Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نام بازار بوش در کابل به نام «بازار مجاهدین» تغییر کرد

مسوولان بازار روز آریا (مشهور به بازار بوش) می‌پذیرند که پیش از این، این بازار بنام بازار بوش شهره بوده است، اما روز گذشته شماری از مسوولان امارت اسلامی نام این بازار را به نام بازار مجاهدین تغییر دادند.

فروشنده‌گان این بازار می‌گویند که پیش از این بخشی از کالاهای وارداتی به این بازار ازپایگاه‌های نظامی خارجی تامین می‌شد و بیشترین مشتریان شان خارجی‌ها و کسانی بوده اند که از این کالاها استفاده می‌کردند. آنان می‌گویند که به همین علت این بازار به بوش شهره بود.

در این بازار لباس‌های دست دوم، ابزارهای ورزشی، شوینده‌ها، پروتین، مواد خوراکی و ابزارهای برقی که از پایگاه‌های نظامیان خارجی درکشور، به ویژه پایگاه‌های نیروهای امریکایی، بیرون می‌شدند، بفروش می‌رسید.

محمد قسیم برحق، رییس بازار مجاهدین گفت: «ما گفتیم که این بازار روز آریا است و در شاروالی ثبت است، در جواز ثبت است، حالا تغییر دادند به نام بازار مجاهدین.»

شماری از فروشنده‌گان در این بازار می‌گویند که بیشترین مشتریان شان اکنون هم از آنان ابزار و مواد امریکایی تقاضا دارند، اما آنان از اینکه این منابع متوقف شده اند بیشتر کالاهای بازرگانی را وارد این بازار می‌سازند. آنان می‌گویند در این اواخر کاروبارشان با رکود مواجه شده است.

سید فرید، یک تن از فروشنده‌گان، گفت: «لباس نظامی و ملکی است. به دفترها مال طبی می‌دادیم. فعلا هر دکاندار سی هزار دالر ضرر کردند.»

سید جاوید حیدری، فروشنده، گفت: «کاروبار خیلی تغییر کرده است، مشتریان ما کم شده است.»

از سویی هم، شماری از شهروندان کشور می‌گویند اجناسی که در این بازار به فروش می‌رسید از کیفیت خوبی برخوردار بوده است. آنان می‌گویند به علت واردات کالاهای کم کیفیت، ناگذیر از کالاهای که در این بازار به فروش می‌رسید، استفاده می‌کردند.

نقیب الله، باشنده کابل، گفت: «بازار بوش خیلی اجناس با کیفیت داشت، اکنون این بازار مثل گذشته اجناس خارجی ندارد.»

بازار بوش که اکنون به بازار مجاهدین تغییر نام داده است، در حدود ۵۰۰ دکان دارد و این بازار ۱۴ سال پیش و همزمان با اوج آمد آمد نیروهای امریکایی به افغانستان ایجاد شد.

نام بازار بوش در کابل به نام «بازار مجاهدین» تغییر کرد

بازار بوش که اکنون به بازار مجاهدین تغییر نام داده است، در حدود ۵۰۰ دکان دارد و این بازار ۱۴ سال پیش و همزمان با اوج آمد آمد نیروهای امریکایی به افغانستان ایجاد شد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان بازار روز آریا (مشهور به بازار بوش) می‌پذیرند که پیش از این، این بازار بنام بازار بوش شهره بوده است، اما روز گذشته شماری از مسوولان امارت اسلامی نام این بازار را به نام بازار مجاهدین تغییر دادند.

فروشنده‌گان این بازار می‌گویند که پیش از این بخشی از کالاهای وارداتی به این بازار ازپایگاه‌های نظامی خارجی تامین می‌شد و بیشترین مشتریان شان خارجی‌ها و کسانی بوده اند که از این کالاها استفاده می‌کردند. آنان می‌گویند که به همین علت این بازار به بوش شهره بود.

در این بازار لباس‌های دست دوم، ابزارهای ورزشی، شوینده‌ها، پروتین، مواد خوراکی و ابزارهای برقی که از پایگاه‌های نظامیان خارجی درکشور، به ویژه پایگاه‌های نیروهای امریکایی، بیرون می‌شدند، بفروش می‌رسید.

محمد قسیم برحق، رییس بازار مجاهدین گفت: «ما گفتیم که این بازار روز آریا است و در شاروالی ثبت است، در جواز ثبت است، حالا تغییر دادند به نام بازار مجاهدین.»

شماری از فروشنده‌گان در این بازار می‌گویند که بیشترین مشتریان شان اکنون هم از آنان ابزار و مواد امریکایی تقاضا دارند، اما آنان از اینکه این منابع متوقف شده اند بیشتر کالاهای بازرگانی را وارد این بازار می‌سازند. آنان می‌گویند در این اواخر کاروبارشان با رکود مواجه شده است.

سید فرید، یک تن از فروشنده‌گان، گفت: «لباس نظامی و ملکی است. به دفترها مال طبی می‌دادیم. فعلا هر دکاندار سی هزار دالر ضرر کردند.»

سید جاوید حیدری، فروشنده، گفت: «کاروبار خیلی تغییر کرده است، مشتریان ما کم شده است.»

از سویی هم، شماری از شهروندان کشور می‌گویند اجناسی که در این بازار به فروش می‌رسید از کیفیت خوبی برخوردار بوده است. آنان می‌گویند به علت واردات کالاهای کم کیفیت، ناگذیر از کالاهای که در این بازار به فروش می‌رسید، استفاده می‌کردند.

نقیب الله، باشنده کابل، گفت: «بازار بوش خیلی اجناس با کیفیت داشت، اکنون این بازار مثل گذشته اجناس خارجی ندارد.»

بازار بوش که اکنون به بازار مجاهدین تغییر نام داده است، در حدود ۵۰۰ دکان دارد و این بازار ۱۴ سال پیش و همزمان با اوج آمد آمد نیروهای امریکایی به افغانستان ایجاد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره