تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید سران گروه بیست بر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان

سران گروه بیست طی یک نشست مجازی وعده سپردند که تلاش می‌کنند تا از به میان آمدن یک فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کنند. 

در این نشست که به علت همه‌گیری کرونا به گونه مجازی از سوی کشور ایتالیا میزبانی شده بود، تاکید بر کمک‌های بشری بیشتر به افغانستان شد. 

از سویی‌هم  شمار از اعضای گروه بیست می‌گویند که  تعهدات  کمک‎های بشر دوستانه به افغانستان به معنای به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیست.

انگلا میرکل، نخست وزیر آلمان در این نشست گفت که کشورش هنوز آماده به رسمیت شناختن "طالبان" نیست. وی افزوده است که طالبان هنوز خودشان را با معیارهای جهانی و آنچه که انتظار می‌رفت، برابر نساخته اند.

اتحادیه اروپا تعهد سپرد که به ارزش یک میلیارد یورو کمک‌های بشری به مردم افغانستان مهیا سازد.

از سویی هم، کاخ سفید می‌گوید که کمک‌های بشری امریکا از طریق نهادهای بین‌المللی به افغان‌ها مساعد خواهد شد. 

در این نشست، رییس جمهور امریکا در سخنان خود روی تهدیدهای گروه‌های مسلح مانند داعش هم صحبت کرد. 

نخست وزیر کانادا، جستین ترودو، گفت که جامعه جهانی بر حفظ حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران تاکید می‌ورزد.  

در نشست گروه بیست، رییس جمهور چین و روسیه اشتراک نکرده بودند. 

این در حالیست که ملل متحد و برخی نهادهای بشری از بحران وخیم بشری در افغانستان بارها هشدار داده است.

تاکید سران گروه بیست بر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان

اتحادیه اروپا تعهد سپرده است که به ارزش یک میلیارد یورو کمک‌های بشری به مردم افغانستان مهیا سازد.

Thumbnail

سران گروه بیست طی یک نشست مجازی وعده سپردند که تلاش می‌کنند تا از به میان آمدن یک فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کنند. 

در این نشست که به علت همه‌گیری کرونا به گونه مجازی از سوی کشور ایتالیا میزبانی شده بود، تاکید بر کمک‌های بشری بیشتر به افغانستان شد. 

از سویی‌هم  شمار از اعضای گروه بیست می‌گویند که  تعهدات  کمک‎های بشر دوستانه به افغانستان به معنای به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیست.

انگلا میرکل، نخست وزیر آلمان در این نشست گفت که کشورش هنوز آماده به رسمیت شناختن "طالبان" نیست. وی افزوده است که طالبان هنوز خودشان را با معیارهای جهانی و آنچه که انتظار می‌رفت، برابر نساخته اند.

اتحادیه اروپا تعهد سپرد که به ارزش یک میلیارد یورو کمک‌های بشری به مردم افغانستان مهیا سازد.

از سویی هم، کاخ سفید می‌گوید که کمک‌های بشری امریکا از طریق نهادهای بین‌المللی به افغان‌ها مساعد خواهد شد. 

در این نشست، رییس جمهور امریکا در سخنان خود روی تهدیدهای گروه‌های مسلح مانند داعش هم صحبت کرد. 

نخست وزیر کانادا، جستین ترودو، گفت که جامعه جهانی بر حفظ حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران تاکید می‌ورزد.  

در نشست گروه بیست، رییس جمهور چین و روسیه اشتراک نکرده بودند. 

این در حالیست که ملل متحد و برخی نهادهای بشری از بحران وخیم بشری در افغانستان بارها هشدار داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره