تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید عفو بین‌ الملل بر دسترسی دختران به آموزش

سازمان عفو بین‌الملل از امارت اسلامی خواسته است که دانش آموزان دختر را از آموزش‌ محروم نسازد.

این نهاد در یک اعلامیه از جامعه جهان تقاضا کرده است که توسط کمک سازمان‌های حقوق بشری از فراهم سازی  بودجه مناسب برای بخش آموزش در افغانستان اطمینان حاصل نماید.

این سازمان گفته است که امارت اسلامی با مسدود کردن مکتب‌ها، آروزی یک نسل دختران افغانستان را صدمه زده اند.

دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، اگنس کال مارد، گفته است: «هم اکنون دختران در افغانستان از بازگشت به مکتب منع شده‌اند. در سراسر کشور، حقوق و خواسته‌های یک نسل کامل از دختران نادیده گرفته شده و سرکوب می‌شود.»

از سویی هم، وزارت معارف از تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها به روی  دختران بالاتر از صنف شش خبر می‌دهد و تاکید می‌ورزد که در حال آماده سازی راهکار برای ایجاد محیط امن آموزشی واسلامی برای دختران است.

این در حالیست که دانش آموزان دختر نیز از امارت اسلامی می‌خواهند که دروزاه مکاتب را به روی ‌شان باز کند.

شمیلا، دانش آموز صنف نهم، گفت: «من خودم صنف نُه هستم و سه سال درس‌های مکتب‌ام باقی مانده و بالا تر از آن دانشگاه من نیز باقی مانده. امروز افغانستان به یک نسل با سواد و تحصیل کرده نیاز دارد، فرق نمی‌کند که او دختر باشد یا پسر. از امارت اسلامی خواهش می‌کنم که دوباره مکتب‌ها را به روی دختران بالاتر از صنف شش باز کند.»

سمیرا، دانش آموز دیگر، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که اجازه بدهند ما درس‌های خود را دوباره شروع کنیم، فعالیت خود را آغاز کنیم، درس بخوانیم و به زنده‌گی خود ادامه دهیم.»

رویا دادرس، سخنگوی پیشین وزارت امور زنان در رابطه به حقوق زنان و دختران چنین، گفت: «وقتی که یک دختر اجازه رفتن به مکتب را نداشته باشد، زمانی که یک زن اجازه رفتن به کار را نداشته باشد، زمانی که یک زن نتواند راحت به جاده ها قدم بزند، پس این چگونه حکومت است که این‌ها ساخته اند.»

هم‌زمان با این، در ولایت‌های بلخ، کندز و جوزجان دانش‌آموزان دختر اجازه رفتن به مکتب‌ها را یافته اند.

تأکید عفو بین‌ الملل بر دسترسی دختران به آموزش

شماری از دانش آموزان دختر نیز از وزارت معارف می‌خواهند که مکاتب دخترانه را در تمام کشور بازگشایی کند.

تصویر بندانگشتی

سازمان عفو بین‌الملل از امارت اسلامی خواسته است که دانش آموزان دختر را از آموزش‌ محروم نسازد.

این نهاد در یک اعلامیه از جامعه جهان تقاضا کرده است که توسط کمک سازمان‌های حقوق بشری از فراهم سازی  بودجه مناسب برای بخش آموزش در افغانستان اطمینان حاصل نماید.

این سازمان گفته است که امارت اسلامی با مسدود کردن مکتب‌ها، آروزی یک نسل دختران افغانستان را صدمه زده اند.

دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، اگنس کال مارد، گفته است: «هم اکنون دختران در افغانستان از بازگشت به مکتب منع شده‌اند. در سراسر کشور، حقوق و خواسته‌های یک نسل کامل از دختران نادیده گرفته شده و سرکوب می‌شود.»

از سویی هم، وزارت معارف از تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها به روی  دختران بالاتر از صنف شش خبر می‌دهد و تاکید می‌ورزد که در حال آماده سازی راهکار برای ایجاد محیط امن آموزشی واسلامی برای دختران است.

این در حالیست که دانش آموزان دختر نیز از امارت اسلامی می‌خواهند که دروزاه مکاتب را به روی ‌شان باز کند.

شمیلا، دانش آموز صنف نهم، گفت: «من خودم صنف نُه هستم و سه سال درس‌های مکتب‌ام باقی مانده و بالا تر از آن دانشگاه من نیز باقی مانده. امروز افغانستان به یک نسل با سواد و تحصیل کرده نیاز دارد، فرق نمی‌کند که او دختر باشد یا پسر. از امارت اسلامی خواهش می‌کنم که دوباره مکتب‌ها را به روی دختران بالاتر از صنف شش باز کند.»

سمیرا، دانش آموز دیگر، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که اجازه بدهند ما درس‌های خود را دوباره شروع کنیم، فعالیت خود را آغاز کنیم، درس بخوانیم و به زنده‌گی خود ادامه دهیم.»

رویا دادرس، سخنگوی پیشین وزارت امور زنان در رابطه به حقوق زنان و دختران چنین، گفت: «وقتی که یک دختر اجازه رفتن به مکتب را نداشته باشد، زمانی که یک زن اجازه رفتن به کار را نداشته باشد، زمانی که یک زن نتواند راحت به جاده ها قدم بزند، پس این چگونه حکومت است که این‌ها ساخته اند.»

هم‌زمان با این، در ولایت‌های بلخ، کندز و جوزجان دانش‌آموزان دختر اجازه رفتن به مکتب‌ها را یافته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره