تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خلیلزاد: فرار غنی فرصت رسیدن به یک توافق سیاسی را از بین بُرد

زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افعانستان، اوضاع کنونی افغانستان را برخاسته از فرار اشرف غنی از کشور می‌داند.

خلیلزاد در یک گفت‌وگو با فایننشل تایمز گفته است که پیش از فرار غنی از افغانستان، او با طالبان گفت‌وگو کرده بود که وارد کابل نشوند.

خلیزاد گفته است: «در آخر ما حتا با طالبان توافق کردیم که وارد کابل نشوند.»

به گفته او، فرار اشرف غنی از افغانستان سبب شد که روند گفت‌وگوهای صلح در دو حه متوقف شوند و روند مسالمت‌ آمیز قدرت نیز مختل شود.

به گفته خلیلزاد، ساعاتی پیش از فرار اشرف غنی از افغانستان، طرف‌ها توافق کرده بودند که تا رسیدن به یک توافق درباره حکومت آینده، غنی در سمت‌اش باقی بماند.

خلیلزاد گفته است که نیروهای امنیتی کابل پس از آن وظایف شان را ترک کردند که شنیدن اشرف غنی از کشور فرار کرده است.

فرار اشرف غنی، به گفته خلیلزاد، خلای قدرت را در کشور به وجود آورد و پس از این که نیروهای امنیتی کابل وظایف شان را ترک کردند، طالبان وارد شهر شدند.

اشرف غنی در پانزدهم ماه آگست کشور را ترک کرد.

اشرف غنی اما چندی پیش در صحفه تویتراش نوشت که وی بخاطر جلوگیری از جنگ و خونریزی کشور را ترک کرده است.

 

خلیلزاد: فرار غنی فرصت رسیدن به یک توافق سیاسی را از بین بُرد

خلیلزاد می‌گوید که فرار اشرف غنی از افغانستان، تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق سیاسی را ناکام ساخت.

Thumbnail

زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افعانستان، اوضاع کنونی افغانستان را برخاسته از فرار اشرف غنی از کشور می‌داند.

خلیلزاد در یک گفت‌وگو با فایننشل تایمز گفته است که پیش از فرار غنی از افغانستان، او با طالبان گفت‌وگو کرده بود که وارد کابل نشوند.

خلیزاد گفته است: «در آخر ما حتا با طالبان توافق کردیم که وارد کابل نشوند.»

به گفته او، فرار اشرف غنی از افغانستان سبب شد که روند گفت‌وگوهای صلح در دو حه متوقف شوند و روند مسالمت‌ آمیز قدرت نیز مختل شود.

به گفته خلیلزاد، ساعاتی پیش از فرار اشرف غنی از افغانستان، طرف‌ها توافق کرده بودند که تا رسیدن به یک توافق درباره حکومت آینده، غنی در سمت‌اش باقی بماند.

خلیلزاد گفته است که نیروهای امنیتی کابل پس از آن وظایف شان را ترک کردند که شنیدن اشرف غنی از کشور فرار کرده است.

فرار اشرف غنی، به گفته خلیلزاد، خلای قدرت را در کشور به وجود آورد و پس از این که نیروهای امنیتی کابل وظایف شان را ترک کردند، طالبان وارد شهر شدند.

اشرف غنی در پانزدهم ماه آگست کشور را ترک کرد.

اشرف غنی اما چندی پیش در صحفه تویتراش نوشت که وی بخاطر جلوگیری از جنگ و خونریزی کشور را ترک کرده است.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره