تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی دانش‌آموزان از ادامه بسته ماندن مکتب‌ها

بیش از یک ماه می‌شود که مکتب‌ها به روی دانش آموزان بالاتر از صنف هفت بسته استند و این موضوع نگرانی دانش آموزان را در پی داشته است.

براساس آمارها، از میان نُه میلیون دانش آموز که سرگرم آموزش در مکتب‌ها بودند، اکنون نزدیک به هفتاد درصد آنان از آموزش باز مانده‌اند.

شماری از دانش آموزان از مسوولان کابینه سرپرست می‌خواهند که هر چی زودتر زمینه آموزش را برای دانش آموزان بالاتر از صنف هفت فراهم بسازند.

احمد بهادر دانش‌آموز صنف دوازده در یکی از مکتب‌های خصوصی در کابل است. او می‌گوید که بیش از یک ماه می‌شود به مکتب نرفته است. به گفته او، پیش از این کرونا و اکنون تحولات سیاسی مانع رفتن دانش آموزان به مکتب‌ها شده است.

بهادر گفت: «روی کار آمدن دولت جدید سبب شده که ما مکتب نرویم. پیش از این کرونا و اکنون تحولات جدید سیاسی مانع رفتن ما به مکتب شده است.»

مشاور پیشن وزارت معارف می‌گوید که اکنون بیش از هفتاد درصد دانش آموزان از رفتن به مکتب‌ها بازمانده‌اند.

پرویز خلیلی، مشاور پشین وزارت معارف گفت: «از نُه میلیون دانش ‌آموز، اکنون هفتاد درصد آنان به نسبت مسایل سیاسی و اجتماعی از آموزش باز مانده‌اند.»

با این همه، برخی از دانش ‌آموزان با نگرانی از آینده ناروشن شان می‌خواهند که هر چه زود‌تر درس‌های شان آغاز شوند.

ایمل که دانش آموز صنف نهم مکتب است، گفت: «از طالبان می‌خواهیم که زمینه آموزش را برای ما فراهم کند تا در آینده به کشور خود خدمت کنیم.»

در همین حال، سعید خوستی یک عضو کمیسیون فرهنگی کابینه سرپرست اطمینان می‌دهد که به زودی دروازه مکتب‌ها به روی دانش آموزان بالاتر از صنف هفت نیز باز خواهد شد.

خوستی گفت: «کار جریان دارد و به زودترین فرصت مکتب‌های بالاتر از صنف هفت آغاز خواهد شد.»

این در حالیست که پیش از این وزارت معارف اعلام کرده بود که از صنف اول تا صنف شش می‌توانند به درس‌های شان ادامه دهند. 

نگرانی دانش‌آموزان از ادامه بسته ماندن مکتب‌ها

شماری از دانش آموزان از کابینه سرپرست می‌خواهند که دروازه مکتب‌ها را به روی دانش آموزان باز کند.

تصویر بندانگشتی

بیش از یک ماه می‌شود که مکتب‌ها به روی دانش آموزان بالاتر از صنف هفت بسته استند و این موضوع نگرانی دانش آموزان را در پی داشته است.

براساس آمارها، از میان نُه میلیون دانش آموز که سرگرم آموزش در مکتب‌ها بودند، اکنون نزدیک به هفتاد درصد آنان از آموزش باز مانده‌اند.

شماری از دانش آموزان از مسوولان کابینه سرپرست می‌خواهند که هر چی زودتر زمینه آموزش را برای دانش آموزان بالاتر از صنف هفت فراهم بسازند.

احمد بهادر دانش‌آموز صنف دوازده در یکی از مکتب‌های خصوصی در کابل است. او می‌گوید که بیش از یک ماه می‌شود به مکتب نرفته است. به گفته او، پیش از این کرونا و اکنون تحولات سیاسی مانع رفتن دانش آموزان به مکتب‌ها شده است.

بهادر گفت: «روی کار آمدن دولت جدید سبب شده که ما مکتب نرویم. پیش از این کرونا و اکنون تحولات جدید سیاسی مانع رفتن ما به مکتب شده است.»

مشاور پیشن وزارت معارف می‌گوید که اکنون بیش از هفتاد درصد دانش آموزان از رفتن به مکتب‌ها بازمانده‌اند.

پرویز خلیلی، مشاور پشین وزارت معارف گفت: «از نُه میلیون دانش ‌آموز، اکنون هفتاد درصد آنان به نسبت مسایل سیاسی و اجتماعی از آموزش باز مانده‌اند.»

با این همه، برخی از دانش ‌آموزان با نگرانی از آینده ناروشن شان می‌خواهند که هر چه زود‌تر درس‌های شان آغاز شوند.

ایمل که دانش آموز صنف نهم مکتب است، گفت: «از طالبان می‌خواهیم که زمینه آموزش را برای ما فراهم کند تا در آینده به کشور خود خدمت کنیم.»

در همین حال، سعید خوستی یک عضو کمیسیون فرهنگی کابینه سرپرست اطمینان می‌دهد که به زودی دروازه مکتب‌ها به روی دانش آموزان بالاتر از صنف هفت نیز باز خواهد شد.

خوستی گفت: «کار جریان دارد و به زودترین فرصت مکتب‌های بالاتر از صنف هفت آغاز خواهد شد.»

این در حالیست که پیش از این وزارت معارف اعلام کرده بود که از صنف اول تا صنف شش می‌توانند به درس‌های شان ادامه دهند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره