Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بدهی ۶۲ میلیون دالری افغانستان از صرفیه برق به کشورهای همسایه

شرکت برشنا می‌گوید که افغانستان ۶۲ میلیون دالر از کشور‌های همسایه بدهکار است و این شرکت تلاش می‌کند تا راهکاری را برای پرداخت این بدهی‌ها دریابد.

مسوولان  این شرکت می‌گویند که برای حل این چالش، ۹۰ میلیون دالر از یوناما درخواست کرده اند. به گفته این مسوولان،  اگر یوناما حاضر به پرداخت این پول نشود، آنان ناگزیر استند بر کسانی که پول صرفیه برق شان را پرداخت نکرده اند و یا توانایی پرداخت آن را ندارند، فشار وارد کنند تا پول‌های صرفیه برق شان را پرداخت کنند.

منابع در شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت دو ماه می‌شود پول صرفیه برق کشور‌های همسایه را نپرداخته است.

یک سند که به طلوع‌نیوز رسیده است، نشان می‌دهد که شرکت برشنا تا یک هفته پیش، بیش از ۵۱ میلیون دالر از  چهار کشور همسایه بدهکار شده است.

صفی‌الله احمدزی، سرپرست ریاست عملیاتی برشنا شرکت، گفت: «یوناما با ما تماس گرفته و گفتند که ما برای شما چه کار باید بکنیم. درخواست ما این بود که در حدود ۹۰ ملیون دالر آنان با افغانستان همکاری کنند. ما گفتیم که یوناما بل‌های برق مشتریانی که بدهکار استند و توانایی پرداخت پول برق شان را ندارند، این پول را به کشورهای همسایه پرداخت کنند و ما در این‌جا رسید آن پول را اجرا می‌کنیم.»

احمدزی می‌گوید که در نامه‌های پیهم به کشور‌های همسایه، به آنان تعهد کرده است که بدهی‌های شان را پرداخت می‌کنند و در مقابل از کشور‌های همسایه خواسته اند که برق افغانستان را قطع نکنند.

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «اگر بل پرداخت نشود، خطر این بسیار زیاد وجود دارد که برق را همسایه‌ها به تدریج کم کنند و بالاخره برق را قطع کنند. شرکت برشنا باید به این مشکل به گونه عاجل رسیدگی کند.»

در همین حال، شهروندان کشور که در اوضاع اقتصادی بدی به سر می‌برند، می‌گویند که حکومت تازه باید به این چالش به گونه جدی رسیده‌گی کند.

احمد رشاد، باشنده کابل، گفت: «از کشورهای همسایه می‌خواهیم تا وقتی که حکومت ما به رسمیت شناخته می‌شود، ما را همکاری کنند تا از برق محروم نشویم.»

عبدالخبیر، باشنده کابل، گفت: «از شرکت‌های خصوصی و از سایر مردمی که از برق قرضدار استند، از فابریکه‌های که بدهکار استند، باید هرچه زودتر بل برق را بپردازند تا برق ما قطع نشود؛ چون فصل زمستان هم رسیده است و ما با مشکل‌های جدی روبرو استیم.»

بر بنیاد آمارها، افغانستان ماهانه به ارزش ۲۲-۲۵ میلیون دالر از کشور‌های همسایه برق خریداری می‌کند.

بدهی ۶۲ میلیون دالری افغانستان از صرفیه برق به کشورهای همسایه

حالا اما مسوولان شرکت برشنا میگویند که بدهی های  افغانستان به کشور های همسایه از بهر صرفیه برق به بیش از ۶۲ میلیون دالر رسیده است.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا می‌گوید که افغانستان ۶۲ میلیون دالر از کشور‌های همسایه بدهکار است و این شرکت تلاش می‌کند تا راهکاری را برای پرداخت این بدهی‌ها دریابد.

مسوولان  این شرکت می‌گویند که برای حل این چالش، ۹۰ میلیون دالر از یوناما درخواست کرده اند. به گفته این مسوولان،  اگر یوناما حاضر به پرداخت این پول نشود، آنان ناگزیر استند بر کسانی که پول صرفیه برق شان را پرداخت نکرده اند و یا توانایی پرداخت آن را ندارند، فشار وارد کنند تا پول‌های صرفیه برق شان را پرداخت کنند.

منابع در شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت دو ماه می‌شود پول صرفیه برق کشور‌های همسایه را نپرداخته است.

یک سند که به طلوع‌نیوز رسیده است، نشان می‌دهد که شرکت برشنا تا یک هفته پیش، بیش از ۵۱ میلیون دالر از  چهار کشور همسایه بدهکار شده است.

صفی‌الله احمدزی، سرپرست ریاست عملیاتی برشنا شرکت، گفت: «یوناما با ما تماس گرفته و گفتند که ما برای شما چه کار باید بکنیم. درخواست ما این بود که در حدود ۹۰ ملیون دالر آنان با افغانستان همکاری کنند. ما گفتیم که یوناما بل‌های برق مشتریانی که بدهکار استند و توانایی پرداخت پول برق شان را ندارند، این پول را به کشورهای همسایه پرداخت کنند و ما در این‌جا رسید آن پول را اجرا می‌کنیم.»

احمدزی می‌گوید که در نامه‌های پیهم به کشور‌های همسایه، به آنان تعهد کرده است که بدهی‌های شان را پرداخت می‌کنند و در مقابل از کشور‌های همسایه خواسته اند که برق افغانستان را قطع نکنند.

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «اگر بل پرداخت نشود، خطر این بسیار زیاد وجود دارد که برق را همسایه‌ها به تدریج کم کنند و بالاخره برق را قطع کنند. شرکت برشنا باید به این مشکل به گونه عاجل رسیدگی کند.»

در همین حال، شهروندان کشور که در اوضاع اقتصادی بدی به سر می‌برند، می‌گویند که حکومت تازه باید به این چالش به گونه جدی رسیده‌گی کند.

احمد رشاد، باشنده کابل، گفت: «از کشورهای همسایه می‌خواهیم تا وقتی که حکومت ما به رسمیت شناخته می‌شود، ما را همکاری کنند تا از برق محروم نشویم.»

عبدالخبیر، باشنده کابل، گفت: «از شرکت‌های خصوصی و از سایر مردمی که از برق قرضدار استند، از فابریکه‌های که بدهکار استند، باید هرچه زودتر بل برق را بپردازند تا برق ما قطع نشود؛ چون فصل زمستان هم رسیده است و ما با مشکل‌های جدی روبرو استیم.»

بر بنیاد آمارها، افغانستان ماهانه به ارزش ۲۲-۲۵ میلیون دالر از کشور‌های همسایه برق خریداری می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره