Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز تلاش‌های دیپلماتیک ازبهر حل تنش‌ها میان کابل و دوشنبه

وزارت اطلاعات و فرهنگ از تلاش‌‎های دیپلماتیک برای حل تنش‌ها میان افغانستان و کشور همسایه تاجیکستان خبر می‌دهد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی این وزارت، روح الله عمر، می‌گوید که تاجیکستان همسایۀ خوب افغانستان است و کابل اجازه نمی‌دهد  که از خاک افغانستان در برابر کدام کشور دیگر کار گرفته شود.

وی گفت: «وزارت خارجه با تمام کشورها در ارتباط است و برای ساختن روابط خوب کار می‌کند. انشاالله با تاجیکستان نیز در مورد تمام موضوعات گفت‌وگو خواهد شد.»

در همین ‌حال، براساس گزارش‌های که از مناطق مرزی بین دو کشور می‌رسد، گفته می‌شود که به دنبال این تنش‌ها، عبور و مرور از مرز بین دو کشور نیز متوقف گردیده است.

شماری از کسانی که می‌خواهند از مرز بگذرند می‌گویند روزهاست برای باز شدن مرز افغانستان با تاجیکستان لحظه شماری می‌کنند.

فواد، یک تن بی‌جاشده، می‌گوید: «مهاجرین از بدخشان طرف تخار آمدند و از این‌جا می‌خواهند طرف شیرخان بندر حرکت کنند. شیرخان بندر هم مرز بسته است در همین مشکلات گرفتار شدند.»

در همین حال، رییسان جمهوری روسیه و تاجیکستان در یک گفت‌وگوی تیلفونی بر نیرومند سازی تدابیر امنیتی در مرز میان تاجیکستان و افغانستان تاکید کرده اند.

خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که هر دوجانب توافق کرده اند تا گفت‌وگوهای شان در باره افغانستان را ادامه دهند.

حمید عبیدی، آگاه روابط بین‌الملل، در این باره گفت: «تشنج موجود میان افغانستان و تاجیکستان به نفع هیچ طرف نیست. رفع این تشنج هم با مراجعه به اصول شناخته شده حسن همجواری ممکن است.»

آغاز تلاش‌های دیپلماتیک ازبهر حل تنش‌ها میان کابل و دوشنبه

این ‌در حالیست که شماری از شهروندان کشور از بسته ماندن مرز میان این دو کشور ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که آن‌ها مجبور اند چندین روز برای عبور از مرز منتظر بمانند.

Thumbnail

وزارت اطلاعات و فرهنگ از تلاش‌‎های دیپلماتیک برای حل تنش‌ها میان افغانستان و کشور همسایه تاجیکستان خبر می‌دهد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی این وزارت، روح الله عمر، می‌گوید که تاجیکستان همسایۀ خوب افغانستان است و کابل اجازه نمی‌دهد  که از خاک افغانستان در برابر کدام کشور دیگر کار گرفته شود.

وی گفت: «وزارت خارجه با تمام کشورها در ارتباط است و برای ساختن روابط خوب کار می‌کند. انشاالله با تاجیکستان نیز در مورد تمام موضوعات گفت‌وگو خواهد شد.»

در همین ‌حال، براساس گزارش‌های که از مناطق مرزی بین دو کشور می‌رسد، گفته می‌شود که به دنبال این تنش‌ها، عبور و مرور از مرز بین دو کشور نیز متوقف گردیده است.

شماری از کسانی که می‌خواهند از مرز بگذرند می‌گویند روزهاست برای باز شدن مرز افغانستان با تاجیکستان لحظه شماری می‌کنند.

فواد، یک تن بی‌جاشده، می‌گوید: «مهاجرین از بدخشان طرف تخار آمدند و از این‌جا می‌خواهند طرف شیرخان بندر حرکت کنند. شیرخان بندر هم مرز بسته است در همین مشکلات گرفتار شدند.»

در همین حال، رییسان جمهوری روسیه و تاجیکستان در یک گفت‌وگوی تیلفونی بر نیرومند سازی تدابیر امنیتی در مرز میان تاجیکستان و افغانستان تاکید کرده اند.

خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که هر دوجانب توافق کرده اند تا گفت‌وگوهای شان در باره افغانستان را ادامه دهند.

حمید عبیدی، آگاه روابط بین‌الملل، در این باره گفت: «تشنج موجود میان افغانستان و تاجیکستان به نفع هیچ طرف نیست. رفع این تشنج هم با مراجعه به اصول شناخته شده حسن همجواری ممکن است.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره