تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متقی از جامعه جهانی خواست فشارها بر افغانستان را پایان دهد

سرپرست وزارت خارجه در دیدارش با سفیران و نماینده‌گان اتحادیه اروپا و امریکا در قطر از آنان خواسته است که فشارها بر افغانستان را پایان بدهند.

بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه، امیرخان متقی در این دیدار خواهان پایان فشارهای جامعه جهانی و تحریم‌های وضع شده بر حکومت افغانستان شده است.

آقای متقی در این دیدار تأکید کرده که نسخه فشار بر حکومت افغانستان کارآمد نیست و جهان باید با حکومت کنونی تعامل داشته باشد.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، گفت: «تضعیف حکومت افغانستان به سود هیچ کسی نیست، به شکلی از اشکال پیامدهای بد آن جهان را نیز متاثر می‌کند. این پیامدها چه در بخش امنیت باشد و یا هم از بهر خروج مهاجران از افغانستان. نسخه فشار در افغانستان کار آمد نیست، بیایید که روی تعامل و همکاری کار کنیم.»

با این حال، کاخ سفید در پیوند به این پرسش که آیا سیاست امریکا در باره آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان تغییر کرده است یا نه، می‌گوید که در سیاست امریکا تغییر نیامده است. جانساکی، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «در سیاست امریکا در این باره هیچ تغییراتی به میان نیامده است.»

همزمان با این قطر، می‌گوید که طالبان تعهد کرده اند که با هراس افگنی پیکار کنند و داعش را در افغانستان شکست بدهند.

مطلق بن مجید آل قحطانی، نماینده ویژ قطر برای پیکار با هراس افگنی، گفت: «ما آنچه را به طالبان یا حکومت سرپرست که در  کابل است می‌گوییم در باره تبعیض و محرومیت است؛ این یک سیاست خوب نیست، کم از کم شما یک دولت عاری از تبعیض را آغاز کنید.»

از سویی هم، شماری از سیاستگران در باره ادامه فشارهای جهانی بر افغانستان دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «جامعه جهانی زمانی داخل تعامل می‌شود که یک مقداری کار خانه‌گی هم صورت بگیرد. در چهره‌ها یک مقدار تغییرات بیاید. در وزارت خانه‌ها کسانی تعیین شوند که اطمینان ملت افغانستان و جامعه جهانی را به دست بیاورند.»

محمد اکرم عارفی، استاد دانشگاه، گفت: «فشارهای جامعه جهانی دو بخش دارد. یکی اقتصادی و دومی هم سیاسی. در مساله اقتصادی اگر  فشارها ادامه پیدا بکند، یقینن که ضربه سنگینی به مردم افغانستان خواهد بود.»

به تازه‌گی وزارت خارجه امریکا نیز گفته است که با در نظرداشت عملکردهای امارت اسلامی با آنان برخورد خواهند کرد.

متقی از جامعه جهانی خواست فشارها بر افغانستان را پایان دهد

سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید که ناتوان سازی حکومت افغانستان به سود هیچ کسی نیست و پیامدهای بد آن جهان را نیز متاثر خواهد ساخت.

Thumbnail

سرپرست وزارت خارجه در دیدارش با سفیران و نماینده‌گان اتحادیه اروپا و امریکا در قطر از آنان خواسته است که فشارها بر افغانستان را پایان بدهند.

بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه، امیرخان متقی در این دیدار خواهان پایان فشارهای جامعه جهانی و تحریم‌های وضع شده بر حکومت افغانستان شده است.

آقای متقی در این دیدار تأکید کرده که نسخه فشار بر حکومت افغانستان کارآمد نیست و جهان باید با حکومت کنونی تعامل داشته باشد.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، گفت: «تضعیف حکومت افغانستان به سود هیچ کسی نیست، به شکلی از اشکال پیامدهای بد آن جهان را نیز متاثر می‌کند. این پیامدها چه در بخش امنیت باشد و یا هم از بهر خروج مهاجران از افغانستان. نسخه فشار در افغانستان کار آمد نیست، بیایید که روی تعامل و همکاری کار کنیم.»

با این حال، کاخ سفید در پیوند به این پرسش که آیا سیاست امریکا در باره آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان تغییر کرده است یا نه، می‌گوید که در سیاست امریکا تغییر نیامده است. جانساکی، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «در سیاست امریکا در این باره هیچ تغییراتی به میان نیامده است.»

همزمان با این قطر، می‌گوید که طالبان تعهد کرده اند که با هراس افگنی پیکار کنند و داعش را در افغانستان شکست بدهند.

مطلق بن مجید آل قحطانی، نماینده ویژ قطر برای پیکار با هراس افگنی، گفت: «ما آنچه را به طالبان یا حکومت سرپرست که در  کابل است می‌گوییم در باره تبعیض و محرومیت است؛ این یک سیاست خوب نیست، کم از کم شما یک دولت عاری از تبعیض را آغاز کنید.»

از سویی هم، شماری از سیاستگران در باره ادامه فشارهای جهانی بر افغانستان دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «جامعه جهانی زمانی داخل تعامل می‌شود که یک مقداری کار خانه‌گی هم صورت بگیرد. در چهره‌ها یک مقدار تغییرات بیاید. در وزارت خانه‌ها کسانی تعیین شوند که اطمینان ملت افغانستان و جامعه جهانی را به دست بیاورند.»

محمد اکرم عارفی، استاد دانشگاه، گفت: «فشارهای جامعه جهانی دو بخش دارد. یکی اقتصادی و دومی هم سیاسی. در مساله اقتصادی اگر  فشارها ادامه پیدا بکند، یقینن که ضربه سنگینی به مردم افغانستان خواهد بود.»

به تازه‌گی وزارت خارجه امریکا نیز گفته است که با در نظرداشت عملکردهای امارت اسلامی با آنان برخورد خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره