تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض دانشجویان در واکنش به بسته ماندن گذرگاه تورخم

ده‌ها دانشجوی افغان روز یک‌شنبه در واکنش به بسته ماندن گذرگاه تورخم از سوی پاکستان، در برابر سفارت آن کشور در کابل اعتراض کردند.

اعتراض کننده‌گان که در دانشگاه‌های پاکستان درس می‌خوانند، می‌گویند که پاکستان گذرگاه تورخم را به روی رفت و آمد مردم بسته است و اگر آنان به زودی به پاکستان نروند، از یک سمستر دانشگاه عقب خواهند ماند.

آنان افزودند که تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان نباید سبب تاخیر در درس‌های آنان شود.

با آنکه اجازه تصویربرداری از اعتراض امروز دانشجویان به رسانه‌ها داده نشد و خبرنگاران از محل دور رانده شدند، اما خود دانشجویان معترض تصاویری از جریان اعتراض شان ثبت کردند.

یک دانشجو در این باره گفت:«چهار هفته است که تورخم بسته است و به محصلین هم اجازه داده نمی‌شود که به پاکستان بروند. اگر تا چند روز دیگر نرویم، از یک سمستر عقب می‎‌مانیم.» 

یک دانشجوی دیگر بیان کرد: «یک ماه می‌شود که دانشگاه‌های ما شروع شده است. بعضی مشکل ویزا دارند و بعضی‌ها مشکل گیت پاس، مشکلات زیاد است.»

در همین حال، ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که افغانستان در واکنش به بسته شدن گذرگاه تورخم، گذرگاه اسپین بولدک را به روی پاکستان بسته کرده است و تلاش‌ها برای حل این مشکل ادامه دارند.

ذبیح الله مجاهد گفت: «ما خواهان حل مشکلات استیم. افغانستان و پاکستان به رفت‌ و آمد نیاز دارند. ما باید نیازمندی‌های یکدیگر را درک کنیم.»
             
به گفته مقام‌های حکومتی، کابل نیز در واکنش به بسته شدن گذرگاه تورخم از سوی پاکستان، گذرگاه اسپین بولدک را بسته است. تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان بارها در سال‌های گذشته نیز خبرساز شدند.

اعتراض دانشجویان در واکنش به بسته ماندن گذرگاه تورخم

آنان افزودند که تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان نباید سبب تاخیر در درس‌های آنان شود.

Thumbnail

ده‌ها دانشجوی افغان روز یک‌شنبه در واکنش به بسته ماندن گذرگاه تورخم از سوی پاکستان، در برابر سفارت آن کشور در کابل اعتراض کردند.

اعتراض کننده‌گان که در دانشگاه‌های پاکستان درس می‌خوانند، می‌گویند که پاکستان گذرگاه تورخم را به روی رفت و آمد مردم بسته است و اگر آنان به زودی به پاکستان نروند، از یک سمستر دانشگاه عقب خواهند ماند.

آنان افزودند که تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان نباید سبب تاخیر در درس‌های آنان شود.

با آنکه اجازه تصویربرداری از اعتراض امروز دانشجویان به رسانه‌ها داده نشد و خبرنگاران از محل دور رانده شدند، اما خود دانشجویان معترض تصاویری از جریان اعتراض شان ثبت کردند.

یک دانشجو در این باره گفت:«چهار هفته است که تورخم بسته است و به محصلین هم اجازه داده نمی‌شود که به پاکستان بروند. اگر تا چند روز دیگر نرویم، از یک سمستر عقب می‎‌مانیم.» 

یک دانشجوی دیگر بیان کرد: «یک ماه می‌شود که دانشگاه‌های ما شروع شده است. بعضی مشکل ویزا دارند و بعضی‌ها مشکل گیت پاس، مشکلات زیاد است.»

در همین حال، ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که افغانستان در واکنش به بسته شدن گذرگاه تورخم، گذرگاه اسپین بولدک را به روی پاکستان بسته کرده است و تلاش‌ها برای حل این مشکل ادامه دارند.

ذبیح الله مجاهد گفت: «ما خواهان حل مشکلات استیم. افغانستان و پاکستان به رفت‌ و آمد نیاز دارند. ما باید نیازمندی‌های یکدیگر را درک کنیم.»
             
به گفته مقام‌های حکومتی، کابل نیز در واکنش به بسته شدن گذرگاه تورخم از سوی پاکستان، گذرگاه اسپین بولدک را بسته است. تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان بارها در سال‌های گذشته نیز خبرساز شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره