Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مشکلات اقتصادی؛ حضور مردم در تفریح‌گا‌ه‌های کشور کم‌رنگ شده است

شماری از بازدیدکننده‌گان از مکان‌های تفریحی می‌گویند که در هفته‌های پسین حضور مردم در تفریح‌گا‌ه‌های کابل و ولایات کشور کم‌رنگ شده است.

بند قرغه یکی از تفریح‌‌گاهای کابل است که در گذشته پر جنب و جوش بود. اما اکنون به گفته بازدید‌کننده‌گان جنب و جوش گذشته را ندارد و حضور مردم کم‌رنگ است.

رامین، یکی از بازدیدکننده‌گان که با خانواده‌اش به این تفریح‌گاه آمده است چنین می‌گوید: «در حدود بیست خانواده اینجا به تفریح آمده. مثل سابق مردم نمی‌آیند.»

از سویی هم، کم رنگ بودن حضور مردم در جاهای تفریحی بر کاروبار برخی از کسبه‌کاران و رستورانت‌ها نیز سایه افگنده است.

نادر که نُه سال است در بند قرغه رستورانت دارد می‌گوید که درآمدهای شان در مقایسه با گذشته اندک استند. وی گفت: «هفتاد درصد در کارهای ما تغییر آمده، اگر به همین شکل پیش برود ممکن ادامه داده نتوانیم.»

با این حال، طالبان به باشنده‌گان کابل اطیمنان می‌دهند که آنان می‌توانند همراه با خانواده‌های شان با خاطر آرام به تفریح‌گاه‌ها بروند.

قاری محمود، مسوول کنترول بند قرغه، گفت: «امنیت برقرار است. خانواده‌ها می‌توانند از ساعت هفت صبح الی هشت شب اینجا بیایند.»

با این همه، شهروندان کشور چالش‌های اقتصادی را علت حضور کم رنگ مردم در جاهای تفریحی کابل و ولایات دیگر کشور می‌دانند.

مشکلات اقتصادی؛ حضور مردم در تفریح‌گا‌ه‌های کشور کم‌رنگ شده است

شهروندان کشور می‌گویند که چالش‌های اقتصادی علت اصلی حضور کم رنگ مردم در جاهای تفریحی کابل و ولایات دیگر کشور است.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازدیدکننده‌گان از مکان‌های تفریحی می‌گویند که در هفته‌های پسین حضور مردم در تفریح‌گا‌ه‌های کابل و ولایات کشور کم‌رنگ شده است.

بند قرغه یکی از تفریح‌‌گاهای کابل است که در گذشته پر جنب و جوش بود. اما اکنون به گفته بازدید‌کننده‌گان جنب و جوش گذشته را ندارد و حضور مردم کم‌رنگ است.

رامین، یکی از بازدیدکننده‌گان که با خانواده‌اش به این تفریح‌گاه آمده است چنین می‌گوید: «در حدود بیست خانواده اینجا به تفریح آمده. مثل سابق مردم نمی‌آیند.»

از سویی هم، کم رنگ بودن حضور مردم در جاهای تفریحی بر کاروبار برخی از کسبه‌کاران و رستورانت‌ها نیز سایه افگنده است.

نادر که نُه سال است در بند قرغه رستورانت دارد می‌گوید که درآمدهای شان در مقایسه با گذشته اندک استند. وی گفت: «هفتاد درصد در کارهای ما تغییر آمده، اگر به همین شکل پیش برود ممکن ادامه داده نتوانیم.»

با این حال، طالبان به باشنده‌گان کابل اطیمنان می‌دهند که آنان می‌توانند همراه با خانواده‌های شان با خاطر آرام به تفریح‌گاه‌ها بروند.

قاری محمود، مسوول کنترول بند قرغه، گفت: «امنیت برقرار است. خانواده‌ها می‌توانند از ساعت هفت صبح الی هشت شب اینجا بیایند.»

با این همه، شهروندان کشور چالش‌های اقتصادی را علت حضور کم رنگ مردم در جاهای تفریحی کابل و ولایات دیگر کشور می‌دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره