تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در ولایت بلخ تمام دختران دانش آموز به مکتب می‌روند

دختران دانش‌آموز در ولایت بلخ از باز بودن مکتب‌های‌ شان ابراز خرسندی می‌کنند و می‌گویند که مانعی در برابر ادامه درس‌های شان وجود ندارند.

پس از سقوط حکومت پیشین، در شماری از ولایت‌های کشور مکتب‌های دخترانه تنها تا صنف ششم باز شده‌اند، اما در بلخ این مشکل وجود ندارد و برای آموزش دختران مانعی ایجاد نشده‌ است.

دانش آموزان دختر در بلخ می‌گویند که در ولایت بلخ دختران از صنف اول تا صنف دوازدهم به مکتب می‌روند و مانعی برای آموزش آنان وجود ندارد.

تمنا، دانش آموز صنف دوازدهم، گفت: «اعتماد سازی تا جایی صورت گرفته، شاگردان زیادتر شده و درس‌ها هم رونق گرفته. گفته نمی‌توانیم که همه چیز به صورت عادی شده، ولی در شرایطی که قرار داریم راضی استیم.»

فاطمه، دانش آموز صنف یازدهم، گفت: «درس‌های ما جریان دارد و امنیت خیلی خوب است. استادان و اداره همرای ما همکاری می‌کنند.»

آمار ریاست معارف بلخ نشان می‌دهد که در این ولایت بیش از ششصد مکتب دخترانه و پسرانه فعال استند که در این مکتب‌ها بیشتر از پنجصدهزار دانش‌آموز دختر و پسر درس می‌خوانند؛ پنجاه درصد از آنان دختران استند.

سهیلا وردک، آموزگار، گفت: «معاش و امتیازات نیست و چهار ماه می‌شود که ما معاش نگرفته‌ایم.»

در همین‌ حال، مسوولان معارف بلخ از خانواده‌ها می‌خواهند که فرزندان‌ شان را برای آموزش به مکتب‌ها بفرستند.

مولوی محمدنعیم بلخی، آمر معارف شهر مزارشریف، گفت: «از پدر و مادرها خواهش می‌کنیم که فرزندان شان را به مکاتب و مدارس بفرستند تا اینکه یک آینده سالم داشته باشیم.»

مسوولان معارف بلخ می‌پذیرند که از میان ششصد مکتب پسرانه و دخترانه در این ولایت شماری از مکتب‌ها ساختمان ندارند و دانش‌آموزان ناگزیر استند که در زیر خیمه‌ها و یا هم در فضای باز درس بخوانند، اما از تلاش‌ها برای حل این معضل خبر می‌دهند.

در ولایت بلخ تمام دختران دانش آموز به مکتب می‌روند

در ولایت بلخ تمامی مکتب‌های دخترانه باز استند و دختران صنف اول تا دوازدهم به درس‌های شان ادامه می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

دختران دانش‌آموز در ولایت بلخ از باز بودن مکتب‌های‌ شان ابراز خرسندی می‌کنند و می‌گویند که مانعی در برابر ادامه درس‌های شان وجود ندارند.

پس از سقوط حکومت پیشین، در شماری از ولایت‌های کشور مکتب‌های دخترانه تنها تا صنف ششم باز شده‌اند، اما در بلخ این مشکل وجود ندارد و برای آموزش دختران مانعی ایجاد نشده‌ است.

دانش آموزان دختر در بلخ می‌گویند که در ولایت بلخ دختران از صنف اول تا صنف دوازدهم به مکتب می‌روند و مانعی برای آموزش آنان وجود ندارد.

تمنا، دانش آموز صنف دوازدهم، گفت: «اعتماد سازی تا جایی صورت گرفته، شاگردان زیادتر شده و درس‌ها هم رونق گرفته. گفته نمی‌توانیم که همه چیز به صورت عادی شده، ولی در شرایطی که قرار داریم راضی استیم.»

فاطمه، دانش آموز صنف یازدهم، گفت: «درس‌های ما جریان دارد و امنیت خیلی خوب است. استادان و اداره همرای ما همکاری می‌کنند.»

آمار ریاست معارف بلخ نشان می‌دهد که در این ولایت بیش از ششصد مکتب دخترانه و پسرانه فعال استند که در این مکتب‌ها بیشتر از پنجصدهزار دانش‌آموز دختر و پسر درس می‌خوانند؛ پنجاه درصد از آنان دختران استند.

سهیلا وردک، آموزگار، گفت: «معاش و امتیازات نیست و چهار ماه می‌شود که ما معاش نگرفته‌ایم.»

در همین‌ حال، مسوولان معارف بلخ از خانواده‌ها می‌خواهند که فرزندان‌ شان را برای آموزش به مکتب‌ها بفرستند.

مولوی محمدنعیم بلخی، آمر معارف شهر مزارشریف، گفت: «از پدر و مادرها خواهش می‌کنیم که فرزندان شان را به مکاتب و مدارس بفرستند تا اینکه یک آینده سالم داشته باشیم.»

مسوولان معارف بلخ می‌پذیرند که از میان ششصد مکتب پسرانه و دخترانه در این ولایت شماری از مکتب‌ها ساختمان ندارند و دانش‌آموزان ناگزیر استند که در زیر خیمه‌ها و یا هم در فضای باز درس بخوانند، اما از تلاش‌ها برای حل این معضل خبر می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره