Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دستور سرپرست وزارت دفاع به نیروهای طالبان؛ عفوعمومی را رعایت کنید

وزیر دفاع کابینه سرپرست در یک پیام صوتی به زیردستانش هدایت داده است تا از دشمنی با مخالفان طالبان دست بردارند.

ملامحمد یعقوب، وزیر دفاع، در این پیام صوتی می‌گوید که پس از صدور فرمان عفو عمومی، هیچ کس حق ندارد تا با زیر پاکردن این فرمان دست به انتقام جویی بزند.

او می‌افزاید کسانی‌که دعوای شخصی دارند باید به دادگاه‌ها مراجعه کنند و در غیر آن با کسانی‌که دست به خودسری‌ها می‌زنند، برخورد  قانونی خواهد شد.

وزیر دفاع در پیام صوتی‌اش می‌گوید که گزارش‌هایی وجود دارند که طالبان شماری از کسانی را که با آنان مخالفت و یا هم دشمنی داشتند، به قتل رسانیده اند.

این در حالی است که شماری از خانواده‌های نظامیان حکومت پیشین می‌گویند که اعضای خانواده‌های شان که نظامیان بودند هنوز هم در نزد طالبان زندانی هستند و آنان از طالبان می‌خواهند که با عملی کردن عفو عمومی این نظامیان را رها کنند.

از سوی دیگر، از بهر جلوگیری از هرج و مرج در شهر کابل، به تازه‌گی یک کمیسیون ویژه امنیتی که ریاست آن را ملاعبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرا، برعهده دارد ایجاد شده است.

دستور سرپرست وزارت دفاع به نیروهای طالبان؛ عفوعمومی را رعایت کنید

سرپرست وزارت دفاع می‌گوید که عفو عمومی شامل همه می‌شود و نیروهای طالبان حق ندارند که دست به انتقام‌جویی بزنند.

تصویر بندانگشتی

وزیر دفاع کابینه سرپرست در یک پیام صوتی به زیردستانش هدایت داده است تا از دشمنی با مخالفان طالبان دست بردارند.

ملامحمد یعقوب، وزیر دفاع، در این پیام صوتی می‌گوید که پس از صدور فرمان عفو عمومی، هیچ کس حق ندارد تا با زیر پاکردن این فرمان دست به انتقام جویی بزند.

او می‌افزاید کسانی‌که دعوای شخصی دارند باید به دادگاه‌ها مراجعه کنند و در غیر آن با کسانی‌که دست به خودسری‌ها می‌زنند، برخورد  قانونی خواهد شد.

وزیر دفاع در پیام صوتی‌اش می‌گوید که گزارش‌هایی وجود دارند که طالبان شماری از کسانی را که با آنان مخالفت و یا هم دشمنی داشتند، به قتل رسانیده اند.

این در حالی است که شماری از خانواده‌های نظامیان حکومت پیشین می‌گویند که اعضای خانواده‌های شان که نظامیان بودند هنوز هم در نزد طالبان زندانی هستند و آنان از طالبان می‌خواهند که با عملی کردن عفو عمومی این نظامیان را رها کنند.

از سوی دیگر، از بهر جلوگیری از هرج و مرج در شهر کابل، به تازه‌گی یک کمیسیون ویژه امنیتی که ریاست آن را ملاعبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرا، برعهده دارد ایجاد شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره