Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی افراد «نااهل» را از صفوف‌اش خارج می‌کند

شورای وزیران امارت اسلامی تصمیم گرفته است که افراد نامطلوب را از صفوف نیروهایش حذف کند.

در اعلامیه‌یی که از سوی شورای وزیران نشر شده، معلومات بیشتر راجع به این تصمیم گفته نشده است، اما وزارت داخله هدف این تصمیم را جلوگیری از استفاده ‌سوء از آدرس امارت اسلامی توسط افرادی که عمل‌کرد‌های آنان در تضاد با  امارت اسلامی  است، می‌داند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید: «امارت اسلامی برای تصفیه صفوف یک کمیسیون مستقل ایجاد کرده است که در ترکیب آن، وزارت دفاع، وزارت داخله و استخبارات شامل اند. وظیفه کمیسیون این است که در صفوف، آن اشخاص که در منطقه یک سابقۀ بد داشته باشد، آن‌ها را از صفوف مجاهدین خارج کند.»از سویی‌هم برخی از شهروندان کشور این تصمیم را می‌ستایند.

فردین فدایی، حقوق دان، گفت: «این گام نیک است و من امیدوارهستم که این جامۀ عمل بپوشد و افراد نااهل، افراد ناشایسته و افراد فرصت‌جو که از آدرس امارت اسلامی افغانستان استفاده می‌کنند، آن‌ها را هر چه عاجل به پنجۀ قانون بسپارند.»

احمد عمر، باشنده کابل، گفت: «برای تطبیق این کار نخستین چیز که نیاز است یونیفورم است که باید مشخص کنند برای هر فرقه و هر گروپ.»

در همین ‌حال، یک آگاه مسایل سیاسی به این باور است که شورای وزیران این تصمیم را در پی  برخورد نادرست شماری از اعضای امارت اسلامی با شهروندان کشور گرفته است.امان الله هوتکی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «این اقدام طالبان بخاطر مجازات دادن به این اشخاص و خارج کردن آن‌ها از صفوف حکومت را به خیر میدانم.»

عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، نیز در این باره گفت: «چالش بسیار بزرگ فراروی طالبان و عساکر طالبان ایجاد اعتماد بین خودشان و مردم افغانستان است و از طرف دیگر متاسفانه فاجعه فقر و تنگدستی چنان گسترده شده است که می‌تواند زمینه را برای هر نوع فساد باز کند.»

این در حالیست که پیش از این گزارش‌های لت‌وکوب، آزار و اذیت شهرودان کشور از سوی افراد که خود را مربوط به امارت اسلامی می‌دانستند، نشر شده بودند.

امارت اسلامی افراد «نااهل» را از صفوف‌اش خارج می‌کند

آگاهان سیاسی به این باور اند که چالش بسیار بزرگ فراروی طالبان و عساکر طالبان ایجاد اعتماد بین خودشان و مردم افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

شورای وزیران امارت اسلامی تصمیم گرفته است که افراد نامطلوب را از صفوف نیروهایش حذف کند.

در اعلامیه‌یی که از سوی شورای وزیران نشر شده، معلومات بیشتر راجع به این تصمیم گفته نشده است، اما وزارت داخله هدف این تصمیم را جلوگیری از استفاده ‌سوء از آدرس امارت اسلامی توسط افرادی که عمل‌کرد‌های آنان در تضاد با  امارت اسلامی  است، می‌داند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید: «امارت اسلامی برای تصفیه صفوف یک کمیسیون مستقل ایجاد کرده است که در ترکیب آن، وزارت دفاع، وزارت داخله و استخبارات شامل اند. وظیفه کمیسیون این است که در صفوف، آن اشخاص که در منطقه یک سابقۀ بد داشته باشد، آن‌ها را از صفوف مجاهدین خارج کند.»از سویی‌هم برخی از شهروندان کشور این تصمیم را می‌ستایند.

فردین فدایی، حقوق دان، گفت: «این گام نیک است و من امیدوارهستم که این جامۀ عمل بپوشد و افراد نااهل، افراد ناشایسته و افراد فرصت‌جو که از آدرس امارت اسلامی افغانستان استفاده می‌کنند، آن‌ها را هر چه عاجل به پنجۀ قانون بسپارند.»

احمد عمر، باشنده کابل، گفت: «برای تطبیق این کار نخستین چیز که نیاز است یونیفورم است که باید مشخص کنند برای هر فرقه و هر گروپ.»

در همین ‌حال، یک آگاه مسایل سیاسی به این باور است که شورای وزیران این تصمیم را در پی  برخورد نادرست شماری از اعضای امارت اسلامی با شهروندان کشور گرفته است.امان الله هوتکی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «این اقدام طالبان بخاطر مجازات دادن به این اشخاص و خارج کردن آن‌ها از صفوف حکومت را به خیر میدانم.»

عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، نیز در این باره گفت: «چالش بسیار بزرگ فراروی طالبان و عساکر طالبان ایجاد اعتماد بین خودشان و مردم افغانستان است و از طرف دیگر متاسفانه فاجعه فقر و تنگدستی چنان گسترده شده است که می‌تواند زمینه را برای هر نوع فساد باز کند.»

این در حالیست که پیش از این گزارش‌های لت‌وکوب، آزار و اذیت شهرودان کشور از سوی افراد که خود را مربوط به امارت اسلامی می‌دانستند، نشر شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره