Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان، اقلیم و کرونا از محورهای بحث مجمع عمومی سازمان ملل

هفتاد و ششمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک برگزار شده است و در این انشست مسایل افغانستان، اوضاع اقلیمی و همه‌گیری کرونا از محورها گفت‌وگو استند.

در این نشست که ریاست دوره‌یی آن به نماینده مالدیف سپرده شده است، سران و نماینده‌گان بیش از صد کشور جهان حضور دارند.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: «ما با لحظات حقیقی روبر استیم. اکنون زمان رستگاری است و زمانی است که باید اعتماد مان را باز یابیم. اکنون زمان الهام بخشیدن به امید است من امید دارم که مشکلاتی را که خلق کرده‌ایم بتوانیم حل بسازیم.»

نماینده‌گان و رهبران کشورهای گونه‌گون در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره افغانستان نیز سخن زدند.

ایالات متحده  در این نشست جنگ در افغانستان را پایان یافته می‌داند، اما ایران بیرون شدن امریکا را اخراج این کشور از افغانستان می‌داند.

جوباید، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، گفت: «ما به جنگ بیست ساله در افغانستان پایان دادیم. دوره بی‌رحم جنگ را مسدود ساختیم. ما دوره دیپلوماسی را آغاز می‌کنیم.»

در این میان ترکیه و قطر خواهان پشتیبانی جهان از افغانستان استند.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، گفت: «ما در اینجا بر اهمیت و تداوم پشیتبانی جامعه جهانی از افغانستان در این شرایط حساس تاکید می‌ورزیم. ما همچنان بر نیاز ادامه گفت‌وگوها با طالبان تاکید می‌ورزیم، زیرا تحریم‌ها منجر به چند دسته‌گی می‌شود و واکنش‌ها را به دنبال دارد، در حالی که گفت‌وگوها نتایج مثبتی به همراه دارد.»

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، گفت: «به گونه دردناکی در این اواخر شاهد بودیم که نمی‌توانیم در افغانستان چالش‌ها را با تحمیل فشار و بی‌درنظرداشت واقعیت‌ها حل بسازیم. مردم افغانستان تنها مانده‌اند، آنان با پیامدهای بی‌ثباتی و درگیری‌های که بیش از چهار دهه به درازا کشیده شد، رها شده اند. افغانستان بی‌نظرداشت روند سیاسی، به کمک‌ها و همبستگی جامعه جهانی نیاز دارد.»

از سویی هم، وزیر خارجه‌ی کابینه سرپرست، سهیل شاهین را همچون نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرده است، اما تا کنون سازمان ملل متحد در این باره چیزی نگفته است.

پیش از این، سخنگوی سرمنشی این سازمان گفته بود که اسحاق ستانکزی به عنوان سفیر در این نشست از افغانستان نماینده‌گی خواهد کرد.  

افغانستان، اقلیم و کرونا از محورهای بحث مجمع عمومی سازمان ملل

مسایل افغانستان، اوضاع اقلیمی و همه‌گیری کرونا از محور های گفت وگو در این نشست استند.

تصویر بندانگشتی

هفتاد و ششمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک برگزار شده است و در این انشست مسایل افغانستان، اوضاع اقلیمی و همه‌گیری کرونا از محورها گفت‌وگو استند.

در این نشست که ریاست دوره‌یی آن به نماینده مالدیف سپرده شده است، سران و نماینده‌گان بیش از صد کشور جهان حضور دارند.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: «ما با لحظات حقیقی روبر استیم. اکنون زمان رستگاری است و زمانی است که باید اعتماد مان را باز یابیم. اکنون زمان الهام بخشیدن به امید است من امید دارم که مشکلاتی را که خلق کرده‌ایم بتوانیم حل بسازیم.»

نماینده‌گان و رهبران کشورهای گونه‌گون در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره افغانستان نیز سخن زدند.

ایالات متحده  در این نشست جنگ در افغانستان را پایان یافته می‌داند، اما ایران بیرون شدن امریکا را اخراج این کشور از افغانستان می‌داند.

جوباید، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، گفت: «ما به جنگ بیست ساله در افغانستان پایان دادیم. دوره بی‌رحم جنگ را مسدود ساختیم. ما دوره دیپلوماسی را آغاز می‌کنیم.»

در این میان ترکیه و قطر خواهان پشتیبانی جهان از افغانستان استند.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، گفت: «ما در اینجا بر اهمیت و تداوم پشیتبانی جامعه جهانی از افغانستان در این شرایط حساس تاکید می‌ورزیم. ما همچنان بر نیاز ادامه گفت‌وگوها با طالبان تاکید می‌ورزیم، زیرا تحریم‌ها منجر به چند دسته‌گی می‌شود و واکنش‌ها را به دنبال دارد، در حالی که گفت‌وگوها نتایج مثبتی به همراه دارد.»

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، گفت: «به گونه دردناکی در این اواخر شاهد بودیم که نمی‌توانیم در افغانستان چالش‌ها را با تحمیل فشار و بی‌درنظرداشت واقعیت‌ها حل بسازیم. مردم افغانستان تنها مانده‌اند، آنان با پیامدهای بی‌ثباتی و درگیری‌های که بیش از چهار دهه به درازا کشیده شد، رها شده اند. افغانستان بی‌نظرداشت روند سیاسی، به کمک‌ها و همبستگی جامعه جهانی نیاز دارد.»

از سویی هم، وزیر خارجه‌ی کابینه سرپرست، سهیل شاهین را همچون نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرده است، اما تا کنون سازمان ملل متحد در این باره چیزی نگفته است.

پیش از این، سخنگوی سرمنشی این سازمان گفته بود که اسحاق ستانکزی به عنوان سفیر در این نشست از افغانستان نماینده‌گی خواهد کرد.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره