Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به عملکرد خلیلزاد در پیوند به روند صلح افغانستان

زلمی خلیلزاد، در سال ۲۰۱۸ میلادی از سوی حکومت ایالات متحده همچون نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گماشته شد.

او پس از هژده ماه گفت‌وگو با نماینده‌گان طالبان در دوحه، توافق صلح را با طالبان امضا کرد؛ توافقی که بربنیاد آن ایالات متحده نیروهایش را از افغانستان بیرون ساخت.

روز گذشته وزیرخارجه امریکا گفت که خلیلزاد از سمت‌اش استعفا داده است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که توماس ویست، معاون خلیلزاد، همچون جانشین او گماشته شده است.

در استعفانامه خلیلزاد آمده است که هم‌پیمانانش نتوانستند صلح را در افغانستان تامین کنند. او گفته است که با بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان، جنگ امریکا در این کشور پایان یافته است.

توافقنامه دوحه و کناره‌گیری خلیلزاد واکنش‌های گونه‌گون را در افغانستان برانگیخته است.

شماری از سیاسیون می‌گویند که ماموریت خلیلزاد برای صلح افغانستان ناکام بوده است و سبب خلق مشکلات زیاد شده است.

رحمت الله نبیل، رییس امنیت ملی حکومت پیشین در صفحه تویتری‌اش خلیلزاد را همچون کلاهبردار دانسته است.

رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه حکومت پیشین نیز نقش خلیلزاد را در مسایل افغانستان ویرانگرانه گفته است. او در صفحه تویتراش نوشته است: «خلیل‌زاد نقش ویران‌گرش را در روند اسارت‌باری بنام صلح تکمیل کرد.»

سید اسحاق گیلانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «خلیلزاد پس از امضاء توافق صلح با طالبان، افغانستان را با بحران سیاسی و نظامی مبدل کرد. همه نظم افغانستان از هم پاشید و حالا که مردم در بدبختی و بی‌سرنوشتی قرار دارد، همه نتیجه کار خلیلزاد است.»

شجاع حسن محسنی، استاد دانشگاه نیز درباره کارکرد خلیلزاد چنین گفت: «خلیلزاد به منافع امریکا کار کرد و افغانستان را با همه کشورها درگیر مسایل سیاسی کرد که این سبب شد تا که کشورهای جهان با افغانستان رابطه خوب نداشته باشد. او در اصل ماموریت ناکام را در افغانستان انجام داده است.»

در این میان، امارت اسلامی نیز می‌گوید که خلیلزاد به نفع افغانستان و مردم افغانستان کار سودمندی انجام نداده است.

انعام الله سمنگانی، یکی از سخنگویان امارت اسلامی گفت: «خلیلزاد در اصل از طرف امریکا برای پیش‌برد فرمان امریکا به افغانستان آمده بود و برای مردم  افغانستان هیچ کار سودمند نکرده است.»

در این میان شهروندان کشور نیز دیدگاه‌های گونه‌گون در باره کارکرد خلیلزاد در پیوند به صلح افغانستان دارند.

نقیب یک باشنده کابل گفت: «خلیلزاد آدم مفسد و خاین به مردم افغانستان است، او با کارهایش افغانستان را به بحران کشاند.»

محمد نقیب یک باشنده دیگر کابل گفت: «ماموریت خلیلزاد ناکام بود و در نزد مردم افغانستان او شیطان است و نتایج کارهای او را حالا مردم ما تجربه می‌کنند.»

خلیلزاد پیش از این سمت‌های همچون نماینده‌ای ویژه جورج بوش برای افغانستان، سفیر امریکا در کابل، سفیر ایالات متحده در عراق و سازمان ملل متحد نیز کار کرده است.

واکنش‌ها به عملکرد خلیلزاد در پیوند به روند صلح افغانستان

شماری از سیاسیون می‌گویند که ماموریت خلیلزاد در افغانستان ناکام بوده است و کارهای او سبب شده است که افغانستان در وضعیت کنونی قرار بگیرد.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیلزاد، در سال ۲۰۱۸ میلادی از سوی حکومت ایالات متحده همچون نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گماشته شد.

او پس از هژده ماه گفت‌وگو با نماینده‌گان طالبان در دوحه، توافق صلح را با طالبان امضا کرد؛ توافقی که بربنیاد آن ایالات متحده نیروهایش را از افغانستان بیرون ساخت.

روز گذشته وزیرخارجه امریکا گفت که خلیلزاد از سمت‌اش استعفا داده است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که توماس ویست، معاون خلیلزاد، همچون جانشین او گماشته شده است.

در استعفانامه خلیلزاد آمده است که هم‌پیمانانش نتوانستند صلح را در افغانستان تامین کنند. او گفته است که با بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان، جنگ امریکا در این کشور پایان یافته است.

توافقنامه دوحه و کناره‌گیری خلیلزاد واکنش‌های گونه‌گون را در افغانستان برانگیخته است.

شماری از سیاسیون می‌گویند که ماموریت خلیلزاد برای صلح افغانستان ناکام بوده است و سبب خلق مشکلات زیاد شده است.

رحمت الله نبیل، رییس امنیت ملی حکومت پیشین در صفحه تویتری‌اش خلیلزاد را همچون کلاهبردار دانسته است.

رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه حکومت پیشین نیز نقش خلیلزاد را در مسایل افغانستان ویرانگرانه گفته است. او در صفحه تویتراش نوشته است: «خلیل‌زاد نقش ویران‌گرش را در روند اسارت‌باری بنام صلح تکمیل کرد.»

سید اسحاق گیلانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «خلیلزاد پس از امضاء توافق صلح با طالبان، افغانستان را با بحران سیاسی و نظامی مبدل کرد. همه نظم افغانستان از هم پاشید و حالا که مردم در بدبختی و بی‌سرنوشتی قرار دارد، همه نتیجه کار خلیلزاد است.»

شجاع حسن محسنی، استاد دانشگاه نیز درباره کارکرد خلیلزاد چنین گفت: «خلیلزاد به منافع امریکا کار کرد و افغانستان را با همه کشورها درگیر مسایل سیاسی کرد که این سبب شد تا که کشورهای جهان با افغانستان رابطه خوب نداشته باشد. او در اصل ماموریت ناکام را در افغانستان انجام داده است.»

در این میان، امارت اسلامی نیز می‌گوید که خلیلزاد به نفع افغانستان و مردم افغانستان کار سودمندی انجام نداده است.

انعام الله سمنگانی، یکی از سخنگویان امارت اسلامی گفت: «خلیلزاد در اصل از طرف امریکا برای پیش‌برد فرمان امریکا به افغانستان آمده بود و برای مردم  افغانستان هیچ کار سودمند نکرده است.»

در این میان شهروندان کشور نیز دیدگاه‌های گونه‌گون در باره کارکرد خلیلزاد در پیوند به صلح افغانستان دارند.

نقیب یک باشنده کابل گفت: «خلیلزاد آدم مفسد و خاین به مردم افغانستان است، او با کارهایش افغانستان را به بحران کشاند.»

محمد نقیب یک باشنده دیگر کابل گفت: «ماموریت خلیلزاد ناکام بود و در نزد مردم افغانستان او شیطان است و نتایج کارهای او را حالا مردم ما تجربه می‌کنند.»

خلیلزاد پیش از این سمت‌های همچون نماینده‌ای ویژه جورج بوش برای افغانستان، سفیر امریکا در کابل، سفیر ایالات متحده در عراق و سازمان ملل متحد نیز کار کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره