Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آموزگاران هرات خواهان پرداخت تنخواه چهار ماه گذشته شان استند

صدها تن از آموزگاران ولایت هرات امروز طی یک گردهمایی از امارت اسلامی خواستند که تنخواه چهار ماه گذشته شان را بپردازد.

به گفته این آموزگاران، به علت پرداخت نشدن تنخواه چهار ماه پسین شان با چالش‌های جدی اقتصادی روبرو شده اند.

شماری از این آموزگاران می‌گویند که پول تداوی بیماران و خرید مواد غذایی را ندارند و گرسنه‌گی کودکان شان را تهدید می‌کند.

لطیفه علیزی، آموزگار گفت: «استادان معاش کافی نداشتند که نصف آن را ذخیره کنند برای این چنین روزها. آن‌ها همانقدر معاش داشتند که مصارف روزانه شان را بپردازند.»

نصیر احمد حکیمی، آموزگار گفت: «اکثر استادان حتا پول برق شان را ندارند و برق شان قطع شده.»

سعادت عاطف، آموزگار گفت: «دخترم یک ماه می‌شود که مریض است و من نمی‌توانم او را به داکتر ببرم.»

بر بنیاد آمارهای رسمی، هژده هزار آموزگار هرات که شامل ده هزار زن می‌شوند، چهار ماه است که تنخواه دریافت نکرده اند و بیشتر شان با ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند.

محمد صابر مشعل، مسوول اتحادیه آموزگاران هرات، گفت: «تمام معلمان و کارمندان خدمات ملکی، از چهار ماه بدینسو مخارج خانه شان را با فروختن وسایل خانه شان تآمین کردند و اکنون چیزی برای فروختن هم ندارند.»

در همین حال ریاست معارف هرات می‌گوید که در روزهای پیش‌رو، قرار است تنخواه ماه اسد آموزگاران این ولایت پرداخت شود. به گفته رییس معارف هرات، آنان تلاش دارند تا در آینده نزدیک تنخواه چهار ماهه آموزگاران و کارمندان اداری این اداره نیز پرداخت شود.

شهاب الدین ثاقب، رییس معارف هرات، گفت: «امارت اسلامی وعده داده و معاش برج اسد را پرداخت می‌کند. معاشات ماه‌های دیگر نیز بعد از این پرداخت می‌شود.»

مسوولان اتحادیه معلمان هرات می‌گویند که ده‌ها تن از آموزگاران هرات در هفته‌های پسین کشور را ترک کرده اند و مهاجر شده اند.

آموزگاران هرات خواهان پرداخت تنخواه چهار ماه گذشته شان استند

آموزگاران می‌گویند که با ناداری و گرسنه‌گی روبرو استند و از امارت اسلامی خواستند که هرچه زودتر معاش شان را پرداخت کند.

تصویر بندانگشتی

صدها تن از آموزگاران ولایت هرات امروز طی یک گردهمایی از امارت اسلامی خواستند که تنخواه چهار ماه گذشته شان را بپردازد.

به گفته این آموزگاران، به علت پرداخت نشدن تنخواه چهار ماه پسین شان با چالش‌های جدی اقتصادی روبرو شده اند.

شماری از این آموزگاران می‌گویند که پول تداوی بیماران و خرید مواد غذایی را ندارند و گرسنه‌گی کودکان شان را تهدید می‌کند.

لطیفه علیزی، آموزگار گفت: «استادان معاش کافی نداشتند که نصف آن را ذخیره کنند برای این چنین روزها. آن‌ها همانقدر معاش داشتند که مصارف روزانه شان را بپردازند.»

نصیر احمد حکیمی، آموزگار گفت: «اکثر استادان حتا پول برق شان را ندارند و برق شان قطع شده.»

سعادت عاطف، آموزگار گفت: «دخترم یک ماه می‌شود که مریض است و من نمی‌توانم او را به داکتر ببرم.»

بر بنیاد آمارهای رسمی، هژده هزار آموزگار هرات که شامل ده هزار زن می‌شوند، چهار ماه است که تنخواه دریافت نکرده اند و بیشتر شان با ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند.

محمد صابر مشعل، مسوول اتحادیه آموزگاران هرات، گفت: «تمام معلمان و کارمندان خدمات ملکی، از چهار ماه بدینسو مخارج خانه شان را با فروختن وسایل خانه شان تآمین کردند و اکنون چیزی برای فروختن هم ندارند.»

در همین حال ریاست معارف هرات می‌گوید که در روزهای پیش‌رو، قرار است تنخواه ماه اسد آموزگاران این ولایت پرداخت شود. به گفته رییس معارف هرات، آنان تلاش دارند تا در آینده نزدیک تنخواه چهار ماهه آموزگاران و کارمندان اداری این اداره نیز پرداخت شود.

شهاب الدین ثاقب، رییس معارف هرات، گفت: «امارت اسلامی وعده داده و معاش برج اسد را پرداخت می‌کند. معاشات ماه‌های دیگر نیز بعد از این پرداخت می‌شود.»

مسوولان اتحادیه معلمان هرات می‌گویند که ده‌ها تن از آموزگاران هرات در هفته‌های پسین کشور را ترک کرده اند و مهاجر شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره