Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت بی‌جاشده‌گان داخلی از وضعیت بد زنده‌گی در اردوگاهای کابل

بی‌جاشده‌گان داخلی ادعا دارند که همزمان با رسیدن فصل سرما، نبود مواد خوراکی و سهولت‌های بهداشتی آنان را با اوضاع رقت‌باری روبرو کرده است.

به گفته این بی‌جاشده‌گان، پنج کودک در یک هفته پسین در یک اردوگاه در کابل به علت هوای سرد و نبود دوا جان‌های شان را از دست دادند.

حمیرا که سه ماه می‌شود از ولایت تخار به کابل آواره شده است، می‌گوید که با مشکلات زیادی روبرو است. وی به طلوع‌نیوز گفت: «کسانی که واسطه دارند، پول را می‌گیرند و دوباره یا شوهر و یا خانم فامیل پس میایند. اما از این فامیل‌ها کسی نرفته و پول نگرفته است.»

خانم نفس گل، یکی دیگر از بی‌جاشده‌گان که به تازه‌گی مادر چهارمین طفل‌اش شده است، از نبود خدمات بهداشتی سخن می‌زند. نفس گل گفت: «طفل‌ام در لیسه مریم تولد شد. هیچ کسی کمک نکرد و طفل‌ام تا چندین ساعت بدون لباس بود.»

از سویی هم، وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گوید که این وزارت می‌کوشد تا هر چه زودتر به چالش‌های این بی‌جاشده‌گان رسیده‌گی شود و آنان را به ولایت‌های شان برگرداند.

عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین، گفت: «تاحال در حدود دو هزار تن به ولایت‌های شان انتقال شدند. برای هر فامیل ده هزار افغانی و مقدار مواد خوراکی و ترانسپورت آنان آماده شده است.»

پیش از این نیز وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان نزدیک به دو هزار بی‌جاشده را از کابل به ولایت‌های شان انتقال داده است.

شکایت بی‌جاشده‌گان داخلی از وضعیت بد زنده‌گی در اردوگاهای کابل

این بی‌جاشده‌گان می‌گویند که سرد شدن هوا مشکلات آنان را چند برابر ساخته است.

تصویر بندانگشتی

بی‌جاشده‌گان داخلی ادعا دارند که همزمان با رسیدن فصل سرما، نبود مواد خوراکی و سهولت‌های بهداشتی آنان را با اوضاع رقت‌باری روبرو کرده است.

به گفته این بی‌جاشده‌گان، پنج کودک در یک هفته پسین در یک اردوگاه در کابل به علت هوای سرد و نبود دوا جان‌های شان را از دست دادند.

حمیرا که سه ماه می‌شود از ولایت تخار به کابل آواره شده است، می‌گوید که با مشکلات زیادی روبرو است. وی به طلوع‌نیوز گفت: «کسانی که واسطه دارند، پول را می‌گیرند و دوباره یا شوهر و یا خانم فامیل پس میایند. اما از این فامیل‌ها کسی نرفته و پول نگرفته است.»

خانم نفس گل، یکی دیگر از بی‌جاشده‌گان که به تازه‌گی مادر چهارمین طفل‌اش شده است، از نبود خدمات بهداشتی سخن می‌زند. نفس گل گفت: «طفل‌ام در لیسه مریم تولد شد. هیچ کسی کمک نکرد و طفل‌ام تا چندین ساعت بدون لباس بود.»

از سویی هم، وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گوید که این وزارت می‌کوشد تا هر چه زودتر به چالش‌های این بی‌جاشده‌گان رسیده‌گی شود و آنان را به ولایت‌های شان برگرداند.

عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین، گفت: «تاحال در حدود دو هزار تن به ولایت‌های شان انتقال شدند. برای هر فامیل ده هزار افغانی و مقدار مواد خوراکی و ترانسپورت آنان آماده شده است.»

پیش از این نیز وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان نزدیک به دو هزار بی‌جاشده را از کابل به ولایت‌های شان انتقال داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره