Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیأت امارت اسلامی و مقام‌های ترکی درباره حکومت فراگیر گفتگو کردند

وزیر خارجه ترکیه مولود چاووش اوغلو ‌می‌گوید که در دیدار با هیأت امارت اسلامی در باره ایجاد حکومت همه‌شمول و حقوق زنان و دختران گفت‌وگو کرده است. 

وزیر خارجۀ این کشور گفته است که ترکیه آماده است تا امارت اسلامی را برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک کند، اما حکومت شان را در شرایط کنونی به رسمیت نخواهد شناخت.

وی گفت: «ما بار دیگر به آنان گفتیم که از بهر اتحاد و انسجام، آنان باید همه شمول باشند. ما یکبار دیگر در باره اهمیت شامل ساختن همه اقشار در حکومت به آنان توضیحات دادیم. ما توصیه‌هایی را در زمینه آموزش زنان، کودکان، دختران و پیوستن زنان به نیروی کاری داشته‌ایم و ما بر یک نکته تأکید کردیم. ما گفتیم، این را به عنوان پیش‌شرط غرب یا به عنوان خواسته آن‌ها نبینید.»

از سویی هم، سخنگوی وزارت خارجه، عبدالقهار بلخی، می‌گوید که هیأت امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی در دیدار با مقام‌های ترک روی روابط دیپلوماتیک، کمک‌های بشری و از سرگیری پروازهای شرکت‌های هوایی این کشور بحث کرده است. 

او در صفحه تویترش افزوده است: «در این دیدار در باره روابط دیپلوماتیک، کمک‌های بشردوستانه، مهاجرت و از سر گیری پروازهای هواپیماهای مسافربری و مسایل دیگر گفت‌و‌گو شد و فیصله شد که چنین نشست‌ها میان انقره و کابل ادامه یابند.»

در همین‌حال ترکیه نیز بر آزاد سازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان تاکید ورزیده است. 

وزیر خارجه این کشور گفت: «اقتصاد افغانستان نباید سقوط کند. ما می‌گوییم کشورهایی که حساب‌ها و پول‌های خارجی افغانستان را مسدود کرده اند، باید در پرداخت پول‌ها انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند.»

دیدار سرپرست وزارت خارجه کشور با مقام‌های ترک در آستانه سفر وزیران خارجه شماری از کشورهای اسلامی به افغانستان انجام شده است.

با این حال، قرار است هیأتی از افغانستان در هفته آینده برای دیدار با مقام‌های اوزبیک به اوزبیکستان سفر نماید.

یک مقام امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که در این سفر درباره همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و شماری از مسایل دیگر گفت‌وگو خواهد شد. 

هیأت امارت اسلامی و مقام‌های ترکی درباره حکومت فراگیر گفتگو کردند

ترکیه بر آزاد سازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان نیز تاکید ورزیده است. 

تصویر بندانگشتی

وزیر خارجه ترکیه مولود چاووش اوغلو ‌می‌گوید که در دیدار با هیأت امارت اسلامی در باره ایجاد حکومت همه‌شمول و حقوق زنان و دختران گفت‌وگو کرده است. 

وزیر خارجۀ این کشور گفته است که ترکیه آماده است تا امارت اسلامی را برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک کند، اما حکومت شان را در شرایط کنونی به رسمیت نخواهد شناخت.

وی گفت: «ما بار دیگر به آنان گفتیم که از بهر اتحاد و انسجام، آنان باید همه شمول باشند. ما یکبار دیگر در باره اهمیت شامل ساختن همه اقشار در حکومت به آنان توضیحات دادیم. ما توصیه‌هایی را در زمینه آموزش زنان، کودکان، دختران و پیوستن زنان به نیروی کاری داشته‌ایم و ما بر یک نکته تأکید کردیم. ما گفتیم، این را به عنوان پیش‌شرط غرب یا به عنوان خواسته آن‌ها نبینید.»

از سویی هم، سخنگوی وزارت خارجه، عبدالقهار بلخی، می‌گوید که هیأت امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی در دیدار با مقام‌های ترک روی روابط دیپلوماتیک، کمک‌های بشری و از سرگیری پروازهای شرکت‌های هوایی این کشور بحث کرده است. 

او در صفحه تویترش افزوده است: «در این دیدار در باره روابط دیپلوماتیک، کمک‌های بشردوستانه، مهاجرت و از سر گیری پروازهای هواپیماهای مسافربری و مسایل دیگر گفت‌و‌گو شد و فیصله شد که چنین نشست‌ها میان انقره و کابل ادامه یابند.»

در همین‌حال ترکیه نیز بر آزاد سازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان تاکید ورزیده است. 

وزیر خارجه این کشور گفت: «اقتصاد افغانستان نباید سقوط کند. ما می‌گوییم کشورهایی که حساب‌ها و پول‌های خارجی افغانستان را مسدود کرده اند، باید در پرداخت پول‌ها انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند.»

دیدار سرپرست وزارت خارجه کشور با مقام‌های ترک در آستانه سفر وزیران خارجه شماری از کشورهای اسلامی به افغانستان انجام شده است.

با این حال، قرار است هیأتی از افغانستان در هفته آینده برای دیدار با مقام‌های اوزبیک به اوزبیکستان سفر نماید.

یک مقام امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که در این سفر درباره همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و شماری از مسایل دیگر گفت‌وگو خواهد شد. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره