تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اطمینان وزارت اطلاعات و فرهنگ از امنیت گنجینه باختر

وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست می‌گوید که گنجینه باختر در یک جای امن در کابل زیر نظر طالبان قرار دارد و گفته‌ها در باره قاچاق آن به بیرون از کشور را رد می‌کند.

حکومت پشین برای حفاظت از گنجینه باختر، این گنجینه را به ارگ ریاست جمهوری انتقال داد اما پس از سقوط حکومت پیشین در باره چگونه‌گی مصونیت آن نگرانی‌های به میان آمده بود.

حمدالله وثیق، معاون کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «گنجینه باختر در اختیار حکومت افغانستان است. محفوظ است و هیچ تشویشی وجود ندارد. برای نگهداری آن، تدابیر خاص گرفته شده.»

در همین حال شماری از باستان شناسان تاکید می ورزند که خزانه باختر از ارزشمندترین ارزش‌های تاریخی کشور است و باید در حفظ و مراقبت آن تلاش بیشتر شود.

حفیظ لطیفی، باستان شناس، به طلوع‌نیوز گفت: «از نگاه ارزش معنوی، این گنجینه نمایانگر هویت تاریخی و فرهنگی ما است.»

از سوی دیگر برخی از نقاشان و میناتوران می‌گویند که اثرهای باستانی در کشور به گونه درست مخافظت نمی شود و باید برای محافظت از آن بیشتر تلاش شود.»

گنجینه باختر از بزرگترین گنجینه‌های جهان به شمار می‌رود که در آن پارچه‌های طلا و سکه‌های بجای‌مانده از دوره‌های کوشانیان و اشکانیان است که به عنوان آثار بسیار ارزشمند و ماندگار تاریخی و نیز پشتوانه پولی افغانستان به شمار می‌رود.

در خزانه باختر در کنار هفت کیلو گرام طلا، اثرهای با ارزش باستانی و تاریخی کشور وجود دارند. اما در جریان  تحولات سیاسی  در دهه‌های گذشته، به این خزانه زیان رسیده بود و اکنون دوباره بازسازی شده‌اند.

این بار هم نگرانی‌هایی وجود دارد که به این اثر تاریخی کشور زیان نرسیده باشد.

اطمینان وزارت اطلاعات و فرهنگ از امنیت گنجینه باختر

وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست گفته‌ها درباره قاچاق گنجینه باختر را رد کرد.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست می‌گوید که گنجینه باختر در یک جای امن در کابل زیر نظر طالبان قرار دارد و گفته‌ها در باره قاچاق آن به بیرون از کشور را رد می‌کند.

حکومت پشین برای حفاظت از گنجینه باختر، این گنجینه را به ارگ ریاست جمهوری انتقال داد اما پس از سقوط حکومت پیشین در باره چگونه‌گی مصونیت آن نگرانی‌های به میان آمده بود.

حمدالله وثیق، معاون کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «گنجینه باختر در اختیار حکومت افغانستان است. محفوظ است و هیچ تشویشی وجود ندارد. برای نگهداری آن، تدابیر خاص گرفته شده.»

در همین حال شماری از باستان شناسان تاکید می ورزند که خزانه باختر از ارزشمندترین ارزش‌های تاریخی کشور است و باید در حفظ و مراقبت آن تلاش بیشتر شود.

حفیظ لطیفی، باستان شناس، به طلوع‌نیوز گفت: «از نگاه ارزش معنوی، این گنجینه نمایانگر هویت تاریخی و فرهنگی ما است.»

از سوی دیگر برخی از نقاشان و میناتوران می‌گویند که اثرهای باستانی در کشور به گونه درست مخافظت نمی شود و باید برای محافظت از آن بیشتر تلاش شود.»

گنجینه باختر از بزرگترین گنجینه‌های جهان به شمار می‌رود که در آن پارچه‌های طلا و سکه‌های بجای‌مانده از دوره‌های کوشانیان و اشکانیان است که به عنوان آثار بسیار ارزشمند و ماندگار تاریخی و نیز پشتوانه پولی افغانستان به شمار می‌رود.

در خزانه باختر در کنار هفت کیلو گرام طلا، اثرهای با ارزش باستانی و تاریخی کشور وجود دارند. اما در جریان  تحولات سیاسی  در دهه‌های گذشته، به این خزانه زیان رسیده بود و اکنون دوباره بازسازی شده‌اند.

این بار هم نگرانی‌هایی وجود دارد که به این اثر تاریخی کشور زیان نرسیده باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره