Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توقف کسب و کار زنان در پی تحولات سیاسی اخیر در کشور

مسوولان شماری از رستورانت‌ها و کافه خانه‌های ویژه زنان در شهر کابل می‌گویند که فعالیت‌های این رستورانت‌ها و کافه خانه‌ها از یک ماه بدینسو در این شهر متوقف شده اند.

نیکی تبسم مالک یکی از کافه خانه‌ها می‌گوید که وی سه سال پیش کافه‌ی ساخت و برای شماری از زنان بی‌بضاعت زمینه کار فراهم شده بود، اما اکنون تمامی کارمندان آن بیکار شده اند.

نیکی تبسم کافه ویژه‌یی زنان را با هزینه در حدود یک میلیون افغانی ساخت و تمامی کارمندانش زنان بود. وی که پس از یک ماه به محل کاراش می‌آید، می‌گوید که همه چیز تغییر کرده است.

بانو تبسم می‌افزاید که تا بیست هزار افغانی در روز درآمد داشت اما اکنون پس از یک ماه توقف فعالیت‌های کاری‌اش هیچ عایدی ندارد.

نیکی تبسم به طلوع‌نیوز گفت: «از آمدن طالبان تا حال، اینجا بسته است. خودم و همکاران‌ام که همه خانم‌ها بودند، خانه نشین استیم.»

این زن بازرگان افغان می‌گوید که وی سرپرستی خانواده‌اش را برعهده دارد، از همین‌رو از بهر پیدا کردن لقمه نانی برای خانواده‌اش به کار نیاز دارد.

نیکی تبسم گفت: «خانواده‌های که نان آورشان زنان استند، دچار مشکل اقتصادی می‌شوند.»

در همین حال زنان بازرگان که سرپرستی خانواده‌های شان را برعهده دارند، از طالبان می‌خواهند که برای زنان زمینه کار را فراهم بسازند.

قدریه، کارمند کافه خانه، گفت: «باید به خواسته‌های مردم رسیدگی شود، وقتی رسیدگی نشود، طالبان بالای کی حکومت می‌کنند.»

صبرینا سلطانی کارمند دیگر این کافه خانه در این مورد گفت: «دو سال است که از کار کردن با این کافه امرار معاش می‌کردم و با فامیل‌ام کمک میشدم.»

اما مسوولان اتحادیه پیشه‌وران و دکاندارن می‌گویند که پس از سقوط حکومت پیشین، بیشتر بازرگانان زن میلیون‌ها افغانی زیانمند شده اند.

نورالحق عمری، رییس این اتحادیه، به طلوع‌نیوز گفت: «همه بخش‌های که مربوط خانم‌ها میشد، متاسفانه کارهای شان را از دست داده اند و سرمایه‌های شان را از دست داده اند. موارد وجود دارد که وسایل‌های قیمتی شان را به قیمت ناچیز فروختند.»

ده‌ها بازرگان زن به شمول پایتخت، در شهرهای بزرگ کشور در بخش‌های گونه‌گونی سرمایه گذاری کرده بودند، اما تمامی کارهای این سرمایه گذاران متوقف شده اند.

توقف کسب و کار زنان در پی تحولات سیاسی اخیر در کشور

بازرگانان زن می‌گویند که در دو دهه اخیر در شهرهای بزرگ کشور در بخش‌های گونه‌گون سرمایه گذاری کرده بودند، اما تمامی کارهای این سرمایه گذاران متوقف شده‌اند.

Thumbnail

مسوولان شماری از رستورانت‌ها و کافه خانه‌های ویژه زنان در شهر کابل می‌گویند که فعالیت‌های این رستورانت‌ها و کافه خانه‌ها از یک ماه بدینسو در این شهر متوقف شده اند.

نیکی تبسم مالک یکی از کافه خانه‌ها می‌گوید که وی سه سال پیش کافه‌ی ساخت و برای شماری از زنان بی‌بضاعت زمینه کار فراهم شده بود، اما اکنون تمامی کارمندان آن بیکار شده اند.

نیکی تبسم کافه ویژه‌یی زنان را با هزینه در حدود یک میلیون افغانی ساخت و تمامی کارمندانش زنان بود. وی که پس از یک ماه به محل کاراش می‌آید، می‌گوید که همه چیز تغییر کرده است.

بانو تبسم می‌افزاید که تا بیست هزار افغانی در روز درآمد داشت اما اکنون پس از یک ماه توقف فعالیت‌های کاری‌اش هیچ عایدی ندارد.

نیکی تبسم به طلوع‌نیوز گفت: «از آمدن طالبان تا حال، اینجا بسته است. خودم و همکاران‌ام که همه خانم‌ها بودند، خانه نشین استیم.»

این زن بازرگان افغان می‌گوید که وی سرپرستی خانواده‌اش را برعهده دارد، از همین‌رو از بهر پیدا کردن لقمه نانی برای خانواده‌اش به کار نیاز دارد.

نیکی تبسم گفت: «خانواده‌های که نان آورشان زنان استند، دچار مشکل اقتصادی می‌شوند.»

در همین حال زنان بازرگان که سرپرستی خانواده‌های شان را برعهده دارند، از طالبان می‌خواهند که برای زنان زمینه کار را فراهم بسازند.

قدریه، کارمند کافه خانه، گفت: «باید به خواسته‌های مردم رسیدگی شود، وقتی رسیدگی نشود، طالبان بالای کی حکومت می‌کنند.»

صبرینا سلطانی کارمند دیگر این کافه خانه در این مورد گفت: «دو سال است که از کار کردن با این کافه امرار معاش می‌کردم و با فامیل‌ام کمک میشدم.»

اما مسوولان اتحادیه پیشه‌وران و دکاندارن می‌گویند که پس از سقوط حکومت پیشین، بیشتر بازرگانان زن میلیون‌ها افغانی زیانمند شده اند.

نورالحق عمری، رییس این اتحادیه، به طلوع‌نیوز گفت: «همه بخش‌های که مربوط خانم‌ها میشد، متاسفانه کارهای شان را از دست داده اند و سرمایه‌های شان را از دست داده اند. موارد وجود دارد که وسایل‌های قیمتی شان را به قیمت ناچیز فروختند.»

ده‌ها بازرگان زن به شمول پایتخت، در شهرهای بزرگ کشور در بخش‌های گونه‌گونی سرمایه گذاری کرده بودند، اما تمامی کارهای این سرمایه گذاران متوقف شده اند.

هم‌رسانی کنید