Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تظاهرات در کابل؛ معترضان شعارهای ضد پاکستان سر دادند

صدها تن از معترضان امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل دست به اعتراض زدند و ضد پاکستان شعار دادند.

در نخست شماری از زنان در برابر سفارت پاکستان در کابل گرد آمدند و ساعاتی بعد شماری از مردان معترض نیز به آنان پیوست.

با ادامه تظاهرات، شمار معترضان نیز افزایش یافت و به صدها تن رسید.

معترضان با حمل شعارهای ضد پاکستان فریاد می‌زدند که آنان آزادی می‌خواهند.

در یکی از شعارهای معترضان چنین نوشته شده است: «پاکستان، پاکستان، بیرون شو از افغانستان.»

از سویی هم طالبان مانع تصویر برداری برخی از خبرنگاران از تظاهرات امروز  شدند.

نیروهای طالبان تصویربردار طلوع‌نیوز را بازداشت کردند و وی را همراه با دوربین تصویربرداری‌اش با خود بردند.

معترضان پس از آن متفرق شدند که نیروهای طالبان دست به شلیک‌های هوایی زدند.  

تظاهرات در کابل؛ معترضان شعارهای ضد پاکستان سر دادند

در تظاهرات امروز، معترضان از پاکستان خواستند که در امور افغانستان مداخله نکند.

Thumbnail

صدها تن از معترضان امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل دست به اعتراض زدند و ضد پاکستان شعار دادند.

در نخست شماری از زنان در برابر سفارت پاکستان در کابل گرد آمدند و ساعاتی بعد شماری از مردان معترض نیز به آنان پیوست.

با ادامه تظاهرات، شمار معترضان نیز افزایش یافت و به صدها تن رسید.

معترضان با حمل شعارهای ضد پاکستان فریاد می‌زدند که آنان آزادی می‌خواهند.

در یکی از شعارهای معترضان چنین نوشته شده است: «پاکستان، پاکستان، بیرون شو از افغانستان.»

از سویی هم طالبان مانع تصویر برداری برخی از خبرنگاران از تظاهرات امروز  شدند.

نیروهای طالبان تصویربردار طلوع‌نیوز را بازداشت کردند و وی را همراه با دوربین تصویربرداری‌اش با خود بردند.

معترضان پس از آن متفرق شدند که نیروهای طالبان دست به شلیک‌های هوایی زدند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره