Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد نیروی ویژه «لشکر منصوری» در بلخ

مقام‌های امنیتی ولایت بلخ از ایجاد نیروهای ویژه امارت اسلامی زیر نام «لشکر منصوری» که با سازوبرگ‌های پیشرفته‌ی نظامی مجهز استند، خبر می‌دهند.

عبدالحی عابد، آمر امنیت فرماندهی امنیه بلخ می‌گوید که این نیروها برای تأمین امنیت شهر مزار شریف ایجاد شده‌اند.

آقای عابد گفت: «این‌ها قطعات خاص امارت اسلامی شمرده می‌شوند که کندک فدائیان یا استشهادیان گفته می‌توانیم این‌ها را.»

وی می‌افزاید که این نیروها به گونه‌ی بیست‌وچهار ساعته در مزارشریف در حالی گشت‌زنی استند و می‌کوشند که شبکه‌های آدم‌ربایی را شناسایی و گرفتار کنند.

به گفته عابد، این نیروها آموزش‌های ویژه نظامی را فرا گرفته اند و بیشتر جنگ‌افزارهای شان امریکایی‌ است.

اعضای لشکر منصوری می‌گویند که هدف ‌شان تأمین امنیت مردم‌ است. یک عضو لشکر منصوری گفت: «در آینده هیچ مشکل به وجود نخواهد آمد، هر جای که مشکل به وجود بیاید، با امارت اسلامی در ارتباط شوند، انشاءالله به زودترین فرصت به محل خواهیم رسید.»

مقام‌های محلی بلخ هم به مردم اطمینان می‌دهند که پس از این، لشکر منصوری به شبکه‌های آدم‌ربا و دزدان مسلح فرصت فعالیت‌های هراس‌افگنانه را در شهر مزارشریف نخواهد داد.

ذبیح‌الله نورانی، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ در این باره گفت: «نیروهای امنیتی ما در بلخ جدی کار می‌کنند تا مراکز جرم و خلاف‌کاری‌ها و کسانی که مجرمان را حمایت می‌کنند، شناسایی و آنان را گرفتار کنند.»

آمارهای فرماندهی امنیه بلخ نشان می‌دهد که از زمان سقوط حکومت پیشین تا کنون، یک‌صد وهفتاد و شش تن به اتهام دزدی‌های مسلحانه و آدم‌ربایی بازداشت شده‌اند.

ایجاد نیروی ویژه «لشکر منصوری» در بلخ

آمارهای فرماندهی امنیه بلخ نشان می‌دهد که از زمان سقوط حکومت پیشین تا کنون، یک‌صد وهفتاد و شش تن به اتهام دزدی‌های مسلحانه و آدم‌ربایی بازداشت شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های امنیتی ولایت بلخ از ایجاد نیروهای ویژه امارت اسلامی زیر نام «لشکر منصوری» که با سازوبرگ‌های پیشرفته‌ی نظامی مجهز استند، خبر می‌دهند.

عبدالحی عابد، آمر امنیت فرماندهی امنیه بلخ می‌گوید که این نیروها برای تأمین امنیت شهر مزار شریف ایجاد شده‌اند.

آقای عابد گفت: «این‌ها قطعات خاص امارت اسلامی شمرده می‌شوند که کندک فدائیان یا استشهادیان گفته می‌توانیم این‌ها را.»

وی می‌افزاید که این نیروها به گونه‌ی بیست‌وچهار ساعته در مزارشریف در حالی گشت‌زنی استند و می‌کوشند که شبکه‌های آدم‌ربایی را شناسایی و گرفتار کنند.

به گفته عابد، این نیروها آموزش‌های ویژه نظامی را فرا گرفته اند و بیشتر جنگ‌افزارهای شان امریکایی‌ است.

اعضای لشکر منصوری می‌گویند که هدف ‌شان تأمین امنیت مردم‌ است. یک عضو لشکر منصوری گفت: «در آینده هیچ مشکل به وجود نخواهد آمد، هر جای که مشکل به وجود بیاید، با امارت اسلامی در ارتباط شوند، انشاءالله به زودترین فرصت به محل خواهیم رسید.»

مقام‌های محلی بلخ هم به مردم اطمینان می‌دهند که پس از این، لشکر منصوری به شبکه‌های آدم‌ربا و دزدان مسلح فرصت فعالیت‌های هراس‌افگنانه را در شهر مزارشریف نخواهد داد.

ذبیح‌الله نورانی، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ در این باره گفت: «نیروهای امنیتی ما در بلخ جدی کار می‌کنند تا مراکز جرم و خلاف‌کاری‌ها و کسانی که مجرمان را حمایت می‌کنند، شناسایی و آنان را گرفتار کنند.»

آمارهای فرماندهی امنیه بلخ نشان می‌دهد که از زمان سقوط حکومت پیشین تا کنون، یک‌صد وهفتاد و شش تن به اتهام دزدی‌های مسلحانه و آدم‌ربایی بازداشت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره