Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دادخواهی رهبران زن جهان برای پشتیبانی از حقوق زنان افغانستان

شماری از رهبران زن در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از حقوق زنان در افغانستان دادخواهی شان را آغاز کرده‌اند.

این رهبران در یک بیانیه مشترک از طالبان خواسته اند که به حقوق زنان احترام بگذارند. در بیانیه آمده است: «ما از نزدیک انکشافات در افغانستان را دنبال می‌کنیم و به صدای زنان و دختران افغانستان گوش می‌دهیم.»

آنان در دیدارهای شان با نماینده بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بر پشتیبانی جهان از زنان در افغانستان تاکید ورزیدند.

زوزانا چاپوتوا، رییس‌جمهور اسلواکی، می‌گوید که حقوق زنان و دختران افغانستان نباید نادیده گرفته شود و به گفته او، اگر اقلیت‌ها، زنان و دختران را نادیده گرفته شوند، رسیده‌گی به مشکلات جهانی مشکل می‌شود.

چاپوتوا گفت: «در دو دهه پسین، دختران و زنان در افغانستان می‌توانستند از حقوق مشروع خود استفاده کنند. این حقوق شان نباید سلب شود. ما برای حمایت از دختران و زنان افغانستان با نخست وزیر ایسلند، نخست وزیر نیوزلند و دیگر رهبران سیاسی فراخوان خود را آغاز کردیم. من از شما نیز دعوت می‌کنم تا با بپیوندید. اگر ما افراد آسیب پذیر، زنان، دختران و اقلیت‌ها را کنار بگذاریم، نمی‌توانیم سیاره خود را نجات دهیم.»

همزمان با این، صدها تن در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویارک از آنچه که رویدادهای نقض حقوق بشر و حقوق زنان از سوی طالبان در افغانستان می‌دانند، راهپیمایی اعتراضی کردند.

فاطمه رحمتی، بانوی افغان مقیم امریکا، گفت: «باید به طالبان فشار وارد شود که به زنان حق آموزش و حق کار بدهند.»  

شکیلا مجددی، مدافع حقوق زنان، گفت: «باید به هرگونه محدودیت که بر مردم افغانستان به ویژه برای زنان از سوی طالبان اعمال شده است، از سوی سازمان ملل متحد بررسی شود و این حق مردم افغانستان است.»

سیمونا لانزونی، افغان مقیم ایتالیا در اعتراضی که در این کشور برپا شده بود، گفت: «باید فشارها بر طالبان ادامه یابند تا زنان افغانستان بتوانند نه تنها آموزش ببینند بلکه در مسایل سیاسی کشور نیز سهم داده شوند.»

رویا افغانیار، بانوی که بیش از ۲۰ سال در عرصه حقوق زنان در افغانستان فعالیت کرده است می‌گوید که پس از سقوط حکومت پیشین دیگر نتوانست به فعالیت‌هایش ادامه بدهد.

افغانیار گفت: «بانوان همه در اوضاع بد قرار دارند؛ نه حق آموزش دارند نه حق کار را حکومت که خود را حکومت افغانستان می‌داند باید حق ما را بدهد.»

کیارنگ سعادت، فعال مدنی، گفت: «پس از سقوط حکومت تمام خانم‌ها خانه نشین شدن و تمام ما را زندانی کردن  در افغانستان؛ مایوس شدیم.»

در این میان، کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید که پیکارهای آنان برای رسیدن زنان به حقوق شان ادامه دارد. بنفشه   یعقوبی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت: «ما از جامعه جهانی و حکومت تازه در افعانستان می‌خواهیم که به حقوق زنان حرمت بگذارند و اجازه ندهند این قشر قربانی شوند.»

با این همه، شماری از زنان امروز در برابر وزرات پیشین زنان در کابل گردهمایی اعتراضی برپا کردند، اما طالبان مانع پوشش خبری این اعتراض شدند و اجازه تصویر برداری را به خبرنگاران ندادند.

دادخواهی رهبران زن جهان برای پشتیبانی از حقوق زنان افغانستان

صدها تن در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک در واکنش به آنچه نقض حقوق بشر در افغانستان می‌گویند، دست به اعتراض زدند.

تصویر بندانگشتی

شماری از رهبران زن در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از حقوق زنان در افغانستان دادخواهی شان را آغاز کرده‌اند.

این رهبران در یک بیانیه مشترک از طالبان خواسته اند که به حقوق زنان احترام بگذارند. در بیانیه آمده است: «ما از نزدیک انکشافات در افغانستان را دنبال می‌کنیم و به صدای زنان و دختران افغانستان گوش می‌دهیم.»

آنان در دیدارهای شان با نماینده بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بر پشتیبانی جهان از زنان در افغانستان تاکید ورزیدند.

زوزانا چاپوتوا، رییس‌جمهور اسلواکی، می‌گوید که حقوق زنان و دختران افغانستان نباید نادیده گرفته شود و به گفته او، اگر اقلیت‌ها، زنان و دختران را نادیده گرفته شوند، رسیده‌گی به مشکلات جهانی مشکل می‌شود.

چاپوتوا گفت: «در دو دهه پسین، دختران و زنان در افغانستان می‌توانستند از حقوق مشروع خود استفاده کنند. این حقوق شان نباید سلب شود. ما برای حمایت از دختران و زنان افغانستان با نخست وزیر ایسلند، نخست وزیر نیوزلند و دیگر رهبران سیاسی فراخوان خود را آغاز کردیم. من از شما نیز دعوت می‌کنم تا با بپیوندید. اگر ما افراد آسیب پذیر، زنان، دختران و اقلیت‌ها را کنار بگذاریم، نمی‌توانیم سیاره خود را نجات دهیم.»

همزمان با این، صدها تن در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویارک از آنچه که رویدادهای نقض حقوق بشر و حقوق زنان از سوی طالبان در افغانستان می‌دانند، راهپیمایی اعتراضی کردند.

فاطمه رحمتی، بانوی افغان مقیم امریکا، گفت: «باید به طالبان فشار وارد شود که به زنان حق آموزش و حق کار بدهند.»  

شکیلا مجددی، مدافع حقوق زنان، گفت: «باید به هرگونه محدودیت که بر مردم افغانستان به ویژه برای زنان از سوی طالبان اعمال شده است، از سوی سازمان ملل متحد بررسی شود و این حق مردم افغانستان است.»

سیمونا لانزونی، افغان مقیم ایتالیا در اعتراضی که در این کشور برپا شده بود، گفت: «باید فشارها بر طالبان ادامه یابند تا زنان افغانستان بتوانند نه تنها آموزش ببینند بلکه در مسایل سیاسی کشور نیز سهم داده شوند.»

رویا افغانیار، بانوی که بیش از ۲۰ سال در عرصه حقوق زنان در افغانستان فعالیت کرده است می‌گوید که پس از سقوط حکومت پیشین دیگر نتوانست به فعالیت‌هایش ادامه بدهد.

افغانیار گفت: «بانوان همه در اوضاع بد قرار دارند؛ نه حق آموزش دارند نه حق کار را حکومت که خود را حکومت افغانستان می‌داند باید حق ما را بدهد.»

کیارنگ سعادت، فعال مدنی، گفت: «پس از سقوط حکومت تمام خانم‌ها خانه نشین شدن و تمام ما را زندانی کردن  در افغانستان؛ مایوس شدیم.»

در این میان، کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید که پیکارهای آنان برای رسیدن زنان به حقوق شان ادامه دارد. بنفشه   یعقوبی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت: «ما از جامعه جهانی و حکومت تازه در افعانستان می‌خواهیم که به حقوق زنان حرمت بگذارند و اجازه ندهند این قشر قربانی شوند.»

با این همه، شماری از زنان امروز در برابر وزرات پیشین زنان در کابل گردهمایی اعتراضی برپا کردند، اما طالبان مانع پوشش خبری این اعتراض شدند و اجازه تصویر برداری را به خبرنگاران ندادند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره