Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند توزیع شناسنامه‌های برقی از سر گرفته شد

روند توزیع شناسنامه‌های برقی پس از دوماه توقف روز شنبه در مرکز عمومی ثبت و احوال نفوس از سر گرفته شد.

مسوولان ثبت و احوال نفوس می‌گویند که قرار است بیش از ۸۰ هزار شناسنامه‌های برقی از این مرکز توزیع شود.

شماری از مردم از این اداره خواستند که این روند را در ولایات نیز ازسر بگیرد.

رضوان، درخواست کننده شناسنامه برقی، گفت: «از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که مرکزهای دیگر در ولایت‌ها و کابل باز کنند تا مردم در وقت کم کار گرفتن شناسنانه را خلاص کنند.»

پیش ازاین ادره ملی احصاییه و معلومات گفته بود که به علت مشکلات فنی و تنظیم نشدن سیستم ثبت نام شناسنامه‌های برقی، آغاز این روند زمان‌گیر خواهد بود.

شجاع، درخواست کننده شناسنامه برقی، گفت: «روند توزیع شناسنامه برقی امروز آغاز شد و خوبی در این است که از هر ولایت بخش جدا تنظیم شده و مشکل تا اکنون در توزیع پیش نشده است.»

این در حالیست که صدها تن از ولایت‌های گونه‌گون کشور برای دریافت شناسنامه به کابل آمده اند. 

 ازمیان ۲۵ مزکز ثبت نام و توزیع شناسنامه‌های برقی در پایتخت، تنها مرکز ثبت احوال نفوس سرای شمالی اکنون فعال است. 

در میان افرادی که در مقابل اداره ثبت احول نفوس صف کشیده اند، کسانی هم استند که به علت مشکلات، چون  اصلاح نام در شناسنامه‌های‌شان، ماه‌ها منتظر مانده اند. 

عیس نوری که باشنده ولایت کندهار است، گفت: «چهار ماه می‌شود که در این مرکز میایم و پس دست خالی می‌روم. پسر مریض است و باید ایران بروم اما تا هنوز مشکل شناسنامه برقی ام که نام اشتباه شده حل نشده است.»

روند توزیع شناسنامه‌های برقی از سر گرفته شد

از سویی‌‌ هم، شهروندان کشور از اداره ملی احصاییه و معلومات می‌خواهند که هر چه زودترمرکزهای دیگر را در کابل و ولایات بازگشایی کنند.

تصویر بندانگشتی

روند توزیع شناسنامه‌های برقی پس از دوماه توقف روز شنبه در مرکز عمومی ثبت و احوال نفوس از سر گرفته شد.

مسوولان ثبت و احوال نفوس می‌گویند که قرار است بیش از ۸۰ هزار شناسنامه‌های برقی از این مرکز توزیع شود.

شماری از مردم از این اداره خواستند که این روند را در ولایات نیز ازسر بگیرد.

رضوان، درخواست کننده شناسنامه برقی، گفت: «از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که مرکزهای دیگر در ولایت‌ها و کابل باز کنند تا مردم در وقت کم کار گرفتن شناسنانه را خلاص کنند.»

پیش ازاین ادره ملی احصاییه و معلومات گفته بود که به علت مشکلات فنی و تنظیم نشدن سیستم ثبت نام شناسنامه‌های برقی، آغاز این روند زمان‌گیر خواهد بود.

شجاع، درخواست کننده شناسنامه برقی، گفت: «روند توزیع شناسنامه برقی امروز آغاز شد و خوبی در این است که از هر ولایت بخش جدا تنظیم شده و مشکل تا اکنون در توزیع پیش نشده است.»

این در حالیست که صدها تن از ولایت‌های گونه‌گون کشور برای دریافت شناسنامه به کابل آمده اند. 

 ازمیان ۲۵ مزکز ثبت نام و توزیع شناسنامه‌های برقی در پایتخت، تنها مرکز ثبت احوال نفوس سرای شمالی اکنون فعال است. 

در میان افرادی که در مقابل اداره ثبت احول نفوس صف کشیده اند، کسانی هم استند که به علت مشکلات، چون  اصلاح نام در شناسنامه‌های‌شان، ماه‌ها منتظر مانده اند. 

عیس نوری که باشنده ولایت کندهار است، گفت: «چهار ماه می‌شود که در این مرکز میایم و پس دست خالی می‌روم. پسر مریض است و باید ایران بروم اما تا هنوز مشکل شناسنامه برقی ام که نام اشتباه شده حل نشده است.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره