Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خان از آغاز گفت‌وگو با طالبان ازبهر تشکیل حکومت فراگیر خبر داد

عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید که او گفت‌وگو را با طالبان برای تشکیل یک حکومت فراگیر که در آن اقوام تاجیک، هزاره و ازبیک نیز شامل باشند، آغاز کرده است.

خان امروز در صفحه تویتراش نوشته است که گفت‌وگو با طالبان را پس از نشست با سران کشورهای همسایه افغانستان در دوشنبه، به ویژه پس از یک گفت‌وگوی طولانی با رییس جمهور تاجیکستان، آغاز کرده است.

وی در صحفه تویتراش چنین نوشته است: «پس از نشست‌ها با رهبران کشورهای همسایه افغانستان، و به وِیژه پس از یک گفت‌وگوی طولانی با امام علی رحمان رییس جمهور تاجکستان، من یک گفت‌وگو را با طالبان درباره یک حکومت همه‌شمول که در آن تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها شامل باشند، آغاز کرده‌ام.»

خان همچنان گفته است که پس از ۴۰ سال جنگ، یک حکومت فراگیر می‌تواند صلح و ثبات را در افغانستان تضمین کند.

وی تأکید کرده است صلح و ثبات در افغانستان به نفع پاکستان و منطقه نیز است.

در همین حال، یک عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سر‍‍‍پرست می‌گوید که کابینه معرفی شده به همه‌شمول است و به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد در امور داخلی افغانستان مداخله کند.

سعید خوستی، عضو کمیسیون فرهنگی، گفت: «امارت اسلامی کابینه‌یی ایجاد کرده که تمام اقوام در آن وجود دارند. در این مورد هیچ مشکلی وجود ندارد.»

سید احمد سیلاب، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومت همه شمول که ایجاد شود و همه خود را درآن ببیند، هم به نفع افغانستان است و هم به نفع منطقه است.»

این سخنان در حالی ابراز می‌شوند که بیست‌ومین نشست شانگهای یا سازمان همکاری‌های اقتصادی، با حضور دوازده کشور جهان به گونه حضوری و مجازی، روز گذشته در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد.

در این نشست، اوضاع افغانستان و همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو این سازمان از بحث‌های محوری بودند.

در این نشست، امام علی رحمان و خان هر دو بر به وجود آمدن یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرد.

با وجودی که افغانستان یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست بود، اما از افغانستان کسی به این نشست دعوت نشده بود.

خان از آغاز گفت‌وگو با طالبان ازبهر تشکیل حکومت فراگیر خبر داد

در همین حال کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کابینه اعلام شده همه‌شمول است.

تصویر بندانگشتی

عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید که او گفت‌وگو را با طالبان برای تشکیل یک حکومت فراگیر که در آن اقوام تاجیک، هزاره و ازبیک نیز شامل باشند، آغاز کرده است.

خان امروز در صفحه تویتراش نوشته است که گفت‌وگو با طالبان را پس از نشست با سران کشورهای همسایه افغانستان در دوشنبه، به ویژه پس از یک گفت‌وگوی طولانی با رییس جمهور تاجیکستان، آغاز کرده است.

وی در صحفه تویتراش چنین نوشته است: «پس از نشست‌ها با رهبران کشورهای همسایه افغانستان، و به وِیژه پس از یک گفت‌وگوی طولانی با امام علی رحمان رییس جمهور تاجکستان، من یک گفت‌وگو را با طالبان درباره یک حکومت همه‌شمول که در آن تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها شامل باشند، آغاز کرده‌ام.»

خان همچنان گفته است که پس از ۴۰ سال جنگ، یک حکومت فراگیر می‌تواند صلح و ثبات را در افغانستان تضمین کند.

وی تأکید کرده است صلح و ثبات در افغانستان به نفع پاکستان و منطقه نیز است.

در همین حال، یک عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سر‍‍‍پرست می‌گوید که کابینه معرفی شده به همه‌شمول است و به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد در امور داخلی افغانستان مداخله کند.

سعید خوستی، عضو کمیسیون فرهنگی، گفت: «امارت اسلامی کابینه‌یی ایجاد کرده که تمام اقوام در آن وجود دارند. در این مورد هیچ مشکلی وجود ندارد.»

سید احمد سیلاب، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومت همه شمول که ایجاد شود و همه خود را درآن ببیند، هم به نفع افغانستان است و هم به نفع منطقه است.»

این سخنان در حالی ابراز می‌شوند که بیست‌ومین نشست شانگهای یا سازمان همکاری‌های اقتصادی، با حضور دوازده کشور جهان به گونه حضوری و مجازی، روز گذشته در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد.

در این نشست، اوضاع افغانستان و همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو این سازمان از بحث‌های محوری بودند.

در این نشست، امام علی رحمان و خان هر دو بر به وجود آمدن یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرد.

با وجودی که افغانستان یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست بود، اما از افغانستان کسی به این نشست دعوت نشده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره