Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسدود شدن نزدیک به هفتاد درصد رسانه‌ها از زمان سقوط حکومت پیشین

اتحادیه ملی ژورنالیستان در یک نشست خبری می‌گویند که بربنیاد یک نظر سنجی این اتحادیه نزدیک به هفتاد درصد رسانه‌ها در کشور به علت چالش‌های اقتصادی و علت‌های دیگر مسدود شده اند.

سرور لطفی، مسوول مطبوعاتی اتحادیه ملی ژورنالیستان، می‌گوید که نظر سنجی این نهاد نشان می‌دهد که ۶۷ در صد زنان و ۳۳ درصد مردان نگران مصوونیت شغلی شان استند.

لطفی افزود: «از میان کسانی که فورم را خانه پری کردند، ۳۳ فیصد مردان نگران بودند که آسیب می‌بینیم، و ۶۷ فیصد خانم‌ها نگران وضعیت بودند.»

در همین حال، برخی از زنان خبرنگار از حکومت می‌خواهند که تا برای خبرنگاران کشور، زمینه کار فراهم شود.

بینظیر، خبرنگار، گفت: «مشکلات رسانه‌ها بسیار زیاد است. خبرنگاران با معاش کم وظیفه پر مسوولیت را بدوش دارند.»

در همین حال، دید‌ه‌بان حقوق بشر می‌گوید با آن‌که طالبان در زمینه آزادی مطبوعات تعهداتی کرده بودند، اما تا کنون این تعهدات عملی نشده اند.

از سویی هم، شماری از کارمندان تلویزیون خورشید می‌گویند که سه ماه است که تنخواه دریافت نکرده اند. آنان امروز در برابر ساختمان این تلویزیون دست به اعتراض زدند.

میرویس استانکزی، معترض، گفت: «بیش از سه ماه امتیازات ما بالای اداره تلویزیون خورشید باقی است و کسی پاسخگو نیست.»

اسدالله اخلاص، معترض، گفت: «ما کار کردیم و زحمت کشیدیم، باید حق ما که بالای رسانه است به ما پرداخته شود.»

افزون بر این، در ماه‌های پیسین برخی از خبرنگاران افغانستان را ترک کرده اند و یا هم در خفا به سر می‌برند.

مسدود شدن نزدیک به هفتاد درصد رسانه‌ها از زمان سقوط حکومت پیشین

شماری از خبرنگاران زن از حکومت می‌خواهند که فرصت‌های شغلی را برای آنان فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه ملی ژورنالیستان در یک نشست خبری می‌گویند که بربنیاد یک نظر سنجی این اتحادیه نزدیک به هفتاد درصد رسانه‌ها در کشور به علت چالش‌های اقتصادی و علت‌های دیگر مسدود شده اند.

سرور لطفی، مسوول مطبوعاتی اتحادیه ملی ژورنالیستان، می‌گوید که نظر سنجی این نهاد نشان می‌دهد که ۶۷ در صد زنان و ۳۳ درصد مردان نگران مصوونیت شغلی شان استند.

لطفی افزود: «از میان کسانی که فورم را خانه پری کردند، ۳۳ فیصد مردان نگران بودند که آسیب می‌بینیم، و ۶۷ فیصد خانم‌ها نگران وضعیت بودند.»

در همین حال، برخی از زنان خبرنگار از حکومت می‌خواهند که تا برای خبرنگاران کشور، زمینه کار فراهم شود.

بینظیر، خبرنگار، گفت: «مشکلات رسانه‌ها بسیار زیاد است. خبرنگاران با معاش کم وظیفه پر مسوولیت را بدوش دارند.»

در همین حال، دید‌ه‌بان حقوق بشر می‌گوید با آن‌که طالبان در زمینه آزادی مطبوعات تعهداتی کرده بودند، اما تا کنون این تعهدات عملی نشده اند.

از سویی هم، شماری از کارمندان تلویزیون خورشید می‌گویند که سه ماه است که تنخواه دریافت نکرده اند. آنان امروز در برابر ساختمان این تلویزیون دست به اعتراض زدند.

میرویس استانکزی، معترض، گفت: «بیش از سه ماه امتیازات ما بالای اداره تلویزیون خورشید باقی است و کسی پاسخگو نیست.»

اسدالله اخلاص، معترض، گفت: «ما کار کردیم و زحمت کشیدیم، باید حق ما که بالای رسانه است به ما پرداخته شود.»

افزون بر این، در ماه‌های پیسین برخی از خبرنگاران افغانستان را ترک کرده اند و یا هم در خفا به سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره