Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محبوبه سراج؛ یگانه زن افغان در فهرست صد چهره تاثیر گذار سال ۲۰۲۱

محبوبه سراج از فعالان عرصه جامعه مدنی همچون یکی از صد چهره تاثیر گذار جهان از سوی مجله امریکایی تایم شناخته شده است.

محبوبه سراج از سال ۲۰۰۳ تا اکنون در افغانستان فعالیت داشته است و تنها زنی از افغانستان است که نامش در این فهرست گنجانیده شده است.

او می‌گوید که اگر زمینه برایش مساعد شود می‌خواهد برای زنان در افغانستان کارهای بیشتری انجام دهد.

محبوبه سراج در سال ۲۰۰۳ از ایالات متحده امریکا به افغانستان آمد و کارهایش را در زمینه‌های کمک به کودکان و زنان در افغانستان آغاز کرد. او برای پیکار با خشونت‌ها در برابر زنان نیز کار کرده است.

وی می‌گوید: «من در تمام عرصه‌ها برای زنان و کودکان کار کردم. در بخش آموزش و صحت زنان همکاری کردم.»

او پس از سقوط حکومت پیشین نیز در افغانستان ماند و تا کنون به بیرون از کشور نرفته است. وی در این باره چنین می‌گوید: «من نمی‌خواهم از افغانستان بروم. اگر قرار بود از کشور بروم، در اول آگست نمی‌آمدم. من نمی‌خواهم به کشور دیگر مهاجر شوم.»

خانم سراج می‌گوید زمانی‌که نامش را در کنار نام ملا عبدالغنی برادر، معاون رییس الوزاری کابینه سرپرست، در فهرست صد چهره  اثر گذار در جهان دیده، برایش جالب و پرسش برانگیز بوده است. اکنون وی می‌خواهد که با ملا عبدالغنی برادر دیدار کند تا دریابد که در میان شان چی چیزهای مشترک است.

وی گفت: «برایم دلچسپ بود زمانی که نامم را در فهرست در کنار نام ملاعبدالغنی برادر دیدم. اگر ملاعبدالغنی برادر بخواهد باهم صحبت کنیم که دنیا در میان ما چی چیزها را مشترک دیده است.»

از سویی هم برخی از دختران انتخاب شدن محبوبه سراج در فهرست صد چهره تاثیر گذار در جهان را یک گام مثبت برای پیشرفت زنان در افغانستان می‌دانند.

تبسم نیکی، فعال جامعه مدنی، می‌گوید: «اگر برای زنان در افغانستان فرصت داده شود، می‌توانند موفق شوند. موفقیت خانم سراج برای همه زنان افغانستان است.»

جو بایدن، رییس‌ جمهوری آمریکا و معاون او، کامالا هریس، دونالد ترامپ، رییس ‌جمهور پیشین آمریکا و نفتالی بنت، نخست‌ وزیر اسرائیل، نیز به عنوان تاثیرگذارترین چهره‌های سیاسی سال ۲۰۲۱ انتخاب شده‌اند.  

محبوبه سراج؛ یگانه زن افغان در فهرست صد چهره تاثیر گذار سال ۲۰۲۱

در کنار محبوبه سراج، ملا عبدالغنی برادر نیز به عنوان یکی از صد چهره تاثیر گذار جهان از سوی مجله تایم انتخاب شده است.

تصویر بندانگشتی

محبوبه سراج از فعالان عرصه جامعه مدنی همچون یکی از صد چهره تاثیر گذار جهان از سوی مجله امریکایی تایم شناخته شده است.

محبوبه سراج از سال ۲۰۰۳ تا اکنون در افغانستان فعالیت داشته است و تنها زنی از افغانستان است که نامش در این فهرست گنجانیده شده است.

او می‌گوید که اگر زمینه برایش مساعد شود می‌خواهد برای زنان در افغانستان کارهای بیشتری انجام دهد.

محبوبه سراج در سال ۲۰۰۳ از ایالات متحده امریکا به افغانستان آمد و کارهایش را در زمینه‌های کمک به کودکان و زنان در افغانستان آغاز کرد. او برای پیکار با خشونت‌ها در برابر زنان نیز کار کرده است.

وی می‌گوید: «من در تمام عرصه‌ها برای زنان و کودکان کار کردم. در بخش آموزش و صحت زنان همکاری کردم.»

او پس از سقوط حکومت پیشین نیز در افغانستان ماند و تا کنون به بیرون از کشور نرفته است. وی در این باره چنین می‌گوید: «من نمی‌خواهم از افغانستان بروم. اگر قرار بود از کشور بروم، در اول آگست نمی‌آمدم. من نمی‌خواهم به کشور دیگر مهاجر شوم.»

خانم سراج می‌گوید زمانی‌که نامش را در کنار نام ملا عبدالغنی برادر، معاون رییس الوزاری کابینه سرپرست، در فهرست صد چهره  اثر گذار در جهان دیده، برایش جالب و پرسش برانگیز بوده است. اکنون وی می‌خواهد که با ملا عبدالغنی برادر دیدار کند تا دریابد که در میان شان چی چیزهای مشترک است.

وی گفت: «برایم دلچسپ بود زمانی که نامم را در فهرست در کنار نام ملاعبدالغنی برادر دیدم. اگر ملاعبدالغنی برادر بخواهد باهم صحبت کنیم که دنیا در میان ما چی چیزها را مشترک دیده است.»

از سویی هم برخی از دختران انتخاب شدن محبوبه سراج در فهرست صد چهره تاثیر گذار در جهان را یک گام مثبت برای پیشرفت زنان در افغانستان می‌دانند.

تبسم نیکی، فعال جامعه مدنی، می‌گوید: «اگر برای زنان در افغانستان فرصت داده شود، می‌توانند موفق شوند. موفقیت خانم سراج برای همه زنان افغانستان است.»

جو بایدن، رییس‌ جمهوری آمریکا و معاون او، کامالا هریس، دونالد ترامپ، رییس ‌جمهور پیشین آمریکا و نفتالی بنت، نخست‌ وزیر اسرائیل، نیز به عنوان تاثیرگذارترین چهره‌های سیاسی سال ۲۰۲۱ انتخاب شده‌اند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره