Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منبع: تصمیم درباره نافذ شدن قانون اساسی دوره ظاهر شاه نهایی نیست

در حالی‌که دفتر رسانه‌های وزارت عدلیه اعلام کرد که قانون اساسی دوره حکومت محمد ظاهرشاه، شاه پیشین افغانستان، به گونه موقت نافذ خواهد شد، اما یک مقام  دیگر حکومت می‌گوید که تا اکنون  در باره نافذ شدن این قانون تصمیم نهایی گرفته نشده است.

این منبع که نمی‌خواهد نامی از او گرفته شود، به طلوع‌نیوز گفته است که حکومت تاهنوز در باره نافذ شدن قانون اساسی دوره محمد ظاهرشاه تصمیم نهایی را نگرفته است.

از سویی هم، مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز بی آنکه در باره نافذ شدن قانون اساسی حکومت محمد ظاهرشاه جزییات بدهند، می‌گویند که مواد قانون اساسی گذشته کشور که با رهنمود‌های دینی متضاد نباشند، تا زمان ایجاد قانون اساسی جدید اجرا می‌شود.

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که تلاش‌ها برای ايجاد قانون اساسی که بر مبنای قرآن و سنت باشد، آغاز شده است.

سمنگانی گفت: «تلاش‌های نظام بر این جریان دارد که باید افغانستان صاحب یک قانون اساسی بوده باشد که مطابق به مقتضای نظام واقعی اسلامی باشد.»

در همین حال، شماری از حقوق دانان بیشتر بخش‌های قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه را به شرایط کنونی سازگار نمی‌دانند.

به گفته این حقوق دانان، در بیشتر ماده‌های فصل اول و دوم این قانون، از پادشاهی مشروطه و صلاحیت‌های پادشاه یاد شده است. در ماده چهارم این قانون، پرچم افغانستان سه رنگ گفته شده و در ماده ششم این قانون آمده است که در افغانستان پادشاه حاکمیت ملی را تمثیل می‌کند.

سبحان مسباح، حقوق دان، گفت: «انفاذ قانون ۱۳۴۳ برای مردم افغانستان سوال بر انگیز است. بخاطری که قانون اساسی ۱۳۴۳ بر مقتضای همان زمان و عصر ساخته شده بود.»

در ماده چهل و دوم قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه، از ولسی جرگه و مشرانو جرگه یاد شده و در ماده چهل و سوم نیز گفته شده است که اعضای ولسی جرگه از طریق انتخابات و مردم تعیین می‌شوند.

سید احمد سیلاب، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «افغانستان فعلن در یک حالت سرگردان قرار دارد. از همین خاطر من فکر می‌کنم که این یک خبر خوش است.»

قانون اساسی حکومت محمد ظاهرشاه، در یازده فصل و ۱۲۸ ماده در سال ۱۳۴۳ از طرف لویه جرگه تصویب شده بود.

منبع: تصمیم درباره نافذ شدن قانون اساسی دوره ظاهر شاه نهایی نیست

روز سه شنبه دفتر رسانه‌های وزارت عدلیه به نقل از سرپرست این نهاد اعلام کرد که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه، آخرین شاه افغانستان، به گونه موقت اجرایی خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که دفتر رسانه‌های وزارت عدلیه اعلام کرد که قانون اساسی دوره حکومت محمد ظاهرشاه، شاه پیشین افغانستان، به گونه موقت نافذ خواهد شد، اما یک مقام  دیگر حکومت می‌گوید که تا اکنون  در باره نافذ شدن این قانون تصمیم نهایی گرفته نشده است.

این منبع که نمی‌خواهد نامی از او گرفته شود، به طلوع‌نیوز گفته است که حکومت تاهنوز در باره نافذ شدن قانون اساسی دوره محمد ظاهرشاه تصمیم نهایی را نگرفته است.

از سویی هم، مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز بی آنکه در باره نافذ شدن قانون اساسی حکومت محمد ظاهرشاه جزییات بدهند، می‌گویند که مواد قانون اساسی گذشته کشور که با رهنمود‌های دینی متضاد نباشند، تا زمان ایجاد قانون اساسی جدید اجرا می‌شود.

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که تلاش‌ها برای ايجاد قانون اساسی که بر مبنای قرآن و سنت باشد، آغاز شده است.

سمنگانی گفت: «تلاش‌های نظام بر این جریان دارد که باید افغانستان صاحب یک قانون اساسی بوده باشد که مطابق به مقتضای نظام واقعی اسلامی باشد.»

در همین حال، شماری از حقوق دانان بیشتر بخش‌های قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه را به شرایط کنونی سازگار نمی‌دانند.

به گفته این حقوق دانان، در بیشتر ماده‌های فصل اول و دوم این قانون، از پادشاهی مشروطه و صلاحیت‌های پادشاه یاد شده است. در ماده چهارم این قانون، پرچم افغانستان سه رنگ گفته شده و در ماده ششم این قانون آمده است که در افغانستان پادشاه حاکمیت ملی را تمثیل می‌کند.

سبحان مسباح، حقوق دان، گفت: «انفاذ قانون ۱۳۴۳ برای مردم افغانستان سوال بر انگیز است. بخاطری که قانون اساسی ۱۳۴۳ بر مقتضای همان زمان و عصر ساخته شده بود.»

در ماده چهل و دوم قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه، از ولسی جرگه و مشرانو جرگه یاد شده و در ماده چهل و سوم نیز گفته شده است که اعضای ولسی جرگه از طریق انتخابات و مردم تعیین می‌شوند.

سید احمد سیلاب، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «افغانستان فعلن در یک حالت سرگردان قرار دارد. از همین خاطر من فکر می‌کنم که این یک خبر خوش است.»

قانون اساسی حکومت محمد ظاهرشاه، در یازده فصل و ۱۲۸ ماده در سال ۱۳۴۳ از طرف لویه جرگه تصویب شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره