نباید این کار را می‌کرد.»

میتیواکین، خبرنگار نیوریاک تایمز در افغانستان، گفت: «آن‌ها نمی‌خواستند که سلاح و وسایل نظامی را به دست طالبان بدهند و به همین خاطر این کار را کردند.»

مسوولان امنیتی طالبان در این مرکز می‌گویند که از هراس ماین‌های جاسازی شده، تاکنون نتوانسته‌اند که بسیاری از اتاق‌ها و دخیره‌گاه‌های این مرکز دیدار کنند. 

پیش از این نیز گزارش‌های نشر شد که نیروهای امریکایی پیش از ترک میدان هوایی کابل، تمامی وسایل نظامی و چرخبال‌ها را تخریب کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره