Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اردوغان: اگر طالبان به رسمیت شناخته شوند با آن‌ها کار می‌کنیم

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، می‌گوید که هر گاه طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند، ترکیه با آن‌ها کار می‌کند و اگر به رسمیت شناخته نشوند، کار نخواهد کرد.

اردوغان روز گذشته (یک‌شنبه، ۴ میزان) به شبکه تلویزیونی امریکایی سی‌بی‌اس نیوز گفته است که ترکیه انتظار دارد یک دولت فراگیر در افغانستان ایجاد شود.

اردوغان گفت: «اگر آن‌ها (طالبان) پذیرفته و شناخته شوند، ما با آن‌ها کار می‌کنیم. اما اگر شناخته نشوند، کار نمی‌کنیم.»

اردوغان همچنان گفته است ترکیه انتظار دارد زمینه برای حضور فعال زنان افغانستان در تمام عرضه‌های زنده‌گی فراهم شود.

این اظهارات اردوغان در حالی ابراز می‌شوند که پیش از سقوط حکومت پیشین ترکیه در مورد به عهده گرفته امنیت میدان هوایی کابل با امریکا مذاکرده بود.

پس از روی کار آمدن طالبان نیز ترکیه درباره فراهم سازی کمک‌های تخنیکی در میدان هوایی کابل با طالبان گفت‌وگو کرده است.

روز گذشته وزارت خارجه سرپرست در یک اعلامیه گفته است که تمامی مشکلات تخنیکی در میدان هوایی کابل برطرف شده و میدان برای پروازهای بین المللی آماده شده است.

اردوغان: اگر طالبان به رسمیت شناخته شوند با آن‌ها کار می‌کنیم

اردوغان همچنان گفته است که زمینه برای حضور زنان افغانستان در تمام عرصه‌های زنده‌گی فراهم شود.

تصویر بندانگشتی

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، می‌گوید که هر گاه طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند، ترکیه با آن‌ها کار می‌کند و اگر به رسمیت شناخته نشوند، کار نخواهد کرد.

اردوغان روز گذشته (یک‌شنبه، ۴ میزان) به شبکه تلویزیونی امریکایی سی‌بی‌اس نیوز گفته است که ترکیه انتظار دارد یک دولت فراگیر در افغانستان ایجاد شود.

اردوغان گفت: «اگر آن‌ها (طالبان) پذیرفته و شناخته شوند، ما با آن‌ها کار می‌کنیم. اما اگر شناخته نشوند، کار نمی‌کنیم.»

اردوغان همچنان گفته است ترکیه انتظار دارد زمینه برای حضور فعال زنان افغانستان در تمام عرضه‌های زنده‌گی فراهم شود.

این اظهارات اردوغان در حالی ابراز می‌شوند که پیش از سقوط حکومت پیشین ترکیه در مورد به عهده گرفته امنیت میدان هوایی کابل با امریکا مذاکرده بود.

پس از روی کار آمدن طالبان نیز ترکیه درباره فراهم سازی کمک‌های تخنیکی در میدان هوایی کابل با طالبان گفت‌وگو کرده است.

روز گذشته وزارت خارجه سرپرست در یک اعلامیه گفته است که تمامی مشکلات تخنیکی در میدان هوایی کابل برطرف شده و میدان برای پروازهای بین المللی آماده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره