Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

معترضان در کابل خواهان بازگشایی دروازه مکاتب به روی دختران شدند

شماری از زنان و دختران در یک گردهمایی اعتراضی در شهر کابل، خواهان باز شدن دانشگاه‌ها و مکاتب دختران شدند.

این زنان و دختران که روز گذشته در یک پارک تفریحی در کابل تجمع کرده بودند، از وزارت معارف خواستند که مکاتب دختران را بازگشایی کنند.

با آن‌که افراد امارت اسلامی تلاش ورزیدند تا مانع اعتراض کننده‌گان شوند، اما معترضان دوباره به پارک تفریحی هجوم آوردند و به اعترض‌های شان دوام دادند.

این ‌در حالی است که پیش از این معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته بود که معترضان باید پیش از برگزاری اعتراض‌ها، از وزارت عدلیه اجازه نامه دریافت نمایند.

شماری از آموزگاران نیز از بسته بودن مکاتب دخترانه در کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

همزمان با این دختران دانش آموز می‌گویند که آموزش و پرورش حق اسلامی و قانونی شان است و نباید این حق از آنان گرفته شود.

با آن‌که بیش از یک ماه از سقوط حکومت پیشن می‌گذرد، تا اکنون سرنوشت کار و آموزش زنان روشن نیست.

معترضان در کابل خواهان بازگشایی دروازه مکاتب به روی دختران شدند

افراد امارت اسلامی مانع اعتراض کنند‌گان شدند، اما معترضان دوباره به پارک تفریحی هجوم آوردند و به اعترض‌های شان دوام دادند.

Thumbnail

شماری از زنان و دختران در یک گردهمایی اعتراضی در شهر کابل، خواهان باز شدن دانشگاه‌ها و مکاتب دختران شدند.

این زنان و دختران که روز گذشته در یک پارک تفریحی در کابل تجمع کرده بودند، از وزارت معارف خواستند که مکاتب دختران را بازگشایی کنند.

با آن‌که افراد امارت اسلامی تلاش ورزیدند تا مانع اعتراض کننده‌گان شوند، اما معترضان دوباره به پارک تفریحی هجوم آوردند و به اعترض‌های شان دوام دادند.

این ‌در حالی است که پیش از این معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته بود که معترضان باید پیش از برگزاری اعتراض‌ها، از وزارت عدلیه اجازه نامه دریافت نمایند.

شماری از آموزگاران نیز از بسته بودن مکاتب دخترانه در کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

همزمان با این دختران دانش آموز می‌گویند که آموزش و پرورش حق اسلامی و قانونی شان است و نباید این حق از آنان گرفته شود.

با آن‌که بیش از یک ماه از سقوط حکومت پیشن می‌گذرد، تا اکنون سرنوشت کار و آموزش زنان روشن نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره