تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پولیس و نیروهای تازه جاگزین نیروهای کنونی طالبان در کابل می‌شوند

بر بنیاد یک طرح تازه طالبان، به زودی نیروهای آموزش دیده پولیس حکومت پیشین و نیروهای طالبان با یونیفورم مشخص جاگزین نیروهای کنونی طالبان در شهر کابل خواهند شد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان می‌گوید که تمام نیروهای که اکنون در شهر کابل مستقر استند، از شهر بیرون و به قول اردوها فرستاده خواهند شد.

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «پولیس و نیروهای امنیتی یونیفورم‌دار که در عرصه‌های خود درس خوانده‌اند، مهارت دیده‌اند، به زودی امنیت شهر کابل را به دوش بگیرند و به کار خود آغاز بکنند. پس از آن مجاهدینی که تقریبا به شکل غیرمنظم و بدون یونیفورم در حوزه‌های مختلف هنوز کار می‌کنند آن‌ها به قمندانی‌ها، فرقه‌ها و قل‌اردوها جابجا خواهند شد.»

تا کنون شمار نیروهای که برای تأمین امنیت پایتخت گماشته خواهند شد روشن نیست، اما باشنده‌گان کابل می‌گویند که انتظار دارند تا نیروهای تازه در مبارزه با جرم‌های جنایی، برگرداندن نظم و جلوگیری از دزدی به گونه درست عمل کنند.

در همین حال، پایتخت نشینان نیز می‌گویند که باید نیروهای یونیفورم‌دار برای تأمین امنیت کابل گماشته شوند تا از سوء استفاده از نام طالبان نیز جلوگیر شود.

شیخ زمان، باشنده کابل، گفت: «یک یونیفورم خاص داشته باشند تا مردم نترسند و مردم می‌خواهند که یک نیروی منظم در شهر باشند و امنیت را خوب تأمین کنند تا آن‌ها تشویش نداشته باشند.»

عبدالرحمان، باشنده کابل، گفت: «ما بسیار مواردی را داریم که از نیروهای امارت اسلام سوء استفاده شده و کسانی‌که زیر نام آن‌ها دست به اعمال غیرقانونی زدند.»

عبدالمجید، یک تن از نیروهای طالبان، می‌گوید که سال‌ها در صفوف طالبان در تخار وظیفه اجرا کرده و پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان، در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل برای تأمین امینت گماشته شده است.

عبدالمجید گفت: «مردم از دزدی و سرقت بی‌غم استند و این‌ها باید بخاطر امنیت خوشحال باشند.»

به گفته عبدالمجید، شمار زیادی از نیروهای طالبان که در ولایات بودند، پس از تصرف کابل از سوی طالبان، مسوولیت تأمین امینت شهر کابل را به عهده گرفته اند.

طالبان اکنون می‌گویند که نیروهای تازه متشکل از پولیس حکومت پیشین و شماری از نیروهای طالبان که همه شان یونیفورم خواهند پوشید، مسئولیت تأمین امنیت کابل را به عهده می‌گیرند و نیروهای کنونی مستقر در کابل به قُل‌اردوها فرستاده می‌شوند. 

پولیس و نیروهای تازه جاگزین نیروهای کنونی طالبان در کابل می‌شوند

طالبان می‌گویند که به زودی نیروهای آموزش دیده پولیس حکومت پیشین و نیروهای طالبان برای تأمین امنیت در شهر کابل مستقر می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

بر بنیاد یک طرح تازه طالبان، به زودی نیروهای آموزش دیده پولیس حکومت پیشین و نیروهای طالبان با یونیفورم مشخص جاگزین نیروهای کنونی طالبان در شهر کابل خواهند شد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان می‌گوید که تمام نیروهای که اکنون در شهر کابل مستقر استند، از شهر بیرون و به قول اردوها فرستاده خواهند شد.

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «پولیس و نیروهای امنیتی یونیفورم‌دار که در عرصه‌های خود درس خوانده‌اند، مهارت دیده‌اند، به زودی امنیت شهر کابل را به دوش بگیرند و به کار خود آغاز بکنند. پس از آن مجاهدینی که تقریبا به شکل غیرمنظم و بدون یونیفورم در حوزه‌های مختلف هنوز کار می‌کنند آن‌ها به قمندانی‌ها، فرقه‌ها و قل‌اردوها جابجا خواهند شد.»

تا کنون شمار نیروهای که برای تأمین امنیت پایتخت گماشته خواهند شد روشن نیست، اما باشنده‌گان کابل می‌گویند که انتظار دارند تا نیروهای تازه در مبارزه با جرم‌های جنایی، برگرداندن نظم و جلوگیری از دزدی به گونه درست عمل کنند.

در همین حال، پایتخت نشینان نیز می‌گویند که باید نیروهای یونیفورم‌دار برای تأمین امنیت کابل گماشته شوند تا از سوء استفاده از نام طالبان نیز جلوگیر شود.

شیخ زمان، باشنده کابل، گفت: «یک یونیفورم خاص داشته باشند تا مردم نترسند و مردم می‌خواهند که یک نیروی منظم در شهر باشند و امنیت را خوب تأمین کنند تا آن‌ها تشویش نداشته باشند.»

عبدالرحمان، باشنده کابل، گفت: «ما بسیار مواردی را داریم که از نیروهای امارت اسلام سوء استفاده شده و کسانی‌که زیر نام آن‌ها دست به اعمال غیرقانونی زدند.»

عبدالمجید، یک تن از نیروهای طالبان، می‌گوید که سال‌ها در صفوف طالبان در تخار وظیفه اجرا کرده و پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان، در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل برای تأمین امینت گماشته شده است.

عبدالمجید گفت: «مردم از دزدی و سرقت بی‌غم استند و این‌ها باید بخاطر امنیت خوشحال باشند.»

به گفته عبدالمجید، شمار زیادی از نیروهای طالبان که در ولایات بودند، پس از تصرف کابل از سوی طالبان، مسوولیت تأمین امینت شهر کابل را به عهده گرفته اند.

طالبان اکنون می‌گویند که نیروهای تازه متشکل از پولیس حکومت پیشین و شماری از نیروهای طالبان که همه شان یونیفورم خواهند پوشید، مسئولیت تأمین امنیت کابل را به عهده می‌گیرند و نیروهای کنونی مستقر در کابل به قُل‌اردوها فرستاده می‌شوند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره