تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی‌ها از بسته ماندن راه‌های مواصلاتی پنجشیر

شماری از باشنده گان پنجشیر می‌گویند که اگر راه‌های مواصلاتی به پنجشیر باز نشوند، مردم این ولایت از گرسنگی تلف خواهند شد. 

خانواده‌های که به کابل آمده‌اند، می‌گویند که شبکه های مخابراتی و برق در این ولایت قطع استند و راه های مواصلاتی نیز تا هنوز باز نشده اند.

خانوداه های که از پنجشیر به کابل برگشته اند می‌گویند که مردم در پنجشیر در وضعیت بدی بسر می‌برند.

خانواده‌ی که یک پسر جوانش را در جنگ های پسین در پنجشیر از دست داده اوضاع حقوق بشری در پنجشیر را نگران کننده می‌داند و می‌گوید که برخی از مردم در این ولایت ناچار شده اند که به کوه‌ها پناه ببرند.

شایسته مهربان، عضو خانواده قربانی، گفت: «درگیری‌ها خیلی زیاد شد. به اندازه شد که مردم بیچاره و آواره به کوه‌ها فرار کردند.»

همزمان با این، عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی، می‌گوید که باید از جان و مال غیرنظامیان در پنجشیر حفاظت شود. آقای سیاف خواهان پایان فوری حمله های طالبان بر پنجشیر شده است.

آقای سیابف گفت: «پنجشیر یک بخش زیبا و نامدار از سرزمین مردخیز و باعزت و پرافتخار افغانستان می‌باشد. یورش بر حریم زندگی و مال و جان و رمزهای تاریخی مردم مسلمان و مجاهد آن قطعا ناروا و دور از مروت است و باید فورا متوقف گردد.»

اما طالبان می‌گویند که در جنگ پنجشیر به غیرنظامیان آسیب نرسیده است. انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان می‌گوید که هم اکنون وضعیت در پنجشیر به حالت عادی برگشته است.

انعام الله سمنگانی گفت: « وضعیت در پنجشیر نورمال است. در کنترول مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد. شایعاتی که درباره قتل عام و آزار واذیت مردم وجود دارد، حقیقت ندارد.»

درهمین حال، سرپرست وزارت مهاجرین طالبان، خلیل الرحمان حقانی، نیز تأکید می‌کند که به زودی روند کمک رسانی به آواره‌گان جنگ در پنجشیر آغاز می‌شود.

آقی حقانی گفت: «ما کوشش می‌ کنیم که به مهاجرین پنجشیر و دیگر ولایت‌ها کمک‌های ضرور را انجام دهیم.»

هرچند تا اکنون در پنچشیر خدمات مخابراتی قطع استند و راه‌های مواصلاتی باز نشده اند؛ اما طالبان می‌گویند که امروز پنجشنبه رای زنی ها برای وصل دوباره برق و از سرگرفتن خدمات مخابراتی در این ولایت آغاز شده اند.

نگرانی‌ها از بسته ماندن راه‌های مواصلاتی پنجشیر

خانواده‌های که به کابل آمده‌اند، می‌گویند که شبکه های مخابراتی و برق در این ولایت قطع استند و راه های مواصلاتی نیز تا هنوز باز نشده اند.

Thumbnail

شماری از باشنده گان پنجشیر می‌گویند که اگر راه‌های مواصلاتی به پنجشیر باز نشوند، مردم این ولایت از گرسنگی تلف خواهند شد. 

خانواده‌های که به کابل آمده‌اند، می‌گویند که شبکه های مخابراتی و برق در این ولایت قطع استند و راه های مواصلاتی نیز تا هنوز باز نشده اند.

خانوداه های که از پنجشیر به کابل برگشته اند می‌گویند که مردم در پنجشیر در وضعیت بدی بسر می‌برند.

خانواده‌ی که یک پسر جوانش را در جنگ های پسین در پنجشیر از دست داده اوضاع حقوق بشری در پنجشیر را نگران کننده می‌داند و می‌گوید که برخی از مردم در این ولایت ناچار شده اند که به کوه‌ها پناه ببرند.

شایسته مهربان، عضو خانواده قربانی، گفت: «درگیری‌ها خیلی زیاد شد. به اندازه شد که مردم بیچاره و آواره به کوه‌ها فرار کردند.»

همزمان با این، عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی، می‌گوید که باید از جان و مال غیرنظامیان در پنجشیر حفاظت شود. آقای سیاف خواهان پایان فوری حمله های طالبان بر پنجشیر شده است.

آقای سیابف گفت: «پنجشیر یک بخش زیبا و نامدار از سرزمین مردخیز و باعزت و پرافتخار افغانستان می‌باشد. یورش بر حریم زندگی و مال و جان و رمزهای تاریخی مردم مسلمان و مجاهد آن قطعا ناروا و دور از مروت است و باید فورا متوقف گردد.»

اما طالبان می‌گویند که در جنگ پنجشیر به غیرنظامیان آسیب نرسیده است. انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان می‌گوید که هم اکنون وضعیت در پنجشیر به حالت عادی برگشته است.

انعام الله سمنگانی گفت: « وضعیت در پنجشیر نورمال است. در کنترول مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد. شایعاتی که درباره قتل عام و آزار واذیت مردم وجود دارد، حقیقت ندارد.»

درهمین حال، سرپرست وزارت مهاجرین طالبان، خلیل الرحمان حقانی، نیز تأکید می‌کند که به زودی روند کمک رسانی به آواره‌گان جنگ در پنجشیر آغاز می‌شود.

آقی حقانی گفت: «ما کوشش می‌ کنیم که به مهاجرین پنجشیر و دیگر ولایت‌ها کمک‌های ضرور را انجام دهیم.»

هرچند تا اکنون در پنچشیر خدمات مخابراتی قطع استند و راه‌های مواصلاتی باز نشده اند؛ اما طالبان می‌گویند که امروز پنجشنبه رای زنی ها برای وصل دوباره برق و از سرگرفتن خدمات مخابراتی در این ولایت آغاز شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره