تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آماده شدن کارشیوه تازه؛ دانشگاه‌های دولتی بازگشایی می‌شوند

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کارشیوه بازگشایی دانشگاه‌های دولتی آماده شده است و پس از تعیینات جدید در دانشگاه‌ها، تمام دانشگاه دولتی کشور بازگشایی خواهد شد.

جواد څارگر عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ به طلوع‌نیوز گفت: «حالا پس از کارشیوه، کار روی تعیینات جدید در دانشگاه‌های جدید جریان دارد و پس از آن، درس‌ها آغاز می‌شود.»

عبدالله یکی از کسانی است که پس از سه سال آماده‌گی برای آزمون کانکور، امسال به دانشکده دلخواه‌اش، دانشکده حقوق دانشگاه کابل، راه یافته است. اما اکنون بیش از یک ماه می‌شود دانشگاه‌های دولتی در کشور بسته استند. 

عبدالله انوری با نگرانی ادامه بسته ماندن دانشگاه‌ها، گفت: «من خیلی با مشکلات اقتصادی درس خواندم، حالا که به دانشگاه راه یافتم، با سرنوشت ناروشن روبرو شدیم.»

بربنیاد آمارهای وزارت تحصیلات عالی ۳۲ دانشگاه دولتی در افغانستان فعالیت دارد اما با بسته بودن این دانشگاه‌ها اکنون سرنوشت هزاران دانشجو نیز با آینده ناروشن روبه‌روشده است.

صابره سعیدی که دانشجوی سال آخر دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل است، به طلوع‌نیوز می‌گوید اگر دانشگاه‌های دولتی به زودی بازگشایی نشوند، بیشتر جوانان از ادامه تحصیل در کشور ناامید می‌شوند.

صابره در این باره گفت: «چند بار شد که دانشگاه‌ها بسته می‌شود. دوبار بدلیل کرونا و این بار بدلیل سقوط حکومت. دانشجویان از ادامه تحصیل در افغانستان خسته شده‌اند.»

از سوی هم مسوولان پیشین وزارت تحصیلات عالی مدعی استند که اختلاف در وزارت تحصیلات عالی به تدریس مختلط دختر و پسر سبب تاخیر در بازگشایی دانشگاه‌های دولتی شده است.

حامد عبیدی، سخنگوی پشین وزارت تحصیلات عالی، گفت: «اختلاف در وزارت تحصیلات عالی به سر تدریس مختلط دختر و پسر سبب بسته ماندن دانشگاه‌های دولتی شده است.»
    
نگرانی‌ها ازبسته بودن دانشگاه‌های دولتی در حالی ابراز می‌شود که درس‌ها در دانشگاه‌های خصوص در پانزدهم سنبله سال روان خورشیدی با شرایط تازه از سوی وزارت تحصیلات عالی آغاز شده است.

آماده شدن کارشیوه تازه؛ دانشگاه‌های دولتی بازگشایی می‌شوند

وزرات اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کارشیوه بازگشایی دانشگاه‌های دولتی آماده شده و پس از تعیینات جدید، تمام دانشگاه‌های دولتی در کشور بازگشایی می‌شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کارشیوه بازگشایی دانشگاه‌های دولتی آماده شده است و پس از تعیینات جدید در دانشگاه‌ها، تمام دانشگاه دولتی کشور بازگشایی خواهد شد.

جواد څارگر عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ به طلوع‌نیوز گفت: «حالا پس از کارشیوه، کار روی تعیینات جدید در دانشگاه‌های جدید جریان دارد و پس از آن، درس‌ها آغاز می‌شود.»

عبدالله یکی از کسانی است که پس از سه سال آماده‌گی برای آزمون کانکور، امسال به دانشکده دلخواه‌اش، دانشکده حقوق دانشگاه کابل، راه یافته است. اما اکنون بیش از یک ماه می‌شود دانشگاه‌های دولتی در کشور بسته استند. 

عبدالله انوری با نگرانی ادامه بسته ماندن دانشگاه‌ها، گفت: «من خیلی با مشکلات اقتصادی درس خواندم، حالا که به دانشگاه راه یافتم، با سرنوشت ناروشن روبرو شدیم.»

بربنیاد آمارهای وزارت تحصیلات عالی ۳۲ دانشگاه دولتی در افغانستان فعالیت دارد اما با بسته بودن این دانشگاه‌ها اکنون سرنوشت هزاران دانشجو نیز با آینده ناروشن روبه‌روشده است.

صابره سعیدی که دانشجوی سال آخر دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل است، به طلوع‌نیوز می‌گوید اگر دانشگاه‌های دولتی به زودی بازگشایی نشوند، بیشتر جوانان از ادامه تحصیل در کشور ناامید می‌شوند.

صابره در این باره گفت: «چند بار شد که دانشگاه‌ها بسته می‌شود. دوبار بدلیل کرونا و این بار بدلیل سقوط حکومت. دانشجویان از ادامه تحصیل در افغانستان خسته شده‌اند.»

از سوی هم مسوولان پیشین وزارت تحصیلات عالی مدعی استند که اختلاف در وزارت تحصیلات عالی به تدریس مختلط دختر و پسر سبب تاخیر در بازگشایی دانشگاه‌های دولتی شده است.

حامد عبیدی، سخنگوی پشین وزارت تحصیلات عالی، گفت: «اختلاف در وزارت تحصیلات عالی به سر تدریس مختلط دختر و پسر سبب بسته ماندن دانشگاه‌های دولتی شده است.»
    
نگرانی‌ها ازبسته بودن دانشگاه‌های دولتی در حالی ابراز می‌شود که درس‌ها در دانشگاه‌های خصوص در پانزدهم سنبله سال روان خورشیدی با شرایط تازه از سوی وزارت تحصیلات عالی آغاز شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره