تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست شهروندان برای از سرگیری کار نهادهای دولتی

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که با گذشت نزدیک به یک هفته از اعلام کابینه طالبان، هنوزهم خدمات در بیشتر نهادهای دولتی آغاز نشده اند.

آنان از طالبان می‌خواهند که هرچه زودتر نهادهای دولتی را فعال سازند تا به مشکلات مردم رسیده گی شود.

در همین حال، یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان می‌گوید که بیشتر سرپرست وزیران کارهای شان را آغاز کرده اند و در هفته جاری خدمات در نهادهای دولتی آغاز می‌شود.

نورآغا باشنده هرات است. وی از هرات به کابل آمده تا پاسپورت بگیرد و برای تداوی به پاکستان برود. نورآغا می‌گوید که روزهاست در پشت درب ریاست پاسپورت با شماری دیگر از شهروندان کشور، انتظار آغاز فعالیت این نهاد را می‌کشند.

نورآغاز به طلوع‌نیوز گفت: «پاسپورت‌ها بند است. من مریض هستم. می‌خواهم پاسپورت بگیرم و پاکستان بروم.»

رییس اداره پاسپورت می‌گوید که تاهنوز کارها در وزارت داخله آغاز نشده اند وآنان نیز انتظار گرفتن دستور از وزارت داخله از بهر آغاز توزیع پاسپورت، استند.

ظاهرن این مشکل در ولایت ها نیز پا برجاست. چنانچه شماری از باشنده گان کندز نیز می‌گویند برای بازشدن بانک‌ها در این ولایت روزهاست که لحظه شماری می‌کنند و با مشکلات فراوانی روبه رو اند.

امیر محمد، باشنده کندز گفت: «یک حواله برایم آمده. تمام بانک‌ها بسته هستند. مردم با مشکل مواجه اند.»

از سویی هم، انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان می‌گوید که تمام سرپرست وزیران و سرپرستان ریاست‌های مستقل که به کرسی های نهادهای دولتی گماشته شده اند، آغاز به کار کرده اند.

 آقای سمنگانی تأکید می‌کند که تلاش‌ها جریان دارد تا هفته جاری خدمات در نهادهای دولتی از سرگرفته شود. وی گفت:«از دیروز به این سو، سرپرستان کوشش دارند که معلومات لازم را  در مورد ادارات شان بدست بیارند، پس از آن رسمن فعالیت شان را آغاز می‌کنند.»

هنوز معلوم نیست که در چه تعداد نهادهای دولتی خدمات از سر گرفته شده است؛ اما طالبان اعلام کابینه سرپرست را از بهر از سرگیری خدمات در نهادهای دولتی خوانده بودند.

خواست شهروندان برای از سرگیری کار نهادهای دولتی

آنان از طالبان می‌خواهند که هرچه زودتر نهادهای دولتی را فعال سازند تا به مشکلات مردم رسیده گی شود.

Thumbnail

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که با گذشت نزدیک به یک هفته از اعلام کابینه طالبان، هنوزهم خدمات در بیشتر نهادهای دولتی آغاز نشده اند.

آنان از طالبان می‌خواهند که هرچه زودتر نهادهای دولتی را فعال سازند تا به مشکلات مردم رسیده گی شود.

در همین حال، یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان می‌گوید که بیشتر سرپرست وزیران کارهای شان را آغاز کرده اند و در هفته جاری خدمات در نهادهای دولتی آغاز می‌شود.

نورآغا باشنده هرات است. وی از هرات به کابل آمده تا پاسپورت بگیرد و برای تداوی به پاکستان برود. نورآغا می‌گوید که روزهاست در پشت درب ریاست پاسپورت با شماری دیگر از شهروندان کشور، انتظار آغاز فعالیت این نهاد را می‌کشند.

نورآغاز به طلوع‌نیوز گفت: «پاسپورت‌ها بند است. من مریض هستم. می‌خواهم پاسپورت بگیرم و پاکستان بروم.»

رییس اداره پاسپورت می‌گوید که تاهنوز کارها در وزارت داخله آغاز نشده اند وآنان نیز انتظار گرفتن دستور از وزارت داخله از بهر آغاز توزیع پاسپورت، استند.

ظاهرن این مشکل در ولایت ها نیز پا برجاست. چنانچه شماری از باشنده گان کندز نیز می‌گویند برای بازشدن بانک‌ها در این ولایت روزهاست که لحظه شماری می‌کنند و با مشکلات فراوانی روبه رو اند.

امیر محمد، باشنده کندز گفت: «یک حواله برایم آمده. تمام بانک‌ها بسته هستند. مردم با مشکل مواجه اند.»

از سویی هم، انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان می‌گوید که تمام سرپرست وزیران و سرپرستان ریاست‌های مستقل که به کرسی های نهادهای دولتی گماشته شده اند، آغاز به کار کرده اند.

 آقای سمنگانی تأکید می‌کند که تلاش‌ها جریان دارد تا هفته جاری خدمات در نهادهای دولتی از سرگرفته شود. وی گفت:«از دیروز به این سو، سرپرستان کوشش دارند که معلومات لازم را  در مورد ادارات شان بدست بیارند، پس از آن رسمن فعالیت شان را آغاز می‌کنند.»

هنوز معلوم نیست که در چه تعداد نهادهای دولتی خدمات از سر گرفته شده است؛ اما طالبان اعلام کابینه سرپرست را از بهر از سرگیری خدمات در نهادهای دولتی خوانده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره