تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزیر خارجه قطر می‌گوید که طالبان می‌توانند تغییر کنند

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که طالبان می‌توانند تغییر کنند.

او همکاری کشورهای اسلامی را در این زمینه مهم می‌داند.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، می‌گوید که او باور دارد طالبان ‌می‌توانند به گونه متفاوت‌تر عمل کنند. وی گفت: «طالبان همانند بیست سال پیش نیستند، شاید مردمانی که می‌جنگند از مردمانی که مذاکره می‌کنند متفاوت باشند. اما من می نمی‌گویم که آنان مُدرن و یا افراطی شده اند، اما تفاوت‌های وجود دارند.»

از سویی هم، رییس جمهور تاجیکستان می‌گوید که صلح و ثبات در افغانستان، بستگی به سهیم بودن اقوام در یک حکومت فراگیر دارد.

امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، گفت: «ما تاکید بر آن کردیم که در حکومت فراگیر تاجیکان و دیگر قوم‌ها جایگاه شایسته داشته باشند. صلح و ثبات در افغانستان فقط از همین راه تامین می‌گردد.»

از سویی هم، وزیرخارجه هنگری گفته است که باید از مبدل شدن افغانستان به لانه سازمان‌های هراس افگن جهانی جلوگیری شود. او از سازمان ملل خواسته است که نقش‌اش را در این زمینه بازی کند.  

پیتر سیارتتو، وزیر خارجه هنگری، گفت: «ما باید از این‌که افغانستان بار دیگر لانه سازمان‌های هراس افگن شود، جلوگیری کنیم. ما باید پیکار در برابر سازمان‌های هراس افگنی و ترور را تقویت بخشیم  و در این زمینه سازمان ملل متحد نقش مهمی را بازی می‌کند.»

هر چند تا کنون هیچ کشور جهان حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته است، طالبان گفته اند که می‌خواهند با همه کشورها تعامل نیک داشته باشند.

وزیر خارجه قطر می‌گوید که طالبان می‌توانند تغییر کنند

در همین حال، رییس جمهور تاجیکستان می‌گوید که صلح و ثبات در افغانستان بستگی به فراگیر بودن حکومت دارد.

Thumbnail

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که طالبان می‌توانند تغییر کنند.

او همکاری کشورهای اسلامی را در این زمینه مهم می‌داند.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، می‌گوید که او باور دارد طالبان ‌می‌توانند به گونه متفاوت‌تر عمل کنند. وی گفت: «طالبان همانند بیست سال پیش نیستند، شاید مردمانی که می‌جنگند از مردمانی که مذاکره می‌کنند متفاوت باشند. اما من می نمی‌گویم که آنان مُدرن و یا افراطی شده اند، اما تفاوت‌های وجود دارند.»

از سویی هم، رییس جمهور تاجیکستان می‌گوید که صلح و ثبات در افغانستان، بستگی به سهیم بودن اقوام در یک حکومت فراگیر دارد.

امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، گفت: «ما تاکید بر آن کردیم که در حکومت فراگیر تاجیکان و دیگر قوم‌ها جایگاه شایسته داشته باشند. صلح و ثبات در افغانستان فقط از همین راه تامین می‌گردد.»

از سویی هم، وزیرخارجه هنگری گفته است که باید از مبدل شدن افغانستان به لانه سازمان‌های هراس افگن جهانی جلوگیری شود. او از سازمان ملل خواسته است که نقش‌اش را در این زمینه بازی کند.  

پیتر سیارتتو، وزیر خارجه هنگری، گفت: «ما باید از این‌که افغانستان بار دیگر لانه سازمان‌های هراس افگن شود، جلوگیری کنیم. ما باید پیکار در برابر سازمان‌های هراس افگنی و ترور را تقویت بخشیم  و در این زمینه سازمان ملل متحد نقش مهمی را بازی می‌کند.»

هر چند تا کنون هیچ کشور جهان حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته است، طالبان گفته اند که می‌خواهند با همه کشورها تعامل نیک داشته باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره