تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

استقبال چین از اعلام کابینه سرپرست از سوی طالبان

چین با استقبال از تشکیل کابینه سرپرست، از طالبان خواسته است تا ثبات و نظم را در کشور برقرار سازند.

دولت چین گفته است که تشکیلات تازه در برقراری نظم و ثبات در افغانستان کمک می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین، وانگ ونبین، دیروز در یک نشست خبری گف: «چین از اعلام حکومت گذار در افغانستان استقبال می‌‌کند. اعلام حکومت به هرج ومرج سه هفته‌یی پایان داده و یک گام ضروری در راستای آوردن نظم و بازسازی این کشور است.»

در کنار این، چین اعلام کرده است که آنان خواهان روابط دوستانه با طالبان و حکومت جدید می‌باشد.

آقای ونبین افرود: «چین در امور داخلی افغانستان مداخله نمی‌کند. ما امیدواریم که طالبان یک سیاست دوامدار میانه‌رو را به پیش گیرند. در راستای مبارزه با تروریزم قاطعانه رفتار کنند و روابط نیک با کشورها، مخصوصا همسایه‌های خود برقرار کنند.»

در همین حال، شماری از آگاهان به این باور اند که یک اداره با ثبات، می‌تواند فرصت‌های تازه اقتصادی را در این افغانستان ایجاد کند.

چندی پیش، یکی از سخنگویان طالبان نیز اعلام کرده بود که چین وعده همکاری با طالبان را داده است.

طالبان ماه گذشته، پس از خروج نیروهای امریکایی از این کشور، اداره افغانستان را بدست گرفتند و سرانجام روز چهارشنبه کابینه سرپرست را اعلام کردند.

استقبال چین از اعلام کابینه سرپرست از سوی طالبان

چندی پیش، یکی از سخنگویان طالبان نیز اعلام کرده بود که چین وعده همکاری با طالبان را داده است.

Thumbnail

چین با استقبال از تشکیل کابینه سرپرست، از طالبان خواسته است تا ثبات و نظم را در کشور برقرار سازند.

دولت چین گفته است که تشکیلات تازه در برقراری نظم و ثبات در افغانستان کمک می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین، وانگ ونبین، دیروز در یک نشست خبری گف: «چین از اعلام حکومت گذار در افغانستان استقبال می‌‌کند. اعلام حکومت به هرج ومرج سه هفته‌یی پایان داده و یک گام ضروری در راستای آوردن نظم و بازسازی این کشور است.»

در کنار این، چین اعلام کرده است که آنان خواهان روابط دوستانه با طالبان و حکومت جدید می‌باشد.

آقای ونبین افرود: «چین در امور داخلی افغانستان مداخله نمی‌کند. ما امیدواریم که طالبان یک سیاست دوامدار میانه‌رو را به پیش گیرند. در راستای مبارزه با تروریزم قاطعانه رفتار کنند و روابط نیک با کشورها، مخصوصا همسایه‌های خود برقرار کنند.»

در همین حال، شماری از آگاهان به این باور اند که یک اداره با ثبات، می‌تواند فرصت‌های تازه اقتصادی را در این افغانستان ایجاد کند.

چندی پیش، یکی از سخنگویان طالبان نیز اعلام کرده بود که چین وعده همکاری با طالبان را داده است.

طالبان ماه گذشته، پس از خروج نیروهای امریکایی از این کشور، اداره افغانستان را بدست گرفتند و سرانجام روز چهارشنبه کابینه سرپرست را اعلام کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره