Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اسحاق‌زی از صحبت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انصراف داد

خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که غلام اسحاق زی، نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل که قرار بود امروز در نشست مجمع عمومی این سازمان صحبت کند، نام‌اش را از لیست صحبت کننده‌گان بیرون کشیده است.

ازین‌رو، امسال از افغانستان کسی در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت نمی‌کند.

این در حالی است که سرپرست وزارت خارجه نیز در یک نامه به سرمنشی سازمان ملل، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را همچون نماینده تازه افغانستان به این سازمان معرفی کرده است.

اسحاق‌زی که در حال حاضر به نماینده‌گی از افغانستان در سازمان ملل حضور دارد، نیز از سرمنشی سازمان ملل خواسته است که ماموریت وی را تمدید کند.

در همین حال، در صفحه تویتر نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل گفته شده است که اسحاقزی بخاطر منافع ملی و حفظ کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد از صحبت در مجمع عمومی این سازمان انصراف داده است.

براساس اصول مجموع عمومی سازمان ملل، تا زمانی که کمیته اعتباردهی این سازمان درباره درخواست اسحاق‌زی و سرپرست وزارت خارجه تصمیم نگیرد، اسحاق‌زی همچون نماینده افغانستان در سازمان ملل باقی می‌ماند.

اسحاق‌زی از صحبت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انصراف داد

با انصراف اسحاق‌زی از صحبت در مجمع عمومی سازمان ملل، امسال کسی از افغانستان در این مجمع صحبت نمی‌کند.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که غلام اسحاق زی، نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل که قرار بود امروز در نشست مجمع عمومی این سازمان صحبت کند، نام‌اش را از لیست صحبت کننده‌گان بیرون کشیده است.

ازین‌رو، امسال از افغانستان کسی در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت نمی‌کند.

این در حالی است که سرپرست وزارت خارجه نیز در یک نامه به سرمنشی سازمان ملل، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را همچون نماینده تازه افغانستان به این سازمان معرفی کرده است.

اسحاق‌زی که در حال حاضر به نماینده‌گی از افغانستان در سازمان ملل حضور دارد، نیز از سرمنشی سازمان ملل خواسته است که ماموریت وی را تمدید کند.

در همین حال، در صفحه تویتر نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل گفته شده است که اسحاقزی بخاطر منافع ملی و حفظ کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد از صحبت در مجمع عمومی این سازمان انصراف داده است.

براساس اصول مجموع عمومی سازمان ملل، تا زمانی که کمیته اعتباردهی این سازمان درباره درخواست اسحاق‌زی و سرپرست وزارت خارجه تصمیم نگیرد، اسحاق‌زی همچون نماینده افغانستان در سازمان ملل باقی می‌ماند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره