Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت عدلیه: قانون اساسی دوره ظاهر شاه به گونه موقت نافذ می‌شود

وزارت عدلیه اعلام کرده است که قانون اساسی دوره محمد ظاهرشاه، آخرین شاه افغانستان، به گونه موقت نافذ خواهد شد.

سرپرست وزارت عدلیه امروز در دیدار با سفیر چنین در کابل افزوده است به قوانین و اسناد بین‌المللی که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی نباشد، احترام می‌گذارند.

در یک بیانیه وزارت عدلیه چنین آمده است: «امارت اسلامی قانون اساسی دوران محمد ظاهر پادشاه پیشین را برای دوره موقت بدون آن تعداد موادش که خلاف شریعت (فقه) و اصول امارت اسلامی باشد، نافذ می‌نماید. به همین ترتیب به قوانین و اسناد بین‌المللی که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی نباشد احترام می‌گذارند.»

از سویی هم، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این قانون تا زمانی تطبیق خواهد شد که قانون جدید ساخته شود.

قانون اساسی زمان حکومت محمد ظاهر شاه یازده فصل و ۱۲۸ ماده دارد و شاه تصمیم گیرنده است. دیدگاه‌ها در باره قانون اساسی حکومت محمد ظاهرشاه گونه‌گون استند.

منابع می‌گویند که نافذ شدن  قانون زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه بارها از سوی امارت اسلامی در گفت‌وگوهای میان افغانان در دوحه نیز مطرح شده بود. 

وزارت عدلیه: قانون اساسی دوره ظاهر شاه به گونه موقت نافذ می‌شود

به تازه‌گی امروز سرپرست وزیر وزارت عدلیه در دیدار با سفیر چین در کابل گفته است که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه را به گونه موقت نافذ می‌نماید.

تصویر بندانگشتی

وزارت عدلیه اعلام کرده است که قانون اساسی دوره محمد ظاهرشاه، آخرین شاه افغانستان، به گونه موقت نافذ خواهد شد.

سرپرست وزارت عدلیه امروز در دیدار با سفیر چنین در کابل افزوده است به قوانین و اسناد بین‌المللی که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی نباشد، احترام می‌گذارند.

در یک بیانیه وزارت عدلیه چنین آمده است: «امارت اسلامی قانون اساسی دوران محمد ظاهر پادشاه پیشین را برای دوره موقت بدون آن تعداد موادش که خلاف شریعت (فقه) و اصول امارت اسلامی باشد، نافذ می‌نماید. به همین ترتیب به قوانین و اسناد بین‌المللی که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی نباشد احترام می‌گذارند.»

از سویی هم، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این قانون تا زمانی تطبیق خواهد شد که قانون جدید ساخته شود.

قانون اساسی زمان حکومت محمد ظاهر شاه یازده فصل و ۱۲۸ ماده دارد و شاه تصمیم گیرنده است. دیدگاه‌ها در باره قانون اساسی حکومت محمد ظاهرشاه گونه‌گون استند.

منابع می‌گویند که نافذ شدن  قانون زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه بارها از سوی امارت اسلامی در گفت‌وگوهای میان افغانان در دوحه نیز مطرح شده بود. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره