Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شماری از زنان در نشستی در کابل خواهان مشارکت سیاسی و اجتماعی شدند

شماری از مدافعان حقوق زنان و فعالان مدنی زن در یک نشست در کابل از حکومت می‌خواهند تا به زنان حق آموزش، کار و مشارکت سیاسی بدهند.

این نشست همزمان با دهم اکتبر، روز همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان، برگزار شده است. این روز به تازه‌گی از سوی زنان بیش از صد کشور جهان به این نام مسمی شده است.

زنان اشتراک کننده تاکید کردند تا زمانی‌ که سهم شان در حکومت جدید مشخص نشود، از دادخواهی‌های شان منصرف نخواهند شد.

شایسته صفی، بانویی که در یکی از اداره‌های حکومت پیشین کار می‌کرد، نگرانی‌اش را در مورد آینده زنان در افغانستان بیان کرد.

او در حالی‌که دو ماه می‌شود بی‌کار است، خواستار سهم دادن به زنان در حکومت جدید می‌باشد. صفی گفت: «من یکی از بانوانی هستم که وظیفه‌ام را از دست دادم و بی‌کار هستم. اگر امارت اسلامی در حکومت به زنان سهم ندهند، حکومت شان دوام نخواهد کرد.»

زهره امیری، مدافع حقوق زن، در این نشست گفت: «زنان همواره از حقوق شان محروم شده‌اند و حق شان داده نشده است و حالا با سقوط حکومت، زنان در کُل خانه‌ نشین هستند.»

خواست‌های کلیدی این بانوان از حکومت جدید این است که به زنان در حکومت سهم داده شود، مکتب‌های دخترانه هرچه زودتر بازگشایی شوند و امارت اسلامی برای تامین امنیت مردم باید راهکارهای جدی روی دست گیرند.

ترنم سعیدی، فعال مدنی، گفت: «امروز دهم اکتبر است و این روز به نام روز همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان نامگذاری شده است. قرار است زنان بیش از صد کشور جهان در حمایت از حقوق زنان افغان که در محدودیت به سر می‌برند، راهپیمایی کنند.»

خدیجه امیری، فعال سیاسی، گفت: «طالبان همواره می‌گویند که به زنان حق کار، آموزش و مشارکت سیاسی می‌دهند، حالا در عمل نشان دهند.»

پیش از این، امارت اسلامی بارها تاکید کرده است که به زنان و دختران حق آموزش و کار را در چارچوب شریعت اسلامی فراهم خواهد کرد.

پس از تحولات پسین در کشور و آنچه وضع محدویت‌ها بر زنان افغانستان گفته می‌شود، دهم اکتبر از سوی زنان بیش از صد کشور جهان به نام روز همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان نامگذاری شده است، و قرار است زنان در صد کشور جهان به حمایت از حقوق زنان افغانستان راهپیمایی کنند.

نشست دادخواهی شماری از زنان افغان در حالی برگزار می‌شود که فردا یازدهم اکتبر، با روز جهانی دختر برابر است. در این روز، رسیده‌گی به چالش‌ها، توانمند سازی دختران و احقاق حقوق بشری دختران در محراق توجه قرار می‌گیرد.

در این میان، سازمان ملل متحد خواهان برابری دیجیتالی برای دختران است. سرمنشی سازمان ملل در پیامی به مناسبت این روز گفته است: «دختران امروز، بخشی از یک نسل دیجیتال هستند. این وظیفه ما است تا با تنوع آنها همراه شویم، قدرت و راه‌ حل‌های شان را به عنوان تغییر دهنده‌گان دیجیتالی تقویت کنیم و به موانعی که آن‌ها در فضای دیجیتال با آن روبرو هستند، رسیده‌گی کنیم.»

این روز از سوی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۱۱ برای به رسمیت شناختن حقوق دختران و چالش‌های که دختران در سراسر جهان با آن روبرو هستند، انتخاب و نامگذاری شد.

شماری از زنان در نشستی در کابل خواهان مشارکت سیاسی و اجتماعی شدند

امروز، دهم اکتبر، از سوی زنان بیش از صد کشور جهان به نام روز «همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان» نامگذاری شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از مدافعان حقوق زنان و فعالان مدنی زن در یک نشست در کابل از حکومت می‌خواهند تا به زنان حق آموزش، کار و مشارکت سیاسی بدهند.

این نشست همزمان با دهم اکتبر، روز همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان، برگزار شده است. این روز به تازه‌گی از سوی زنان بیش از صد کشور جهان به این نام مسمی شده است.

زنان اشتراک کننده تاکید کردند تا زمانی‌ که سهم شان در حکومت جدید مشخص نشود، از دادخواهی‌های شان منصرف نخواهند شد.

شایسته صفی، بانویی که در یکی از اداره‌های حکومت پیشین کار می‌کرد، نگرانی‌اش را در مورد آینده زنان در افغانستان بیان کرد.

او در حالی‌که دو ماه می‌شود بی‌کار است، خواستار سهم دادن به زنان در حکومت جدید می‌باشد. صفی گفت: «من یکی از بانوانی هستم که وظیفه‌ام را از دست دادم و بی‌کار هستم. اگر امارت اسلامی در حکومت به زنان سهم ندهند، حکومت شان دوام نخواهد کرد.»

زهره امیری، مدافع حقوق زن، در این نشست گفت: «زنان همواره از حقوق شان محروم شده‌اند و حق شان داده نشده است و حالا با سقوط حکومت، زنان در کُل خانه‌ نشین هستند.»

خواست‌های کلیدی این بانوان از حکومت جدید این است که به زنان در حکومت سهم داده شود، مکتب‌های دخترانه هرچه زودتر بازگشایی شوند و امارت اسلامی برای تامین امنیت مردم باید راهکارهای جدی روی دست گیرند.

ترنم سعیدی، فعال مدنی، گفت: «امروز دهم اکتبر است و این روز به نام روز همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان نامگذاری شده است. قرار است زنان بیش از صد کشور جهان در حمایت از حقوق زنان افغان که در محدودیت به سر می‌برند، راهپیمایی کنند.»

خدیجه امیری، فعال سیاسی، گفت: «طالبان همواره می‌گویند که به زنان حق کار، آموزش و مشارکت سیاسی می‌دهند، حالا در عمل نشان دهند.»

پیش از این، امارت اسلامی بارها تاکید کرده است که به زنان و دختران حق آموزش و کار را در چارچوب شریعت اسلامی فراهم خواهد کرد.

پس از تحولات پسین در کشور و آنچه وضع محدویت‌ها بر زنان افغانستان گفته می‌شود، دهم اکتبر از سوی زنان بیش از صد کشور جهان به نام روز همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان نامگذاری شده است، و قرار است زنان در صد کشور جهان به حمایت از حقوق زنان افغانستان راهپیمایی کنند.

نشست دادخواهی شماری از زنان افغان در حالی برگزار می‌شود که فردا یازدهم اکتبر، با روز جهانی دختر برابر است. در این روز، رسیده‌گی به چالش‌ها، توانمند سازی دختران و احقاق حقوق بشری دختران در محراق توجه قرار می‌گیرد.

در این میان، سازمان ملل متحد خواهان برابری دیجیتالی برای دختران است. سرمنشی سازمان ملل در پیامی به مناسبت این روز گفته است: «دختران امروز، بخشی از یک نسل دیجیتال هستند. این وظیفه ما است تا با تنوع آنها همراه شویم، قدرت و راه‌ حل‌های شان را به عنوان تغییر دهنده‌گان دیجیتالی تقویت کنیم و به موانعی که آن‌ها در فضای دیجیتال با آن روبرو هستند، رسیده‌گی کنیم.»

این روز از سوی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۱۱ برای به رسمیت شناختن حقوق دختران و چالش‌های که دختران در سراسر جهان با آن روبرو هستند، انتخاب و نامگذاری شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره