تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید معاون وزارت دفاع بر دفاع مستقلانه از کشور

ملا محمد فاضل مظلوم، معاون نخست وزارت دفاع بر تامین امنیت مرزهای کشور و آن‌چه که او دفاع مستقلانه می‌گوید، تاکید می‌ورزد.

آقای مظلوم که در مراسم معرفی فرمانده تازه قول اردوی بلخ صحبت می‌کرد، گفت: «ما باید کوشش کنیم که اردوی مستقل و آزاد داشته باشیم. ما باید برای حفظ آزادی که به دست آمده‌است، تلاش کنیم.»

در همین‌حال، مولوی عطاء‌الله عمری که امروز همچون فرمانده تازه قول اردو در مزارشریف آغاز به‌کار کرد، از تلاش‌ها برای حرفه‌یی سازی نیروهای تحت امرش خبر داد. وی گفت که این قول اردو به مرکز آموزشی مبدل خواهد شد.

عمری گفت: «کسانی که تا حال هیچ سواد نداشتند آن‌ها را بسم‌الله گفته از قاعده شروع می‌کنیم و هم این درس تعلیمی، عقیده‌یی و درسی و حفظ این شروع می‌باشد و در پهلوی‌شان درس نظامی در هر بخشی که استند.»

در این میان، والی بلخ می‌گوید که در این قول اردو از تمامی اقوام کشور جذب شده‌اند و تلاش‌ها برای تامین امنیت کشور ادامه دارد.

مولوی قدرت الله ابوحمزه، والی بلخ، گفت: «کسانی که در امارت اسلامی خدمات کرده است، جهاد و مبارزه کرده‌است، از طرف کلان‌های امارت اسلامی قابل تقدیر است.»

در دوره‌ی حکومت پیشین، قول اردوی ۲۰۹ شاهین یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های ارتش در کشور شناخته می‌شد.

در بیش از دو ماه که از سقوط حکومت پیشین می‌گذرد، از رهبری این قول اردو خبری نبود. اکنون امارت اسلامی مولوی عطا‌الله عمری را هم‌چون فرمانده قول اردو معرفی کرده ‌است.

هم‌زمان با این، مقام‌های امنیتی بلخ می‌گویند که از چند روز بدینسو لشکر منصوری با ابزارهای پیشرفته نظامی مجهز استند و آموزش‌های ویژه نظامی را نیز یاد گرفته‌اند برای تامین امنیت شهر مزارشریف وارد این شهر شده‌اند.

تأکید معاون وزارت دفاع بر دفاع مستقلانه از کشور

معاون نخست وزارت دفاع از نظامیان می‌خواهد که از مرزهای کشور دفاع کنند و برای تامین امنیت شهروندان کشور بیشتر از پیش تلاش ورزند.

تصویر بندانگشتی

ملا محمد فاضل مظلوم، معاون نخست وزارت دفاع بر تامین امنیت مرزهای کشور و آن‌چه که او دفاع مستقلانه می‌گوید، تاکید می‌ورزد.

آقای مظلوم که در مراسم معرفی فرمانده تازه قول اردوی بلخ صحبت می‌کرد، گفت: «ما باید کوشش کنیم که اردوی مستقل و آزاد داشته باشیم. ما باید برای حفظ آزادی که به دست آمده‌است، تلاش کنیم.»

در همین‌حال، مولوی عطاء‌الله عمری که امروز همچون فرمانده تازه قول اردو در مزارشریف آغاز به‌کار کرد، از تلاش‌ها برای حرفه‌یی سازی نیروهای تحت امرش خبر داد. وی گفت که این قول اردو به مرکز آموزشی مبدل خواهد شد.

عمری گفت: «کسانی که تا حال هیچ سواد نداشتند آن‌ها را بسم‌الله گفته از قاعده شروع می‌کنیم و هم این درس تعلیمی، عقیده‌یی و درسی و حفظ این شروع می‌باشد و در پهلوی‌شان درس نظامی در هر بخشی که استند.»

در این میان، والی بلخ می‌گوید که در این قول اردو از تمامی اقوام کشور جذب شده‌اند و تلاش‌ها برای تامین امنیت کشور ادامه دارد.

مولوی قدرت الله ابوحمزه، والی بلخ، گفت: «کسانی که در امارت اسلامی خدمات کرده است، جهاد و مبارزه کرده‌است، از طرف کلان‌های امارت اسلامی قابل تقدیر است.»

در دوره‌ی حکومت پیشین، قول اردوی ۲۰۹ شاهین یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های ارتش در کشور شناخته می‌شد.

در بیش از دو ماه که از سقوط حکومت پیشین می‌گذرد، از رهبری این قول اردو خبری نبود. اکنون امارت اسلامی مولوی عطا‌الله عمری را هم‌چون فرمانده قول اردو معرفی کرده ‌است.

هم‌زمان با این، مقام‌های امنیتی بلخ می‌گویند که از چند روز بدینسو لشکر منصوری با ابزارهای پیشرفته نظامی مجهز استند و آموزش‌های ویژه نظامی را نیز یاد گرفته‌اند برای تامین امنیت شهر مزارشریف وارد این شهر شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره