Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متقی: فصل جدید از روابط میان افغانستان و جهان آغاز شده است

امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان روز دوشنبه گفت که امارت اسلامی خواستار روابط نیک با کشورهای منطقه و جهان می‌باشد. 

به گفته متقی، فصل تازه‌ی از روابط افغانستان با جهان آغاز شده است. 

متقی که در یک مرکز مطالعاتی انستیتوت دوحه سخن می‌زد گفت افغانستان به امور داخلی هیچ کشوری مداخله نخواهد کرد و توقع دارد کشورهای دیگر نیز به چنین کاری دست نزنند. 

او گفت: «افغانستان پیام مثبت رابطه دوستانه به جهان فرستاده است. ما نمی‌خواهیم به امور داخلی کشوری مداخله کنیم، و ما از کشورهای دیگر نیز توقع داریم که در امور ما مداخله نکنند.»

متقی گفت امارت اسلامی می‌خواست پس از انجام مذاکرات وارد کابل شود، اما فرار غنی خلای قدرت را در کابل به وجود آورد و پس از آن مردم از آنان خواستند که وارد شهر شوند و مسوولیت امنیت را بدوش بگیرند. 

به گفته سرپرست وزارت خارجه، امارت اسلامی به تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در افغانستان باور دارد و آن را می‌پذیرد.

درباره آموزش دختران، متقی گفت که امارت اسلامی بازگشایی مکاتب را آغاز کرده است و این روند ادامه دارد. به گفته او، پیش از این که امارت اسلامی وارد کابل شود، مکاتب به علت شیوع ویروس کرونا بسته بودند.

متقی همچنان در باره موقعیت جغرافیایی افغانستان صحبت کرد و گفت افغانستان حیثیت چهارراه منطقه را دارد و امارت اسلامی تلاش دارد تا از این ظرفیت افغانستان استفاده کند.

همچنان متقی افزود که تطبیق کامل توافقنامه دوحه می‌تواند هر نوع مشکل میان امریکا و امارت اسلامی را حل نماید. وی خواستار پایبندی بر اصول این توافقنامه شد.

متقی افزود که وضعیت در افغانستان به کشورهای دیگر متفاوت است و جامعه جهانی باید این مسئله را درک کند. «چیزی که ما در افغانستان می‌خواهیم، یک ساختار سیاسی است که پاسخگوی نیازهای کشور ما باشد و در عین حال مسوولیت‌هایش در نظام بین الملل را نیز برآورده است.»

سرپرست وزارت خارجه همچنان گفت که جامعه جهانی در آوردن اصلاحات نباید بر امارت اسلامی فشار وارد کند، بلکه باید با آن همکاری نماید. 

به گفته متقی، حکومت پیشین با وجود همکاری جامعه جهانی نتوانست در بیست سال در تمام بخش‌های اصلاحات بیاورد. اما اکنون جامعه جهانی از امارت اسلامی می‌خواهد که در چند ماه اصلاحات به میان بیاورد. 

متقی: فصل جدید از روابط میان افغانستان و جهان آغاز شده است

متقی گفت افغانستان ضرورت به یک ساختار سیاسی دارد که پاسخگوی نیاز های داخلی و به پیروی از قوانین بین المللی باشد 

Thumbnail

امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان روز دوشنبه گفت که امارت اسلامی خواستار روابط نیک با کشورهای منطقه و جهان می‌باشد. 

به گفته متقی، فصل تازه‌ی از روابط افغانستان با جهان آغاز شده است. 

متقی که در یک مرکز مطالعاتی انستیتوت دوحه سخن می‌زد گفت افغانستان به امور داخلی هیچ کشوری مداخله نخواهد کرد و توقع دارد کشورهای دیگر نیز به چنین کاری دست نزنند. 

او گفت: «افغانستان پیام مثبت رابطه دوستانه به جهان فرستاده است. ما نمی‌خواهیم به امور داخلی کشوری مداخله کنیم، و ما از کشورهای دیگر نیز توقع داریم که در امور ما مداخله نکنند.»

متقی گفت امارت اسلامی می‌خواست پس از انجام مذاکرات وارد کابل شود، اما فرار غنی خلای قدرت را در کابل به وجود آورد و پس از آن مردم از آنان خواستند که وارد شهر شوند و مسوولیت امنیت را بدوش بگیرند. 

به گفته سرپرست وزارت خارجه، امارت اسلامی به تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در افغانستان باور دارد و آن را می‌پذیرد.

درباره آموزش دختران، متقی گفت که امارت اسلامی بازگشایی مکاتب را آغاز کرده است و این روند ادامه دارد. به گفته او، پیش از این که امارت اسلامی وارد کابل شود، مکاتب به علت شیوع ویروس کرونا بسته بودند.

متقی همچنان در باره موقعیت جغرافیایی افغانستان صحبت کرد و گفت افغانستان حیثیت چهارراه منطقه را دارد و امارت اسلامی تلاش دارد تا از این ظرفیت افغانستان استفاده کند.

همچنان متقی افزود که تطبیق کامل توافقنامه دوحه می‌تواند هر نوع مشکل میان امریکا و امارت اسلامی را حل نماید. وی خواستار پایبندی بر اصول این توافقنامه شد.

متقی افزود که وضعیت در افغانستان به کشورهای دیگر متفاوت است و جامعه جهانی باید این مسئله را درک کند. «چیزی که ما در افغانستان می‌خواهیم، یک ساختار سیاسی است که پاسخگوی نیازهای کشور ما باشد و در عین حال مسوولیت‌هایش در نظام بین الملل را نیز برآورده است.»

سرپرست وزارت خارجه همچنان گفت که جامعه جهانی در آوردن اصلاحات نباید بر امارت اسلامی فشار وارد کند، بلکه باید با آن همکاری نماید. 

به گفته متقی، حکومت پیشین با وجود همکاری جامعه جهانی نتوانست در بیست سال در تمام بخش‌های اصلاحات بیاورد. اما اکنون جامعه جهانی از امارت اسلامی می‌خواهد که در چند ماه اصلاحات به میان بیاورد. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره